Den norske kirke

Ynskjer ny valordning

Del

–  Kyrkjemøtet må finne ei valordning som svarar til valdeltakinga, meiner kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum.

– Alt for mange har brukt alt for mykje tid på alt for få deltek i kyrkjevalet, skriv kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum i eit innlegg i Vårt land. Foto: Kolonihaven.
– Alt for mange har brukt alt for mykje tid på alt for få deltek i kyrkjevalet, skriv kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum i eit innlegg i Vårt land. Foto: Kolonihaven.

Den foreløpige rapporteringa for kyrkjevalet viser at 8,99 % av alle med stemmerett stemte.

Kristin Gunleiksrud Raaum er leiar i Kyrkjerådet, og meiner det no er behov for å finne ei valordning som svarar til valdeltakinga.

– Alt for mange har brukt alt for mykje tid på alt for få deltek i kyrkjevalet. Det nyvalde Kyrkjemøtet må finne ei valordning som svarar til valdeltakinga.

Det skriv ho i eit innlegg i avisa Vårt land.

– Vi må sjå på ei ny valordning. Då er det viktig å sjå på alle element som kan gjere at vi svarar opp lovkravet om å vere landsdekkjande og demokratisk, men samtidig står i høve til oppslutninga i valet.

Ynskjer meir digitalt val

For første gong var det i år mogeleg å førehandsstemme digitalt i kyrkjevalet. Raaum ynskjer meir digitalt val i framtida.

– Eg meiner det er grunnlag for å satse meir på digitale val. Ein av tre veljarar stemte digitalt i år for første gang. Det sikrar hemmelege val, er universelt tilgjengeleg og landsdekkjande. Samtidig må det vere mogeleg å stemme på papir for dei som ikkje ynskjer eller har høve til å stemme digitalt.

Av dei 272 601 som stemte i kyrkjevalet, valde 34 % digitalt på førehand. Det er ny rekord i førehandsstemmer.

Medlemsdemokrati

Kyrkjevalet er det største medlemsdemokratiet i Noreg.

– I eit medlemsdemokrati handlar det mykje om å gje si støtte til dei som er villige til å ta på seg oppgåver for kyrkja, anten lokalt eller regionalt/nasjonalt, skriv Raaum i Vårt land-innlegget.

I tillegg peikar kyrkjerådsleiaren på utfordringa med å få kandidatar til val av sokneråd.

– Ei stor utfordring er at det er stadig færre kandidatar til val av sokneråd og at gjennomsnittsalderen går opp.

Les heile innlegget her

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om oss

65 prosent av befolkninga er medlem i Den norske kyrkja. Kyrkja er ein del av den evangelisk-lutherske kyrkjefamilien. Leiinga i kyrkja er samla i Kyrkjemøtet som består av medlemmane av dei elleve regionale bispedømeråda og biskopane. 

Den norske kyrkja er delt inn i 1 174 kyrkjelydar som disponerer 1 635 kyrkjebygg. Meir enn 8000 menneske arbeider i kyrkja og over 75 000 er frivillige medarbeidarar. D

Den norske kyrkja si verksemd er finansiert over kommunebudsjetta og statsbudsjettet. 

kyrkja.no

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom