OsloMet

OsloMet får master i maskinteknologi

Del

OsloMet får masterstudium i maskinteknologi fra høsten 2024. Det nye studiet legger stor vekt på bærekraftig teknologi.

Bilde fra maskiningeniørutdanningen på OsloMet som viser en hånd som tar i utstyr på et laboratorium.
Fra maskiningeniørutdanningen på OsloMet Benjamin Ward OsloMet

Bakgrunnen for det nye studiet er stort behov for maskinteknologisk kompetanse.

– Kompetansen kandidatene får, blir viktig for å hjelpe oss å nå FNs bærekraftsmål, heter det i vedtaket til universitetsstyret på OsloMet – storbyuniversitetet.

Masterstudiet skal utdanne yrkesutøvere som kan ta i bruk ny teknologi og utvikle innovative og mest mulig bærekraftige løsninger innen blant annet grønne energikilder, maskindesign, helseteknologi, robotikk, offshore- og undervannsteknologi, fiskeri, og olje og gass.

Gir bred kompetanse

Dette krever multidisiplinær kompetanse. I utviklingen av studiet er det lagt vekt på tilbakemeldinger fra ulike arbeidslivspartnere i Osloregionen, som ønsker masterkandidater med bred kompetanse. 

Og det nye studiet skiller seg ut med å være bredere enn tilsvarende masterstudier på andre norske universiteter, som gir spissere kompetanse.

Fagfeltet maskinteknologi omfatter studier av maskiner eller fysiske systemer som kan involvere kraft, bevegelse og/eller energioverføring. 

Ingeniørfysikk og matematikkprinsipper kombineres i mekanikk av faste stoffer og væsker, termodynamikk, materialvitenskap, design, strukturell analyse og elektrisitet. 

På det nye masterstudiet kan studentene spesialisere seg i faststoffmekanikk, fluidmekanikk eller mekatronikk, men mange av emnene er felles.

Maskinutdanning både på bachelor- og masternivå

OsloMet har fra før et maskiningeniørstudium på bachelornivå som kan gi grunnlag for rekruttering til masterstudiet.

Masterstudiet i maskinteknologi vil gjøre det mulig for flere av studentene å ta både bachelor- og mastergrad ved OsloMet. Lærerkreftene vil bli de samme, og det kan bidra til rekruttering til masterstudiet.

Det nye masterstudiet kan også gi rekruttering til doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskap.

– Med en ny master i maskinteknologi, der masterstudenter jobber tett med både forskningsgruppene på universitetet og arbeidslivet, vil Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ytterligere styrke sin rolle som leverandør av ettertraktede kandidater til næringslivet, statlige organisasjoner, forskningsinstitutter og akademia, sier dekan Laurence Habib.

Kandidater fra den nye masteren får graden "Master of Science in Mechanical Engineering", og arbeidsspråket i utdanningen blir engelsk.

Saksdokument til universitetsstyret på OsloMet: Etablering av masterstudium i maskinteknologi (opengov.360online.com).

Bilder

Bilde av teamet bak det nye masterstudiet i maskinteknologi fotografert i et av møterommene på OsloMet.
Teamet bak den nye masteren i maskinteknologi på Institutt for maskin, elektronikk og kjemi: Fra venstre utdanningsleder Simen Antonsen, instituttleder Astrid Oust Janbu, førsteamanuensis Rafael Borrajo, førsteamanuensis Tore Flåtten, førsteamanuensis Arvind Keprate, første amanuensis Behrouz Arash, førsteamanuensis Ramis Örlü og senioringeniør Rune Orderløkken.
Last ned bilde

Om oss

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg pressemeldinger fra OsloMet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye