Den norske kirke

Betydelig utslippsreduksjon i Den norske kirke

Del

Ferske tall fra en klimafotavtrykksanalyse av hele kirkens virksomhet i 2022 viser en utslippsreduksjon på ca. 24 prosent.

Illustrasjonsbilde fra Oslo internasjonale kirkemusikkfestival
Illustrasjonsbilde fra Oslo internasjonale kirkemusikkfestival Den norske krike

- Dette er gledelig og viser at det nytter å jobbe målbevisst og konsekvent over tid, sier avdelingsdirektør Jan Christian Kielland i Kirkerådet.

Det som er gått mest ned er utslipp forårsaket av transport og reise. Sammenliknet med 2012 og 2017 ser vi en reduksjon på 60% i 2022. Men det må tas med i beregningen at det hang igjen reiserestriksjoner fram til 12. februar.

I tillegg ser vi en betydelig reduksjon i energibruk, noe som gir stor uttelling siden Den norske kirke har bygninger over hele landet.

- De høye strømprisene tvang mange kirker til å stenge og videre senke bruks og hviletemperatur. Denne krisesituasjonen gav nyttig erfaring når vi nå skal arbeide videre med minst mulig energibruk, sier Kielland. I vår lanserte Kirkerådet og Hovedorganisasjonen KA e- læringskurs om enøk i kirkebygg.

Klimakvoter til energisparing i kirker

Utover dette har Kirkerådet opprettet et klimakompensasjonsfond, der organisasjonen betaler inn en høy kvotepris for alle gjennomførte flyreiser. Pengene går til klimavennlige tiltak i lokalkirken. I fjor kunne fellesrådene søke om støtte til utskifting av flombelysning til LED-lys. Det kom inn mange søknader i denne første utdelingsrunden, og i alt ble nærmere en million kroner bevilget til dette formålet.

Hvordan regnes dette ut?

Det var Kirkemøtet som i 2012 ba om at det utarbeides egne klimameldinger for kirkens virksomhet. Siden da har Kirkerådet samarbeidet med et fagmiljø som nå er del av Asplan Viak. De utfører lignende beregninger for mange kommuner, næringslivsaktører og organisasjoner. I 2015 fikk Kirkerådet behandlet de første resultatene for driftsåret 2012, og vedtok at slike analyser skulle bli grunnlag for samhandling mellom alle kirkelige instanser for å få ned egne utslipp.

Dette har ført til at man siden har satt spesielt fokus på de to største utslippskildene: utslipp fra oppvarming og drift av landets kirkebygg og reisevirksomhet.

Kirken beregner sine utslipp hvert femte år. Utslippene i 2022 var i underkant av 83 000 tonn CO2-ekvivalenter, og viste dermed en markant nedgang fra de to forrige målinger. I 2012 og 2017 var tallene henholdsvis 107 000 og 109 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illistrasjonsbilde fra lysglobe i kirken
Illistrasjonsbilde fra lysglobe i kirken
Last ned bilde

Om oss

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

Mer himmel på jord

kirken.no

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom