SpareBank 1 Nord-Norge

40 millioner kroner til forskning på bærekraftig hav

Del

UiT Norges arktiske universitet (UiT) får 40 millioner kroner fra SpareBank 1 Nord-Norge til næringsrettet forskning på bærekraftig hav. Universitetet stiller med samme beløp øremerket formålet. Avtalen som nå signeres erstatter en tidligere avtale med utløp i 2025.

Liv B. Ulriksen
Liv B. Ulriksen, konsernsjef i SpareBank1 Nord-Norge

– Havnæringene er og blir de viktigste for landsdelen vår, men de må forvaltes bærekraftig. Da er det viktig å legge til rette for at sentrale forsknings- og utdanningsmiljøer er så langt fremme som mulig når det gjelder forskning på nettopp dette området, sier konsernsjef Liv Ulriksen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Konsernsjefen understreker at slik forskning må skje i tett samarbeid med næringen selv.

– Det er næringen som vet hvor skoen trykker, så involveringen fra den siden er helt avgjørende. Samtidig vet vi at strengere reguleringer, blant annet som konsekvens av EUs taksonomi, vil stille helt nye krav til næringen. Næringsrettet forskning kan gjøre eventuelle barrierer mer håndterbare.

Viktig bidrag til framtidens løsninger

Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet, påpeker at verdens befolkning vokser raskt og at langt mer av matproduksjonen vil måtte komme fra havet fremover.

– Men havressursene må forvaltes bærekraftig og forankret i solid forskning. UiT har en stolt tradisjon for å bidra til kunnskap om havressursene våre. Med denne gaven kan vi styrke innsatsen, understreker Olsen.

Avhengig av privat kapital

Norske universiteter har lenge vært økonomisk privilegerte med relativt høye statlige bevilgninger sammenlignet med mange andre land. Men dette er en utvikling som ikke kan forventes å fortsette. Norske universiteter må i større grad hente privat kapital for å kunne levere på sitt samfunnsoppdrag.

– Vi forventer en mer krevende økonomisk situasjon fremover. Samtidig er samfunnsoppdraget vårt viktigere enn noen gang. Tilgangen til privat kapital er lavere i nord enn i sør og derfor mer utfordrende for oss. Derfor er vi svært glade både for pengene, men også for de forventningene som følger med.

– Det er min klare ambisjon at UiT skal bidra til å utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i landsdelen, akkurat som vi har bidratt til utvikling av offentlig sektor og tjenester gjennom utdanning, forskning og innovasjon. Da er både samarbeid og kapital viktig. Vi har samarbeidet med SpareBank 1 Nord-Norge over år, blant annet gjennom LAB Nord-Norge hvor professor Dag Johansens bidrag var avgjørende. Nå videreføres og utvides dette samarbeidet, og vi har ambisjoner om å invitere flere næringslivsaktører med på reisen videre, sier rektor ved UiT. 

Omstrukturering i ideelle selskaper

Pengene universitetet nå mottar kommer fra midler som opprinnelig ble tilført Lab Nord-Norge AS.

– LAB Nord-Norge fikk tilført 100 millioner for å bistå næringslivet i nord med innovasjon, digitalisering og bruk av data. Siden har selskapet dreid sitt fokus til å jobbe mer spesifikt mot havnæringene. Selskapet har samarbeidet tett med UIT, men vi ser at det er mer kostnadsoptimalt at pengene styres direkte til UIT, sier Ulriksen.

SpareBank 1 Nord-Norge har besluttet at konsernets tre ideelle selskaper skal fusjoneres og overføres til en ny, allmennyttig stiftelse.

– Dette er både konsolidering for å unngå doble kostnader, og et grep vi gjør for å tydeliggjøre at det er et skille mellom den kommersielle delen og den ideelle delen av konsernet, sier konsernsjef Liv Ulriksen. 
Hun peker på at dagens struktur er kostnadskrevende og komplisert.

– Vi ser at kombinasjonen av bankens drift og allmennyttig ideell drift kan skape forvirring. For hva er banken og hva er allmennytte? Dette er spørsmål vi har jobbet med over tid, og som nå gjør at vi etablerer et mer vanntett skott mellom konsernet og de ideelle selskapene. Vi etablerer derfor en ny stiftelse, og overfører de ideelle selskapene til denne. Stiftelsen blir også kapitalisert slik at den skal ha et grunnlag for evig drift, avslutter konsernsjefen.

Nøkkelord

Kontakter

Liv B. UlriksenKonsernsjefSpareBank 1 Nord-Norge

Tel:957 31 130

Stein Vidar LoftåsKonserndirektør Kommunikasjon, samfunn og bærekraftSpareBank 1 Nord-Norge

Tel:951 26 576svl@snn.no

Bilder

Murbygning
Rødbanken i Tromsø
Last ned bilde
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye