Norsk-Tysk Handelskammer

Den tyske regjeringen sier ja til omformerproduksjon i Warnemünde

Del

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius har gitt klarsignal for bygging av omformerplattformer på marineverftet Warnowwerft i Rostock-Warnemünde. Allerede i midten av september hadde den tyske nærings- og klimaministeren Robert Habeck ved flere anledninger gitt uttrykk for at regjeringen vil støtte produksjon av omformerplattformer i Tyskland. Den tyske regjeringen forventer at bare for det tyske markedet vil det i perioden 2026–2045 være behov for 33 omformerplattformer, hver med en kostnad på rundt to milliarder euro.

Warnowwerft i Rostock / Øst-Tyskland
Warnowwerft i Rostock / Øst-Tyskland AdobeStock/www.aufwind-luftbilder.de

Under et besøk på marineverftet Warnowwerft kunngjorde Pistorius at detaljene i kontrakten, som f.eks. avgrensning av eiendommen, skal avklares frem til slutten av oktober. Men det foreligger ingen hindringer for en bindende avtale om bruk av deler av tomten til privat næringsdrift. Det tyske forsvaret Bundeswehr ønsker å leie ut området i en kontraktfestet periode på 15 år med avtale om retur. Den tyske staten overtok anlegget i fjor etter en konkurs. I dag brukes imidlertid bare rundt to tredjedeler av området til vedlikehold av marinefartøy. I tillegg til det tyske Meyer-konsernet har det belgiske stålkonstruksjonsselskapet Smulders også erklært interesse for bruk av tomten.

Industrianlegg til sjøs

I omformerplattformer samles strømmen fra havvindturbiner og omformes til likestrøm for transport videre til kysten med lave tap. Industrianleggene står på stålstativer i havet. Fundamentet for plattformen boltes fast til bunnen ned til en dybde på 60 meter. Stativet rager over 20 meter opp fra vannet. På toppen står en hall på ca. 70 meter lengde, 35 meter bredde og 30 meter høyde, med all teknologi som trengs for å omforme strømmen og transportere den til land. Dessuten har plattformen landeplass for helikopter.

Betydning for den tyske offshore-bransjen

Allerede i midten av september var Habeck overbevist om Rostock var stedet for fremtidig bygging av omformerplattformer for havvindturbiner. Han understreket at Tyskland trenger en sterk og internasjonalt konkurransedyktig offshorenæring. Beslutningen om å bygge omformerplattformer på en del av Warnowwerft vil være et betydelig bidrag: Det vil etter sigende være behov for minst 33 plattformer bare for tyske havvindparker mellom 2030 og 2045. Utviklingen og byggingen av hver plattform tar omlag fire år. Produksjonsstedet for omformerne er derfor svært viktig for offshorenæringen, for lokal verdiskaping og for høyteknologisk kompetanse i Europa. Beslutningen om å legge produksjonen til Tyskland har også sikkerhetspolitiske grunner, ettersom omformere anses som knutepunkter i den fremtidige energiinfrastrukturen.

Stor etterspørsel etter omformerplattformer

Det er i dag rundt 1 500 vindturbiner i Nordsjøen og Østersjøen. I begynnelsen av året pekte den tyske regjeringen ut ytterligere områder som skal bidra til å øke den installerte offshore-kapasiteten fra 8,1 gigawatt til 30 gigawatt innen 2030. Omformerplattformene er en viktig industriell brikke i den tyske regjeringens ambisiøse ekspansjonsplaner.

Byggingen av de store omformerplattformene, som veier rundt 20 000 tonn, er kompleks og teknisk krevende. Spesielt viktig blir den nye generasjonen i 2 gigawatt-klassen, som skal tas i bruk mot slutten av 2020-tallet. De skal ikke bare sende strømmen fra havvindparker hundrevis av kilometer til kysten, men også fungere som såkalte multiterminal-knutepunkter som forbinder strømnettene i landene rundt Nordsjøen og Østersjøen.

I det tyske markedet vil kundene for plattformene være de fire store strømnettoperatørene: Amprion, 50hertz, Tennet og Transnet BW.

