Eksfin

Eksfin stiller to milliarder kroner i garantier når Seaway 7 leverer kabelinstallasjonstjenester til Hai Long havvindpark i Taiwan

Del

Norske Seaway 7 har vunnet kontrakt for kabellinstallasjon ved Hai Long havvindpark i Taiwanstredet. På bakgrunn av de norske eksportleveransene stiller statlige Eksportfinansiering Norge (Eksfin) to milliarder kroner i lånegarantier.

Seaway 7 skal levere kabelinstallasjonstjenester til Hai Long havvindpark i Taiwan
Seaway 7 skal levere kabelinstallasjonstjenester til Hai Long havvindpark i Taiwan

Hai Long er et 1,0 gigawatt (GW) havvindprosjekt som utvikles som et joint venture mellom kanadiske Northland Power Inc. og japanske Mitsui & Co.,Ltd.. Når Hai Long er i drift, vil parken være et av de største havvindprosjektene i Taiwan, og gi nok ren energi til å forsyne mer enn én million taiwanske husholdninger.

Havvindparken ligger 45-70 kilometer utenfor Changhua-kysten i Taiwanstredet og fikk byggetillatelse i mars 2023. Full kommersiell drift forventes i 2026/2027. Havvindparken vil levere kraft til forhåndsavtalte priser gjennom kraftkjøpsavtaler.

Internasjonalt finansieringssamarbeid

Havvindprosjekter krever ofte større investeringer enn det eiere og banker kan finansiere alene. Statsgarantiene fra Eksfin har høyeste kredittrating AAA og gjør det lettere for private banker å stille med langsiktige lån. 

I denne saken samarbeider Eksfin med en gruppe av aktører som finansierer alle leveransene som kreves for å bygge ut Hai Long havvindpark. Mer enn 15 lokale og internasjonale banker i tillegg til en rekke lands eksportkredittbyråer deltar i prosjektfinansieringen.

 

Eksfin vil runde 30 milliarder kroner i havvindfinansiering

Eksfin forventer å runde totalt 30 milliarder kroner i lån og garantier knyttet til norske eksportkontrakter til internasjonale havvindparker i løpet av høsten 2023. Fremover forventer Eksfin fortsatt vekst innen fornybar energi.

Utbyggere som ønsker finansiering fra Eksfin må forplikte seg til å velge betydelige leveranser fra Norge.

- Finansiering av norske leveranser til internasjonale havvindprosjekter er en strategisk prioritering for Eksfin. Jeg er glad for at vi sammen med Seaway 7 har lykkes i å sikre nok en stor eksportkontrakt til internasjonal havvindutbygging som forsterker selskapets markedsposisjon i Taiwan, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin.

- Eksfin ønsker gjennom denne transaksjonen å øke norske eksport til Sørøst-Asia inkludert Sør-Korea og Japan. Her er fremtidige viktige markeder innen flytende havvind, hvor Eksfin mener norske selskaper vil ha en sterk posisjon, fortsetter hun.

Eksfin yter lån og garantier på markedsmessige betingelser

Eksfins tilbud innen langsiktig eksportfinansiering består av lån og garantier til kjøpere av norske eksportvarer og -tjenester. Finansieringen hjelper norske eksportbedrifter til å få nye kontrakter som gir verdiskaping og sysselsetting i Norge.

Eksfins eksportfinansieringstilbud inneholder ingen tilskudd eller subsidier. Lån og garantier ytes på de samme markedsmessige betingelser som hos de private bankene og finansinstitusjonene. Eksfin følger et internasjonalt regelverk for eksportkreditter og finansierer sin egen virksomhet gjennom lånerenter, garantipremier og andre inntekter. Virksomheten skal gå i regnskapsmessig balanse på lang sikt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Tone Lunde Bakker, adm. dir. i Eksfin
Tone Lunde Bakker, adm. dir. i Eksfin
Last ned bilde

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) bidrar til å gjøre norske eksportnæringer konkurransedyktige i utlandet. Eksfin kan stille statlige lån, garantier som fremmer konkrete salgskontrakter, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskapning og sysselsetting. Den norske stat står bak Eksfins garantier og lån i hele løpetiden. Eksfins garantier nyter derfor godt av statens høye kredittrating AAA. Eksfins administrasjon og tapsutbetalinger dekkes både av renteinnbetalinger og garantipremier fra våre kunder, samt bidrag over statsbudsjettet. I tillegg til ordninger med eksportformål, forvalter Eksfin også enkelte finansieringsordninger med andre næringspolitiske formål etter oppdrag fra Regjeringen. Eksfin har 125 medarbeidere og hovedkontor i Oslo. Adm. direktør er Tone Lunde Bakker og styret ledes av Morten Støver.

Følg pressemeldinger fra Eksfin

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksfin på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksfin

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye