Høgskolen i Innlandet

HINN valgt inn i ledelsen i SANORD

Del

SANORD-konferansen som har samlet 300 deltakere på Hamar ble avsluttet fredag. Under konferansen ble Høgskolen i Innlandet valgt inn i ledelsen i nettverket.

Stine Grønvold ved talerstolen i et auditorium med mange mennesker sittende i salen
Prorektor Stine Grønvold ved Høgskolen i Innlandet ledet avslutningsseremonien for konferansen fredag ettermiddag. Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen vil fylle en nestlederrolle (Vice Chair) i SANORDs styre de neste to årene. Valget ble gjennomført digitalt blant alle medlemmer i nettverket og offentliggjort under SANORD-konferansen på Hamar.

– Jeg er stolt over at vi får en slik posisjon i samarbeidet. Det styrker SANORD som en viktig arena for høgskolen i vårt internasjonale arbeid, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Bærekraft og rettferdighet

300 deltakere fra 61 institusjoner i 14 land har denne uka vært samlet på Hamar for faglig diskusjon under overskriften «høyere utdanning sin rolle i å skape en bærekraftig og rettferdig fremtid».

Den 15. SANORD-konferansen i rekken har vekslet mellom innlegg i plenum og presentasjoner og diskusjon i mindre grupper. Resultater fra en rekke forskningsarbeider er lagt fram i parallellsesjoner under dagene.

– Det er et løft å dra i land en konferanse med så mange deltakere og et tett faglig program, men det har vi fått til. Jeg får gode tilbakemeldinger fra både deltakere og ledelsen i SANORD om årets konferanse, sier Svenkerud.

Møtte samarbeidspartnere

Under konferansen har det vært møter på rektornivå for å snakke om den videre utviklingen av SANORD.

Høgskolen har også hatt møter med flere etablerte og potensielle partnere innen nettverket som består av institusjoner fra Norden og det sørlige Afrika.

Blant disse er Namibia University of Science and Technology (NUST) som HINN inngikk en samarbeidsavtale med i fjor høst. Denne uka har HINN og NUST diskutert hvordan samarbeidet kan konkretiseres.

– Det har spesielt vært dialog om muligheter innen spillteknologi og kunstig intelligens. Vi har kommet et godt stykke i å utvikle konkrete samarbeidsprosjekter og fortsetter dialogen etter konferansen, sier Peer Jacob Svenkerud.

Fakta om SANORD

  • SANORD står for «South African-Nordic Centre».
  • Mer enn 50 institusjoner innen høyere utdanning deltar i nettverket.
  • Nettverket samler partnere fra Norden og det sørlige Afrika.
  • Det er etablert for å skape samarbeid mellom institusjoner, på tvers av geografi.
  • Om lag årlig samles nettverket til konferanse, og denne gangen på Hamar.
  • Forrige konferansen ble holdt i Limpopo i Sør-Afrika.
  • Neste konferanse vil holdes i Cape Town, Sør-Afrika.
  • HINN er valgt inn i en nestlederrolle (Vice Chair) i SANORDs styre for de neste to årene.

Kontakter