Kilde: dpa/NDR

Kontakter

Norsk-Tysk Handelskammer

Siden 1986 har Norsk-Tysk Handelskammer jobbet for økt handel, næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland. Norske og tyske bedrifter kompletterer hverandre på mange områder. Vår visjon er å være en naturlig partner for eksportorienterte bedrifter og sørge for at kundene og medlemmene våre drar nytte av samarbeidspotensialet landene imellom.

Som eksperter er vi det første kontaktpunktet og rådgiver for aktører innen norsk-tyske næringslivsforbindelser uavhengig av bedriftsstørrelse og bransje. Gjennom vår bilaterale plattform åpner vi dører, bygger broer og bidrar til verdiskapning for våre medlemsbedrifter og kunder.

Som nøytral partner for norske og tyske bedrifter representerer og fremmer vi vårt nettverks interesser og mål i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Handelskammeret har over 800 norske og tyske medlemsbedrifter og er en del av et verdensomspennende nettverk av tyske utenlandshandelskamre (AHKs), lokalisert på 140 steder i 92 land.

Følg pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk-Tysk Handelskammer på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Tysk kraftverkstrategi: positivt signal for forsyningssikkerheten i næringslivet8.2.2024 09:33:37 CET | Pressemelding

Den tyske regjeringen har lagt fram planer for en kraftverkstrategi som innebærer en anbudsrunde for gasskraftverk med en samlet kapasitet på opptil ti gigawatt i nær fremtid. Målet er å utjevne variasjonene i den stadig økende andelen av vind- og solkraft i energiforsyningen. Slik skal det tyske elektrisitetssystemet avkarboniseres og samtidig opprettholde forsyningssikkerhet på lang sikt.

Strømprispakke: Den tyske regjeringen avlaster kraftintensive foretak13.11.2023 09:28:30 CET | Pressemelding

I forrige uke ble den tyske regjeringen enige om ytterligere lettelser for selskaper i Tyskland de neste fem årene. Særlig bedrifter med spesielt kraftkrevende produksjon vil dra nytte av strømprispakken, og produksjonsindustrien avlastes. En senkning av elavgiften skal i første omgang lovreguleres for årene 2024 og 2025. Det er enighet om at reduksjonen skal gjelde frem til 2028, forutsatt at det foreligger finansiering i statsbudsjettet. Regjeringen ber nå parlamentet sørge for at tiltakene vedtas så raskt som mulig.

Tysklands næringsminister presenterer en ny industristrategi – med tiltak som også fremmer norsk-tysk samarbeid26.10.2023 11:02:28 CEST | Pressemelding

Tysklands nærings- og klimaminister, visekansler Robert Habeck, presenterte landets nye industristrategi på tirsdag. Strategien identifiserer noen sentrale handlingsområder: Å sikre Tyskland som industriland, fornye velstanden og styrke næringslivssikkerheten. Tiltakene som planlegges for å nå disse målene, innebærer også et stort potensial for norsk-tysk samarbeid på flere områder.

Norsk-tysk arbeidsgruppe for hydrogen mener statsbudsjettet «mangler et klart signal»19.10.2023 11:06:35 CEST | Pressemelding

Forslaget til statsbudsjett for 2024 er en skuffelse for hydrogenindustrien. Regjeringen har, til tross for Stortingets anmodning, ikke lagt til rette for et nasjonalt konsept for differansekontrakter. Ifølge både industrien og en studie på oppdrag fra regjeringen vil nettopp slike kontrakter være et avgjørende verktøy for å fremme utviklingen av et innenlands hydrogenmarked. Arbeidsgruppen for hydrogen i Norsk-Tysk Handelskammer mener at det mangler et klart signal for både norsk og tysk industri.

CBAM trer i kraft – hva betyr CO2-tollen for bedrifter?26.9.2023 11:49:01 CEST | Pressemelding

Den 1. oktober trer den såkalte Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) i kraft som grensejusteringsmekanisme for CO₂ i EU. Formålet er å kompensere for konkurranseulempene bedrifter i EU har på grunn av strenge klimakrav, ved å heve prisnivået for utslippsintensiv import fra tredjeland opp til det europeiske prisnivået. For bedrifter i Tyskland innebærer dette mer byråkrati, noe som også kan påvirke norske handelspartnere.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye