Styret i NIHF og Eide har kommet frem til en løsning

Del

I august ble det klart at NIHF sto i en svært krevende økonomisk situasjon. Med bakgrunn i at saken hadde blitt allment kjent, og at forbundet befant seg i en presset situasjon, ble styret enig om at det var behov for et styremøte uten administrasjonen til stede.

I møtet konkluderte styret med at Ottar Eide ikke lenger ble ansett å være rett person til å lede forbundet gjennom den økonomiske krisen. 

Sett i ettertid burde styret tatt initiativ til forhandlinger med Eide. Styret beklager måten prosessen ble håndtert på og det store medietrykket Eide deretter ble utsatt for. Dette burde han bli spart for i en allerede krevende tid. Styret er lei seg for den merbelastningen prosessen har påført Eide. 

Styret i NIHF er glade for partene nå har kommet til enighet om en endelig løsning. Styret vil også takke Eide for innsatsen for norsk ishockey og forbundet gjennom over 10 år, og ønsker han lykke til videre. 

Partene er enige om at det ikke gis noen kommentarer utover denne pressemeldingen.