Hvild AS

Glastad Capital investerer i Hvild og kvinnehelse

Del
Glastad Capital går sammen med norske Hvild for å tilby løsninger til arbeidsgivere som vil ta sitt ansvar for kvinnelige ansattes helse.

Hvild tilbyr løsninger til bedrifter for å tilrettelegge for og å ta vare på kvinnelige ansatte i forskjellige livsfaser der de færreste bedrifter har gode løsninger eller dekninger for dette i dag. Blant annet overgangsalder kan ha store personlige konsekvenser for de som rammes, men har også betydelige økonomiske konsekvenser for arbeidsgivere og for samfunnet. Høyt sykefravær og tidlig utmeldelse fra arbeidslivet er noen av effektene.

Kvinnehelseutvalget har nylig avgitt sin rapport, som viser at mye ikke er som det burde være når det gjelder kvinnehelse i Norge. Det mangler gode og tilpassede tilbud på mange sykdommer og lidelser, og det er store mangler på helhetlige tilbud i forskjellige livsfaser. Kvinnehelseutvalget har laget en lang liste på nødvendige tiltak. Dette vil koste mye offentlige penger, men også næringslivet må bidra.

Overgangsalder påvirker alle kvinner, i større eller mindre grad. WHO har beregnet at i 2030 vil det være mer enn en milliard kvinner i verden som er i overgangsalder. Selv om det ikke er mye norsk statistikk på dette, så vet vi fra andre europeiske land at 90% av de som rammes sier det påvirker jobben det gjør. 60% har sykefravær, 18% i mer enn 8 uker. 1 av 5 sier de ikke søker forfremmelse de ellers ville ha søkt, som kan være en forklaring på den svake kvinneandelen i ledelser og styrer.

For arbeidsgivere er det derfor også hjelp til selvhjelp å legge til rette for kvinner i overgangsalder får den hjelpen de trenger for å leve gode liv. Det er en lang rekke mulige tiltak, som strekker seg fra hormonbehandling og livsstilsfaktorer til tilpasset arbeidssituasjon. 

«I Glastad ønsker vi å støtte ambisiøse grundere med en enkel og klar forretningside, som igjen kan dra nytte av vårt eierskap og nettverk » sier adm dir Christian Moxon i Glastad Capital. «Vi tror at ved å satse på å bidra til bedre kvinnehelse på jobb, så kan vi gjøre noe samfunnsnyttig, samtidig som vi kan være med på verdiskapning i Hvild».

«Vi er veldig stolte over å kunne gå i partnerskap med Glastad» sier Anita Hegge, grunnleggeren av Hvild. «De deler våre verdier og sosiale målsetninger, og gir oss samtidig adgang til ressurser som gjøre at vi kan skalere virksomheten mye hurtigere enn vi ellers kunne gjort.»

Glastad Capital AS er en del av den familie-eide Glastad Holding, med røtter i shippingindustrien fra tidlig 1800-tall. Glastad har investeringer i eiendom, hoteller, shipping, biomarint, finansielle tjenester og norske industribedrifter.

Hvild AS er etablert av Anita Hegge, og fokuserer på kvinnehelse på jobb. Anita Hegge har en variert bakgrunn fra helse og finans, senest som nordisk ansvarlig for yoga i SATS-gruppen. SATS har blitt nord-europeisk markedsleder i yoga, med mer enn 1 million årlige besøk.

Anita Hegge, 92452424, anita.hegge@hvild.no

Christian Moxon, 97174100, christian.moxon@glastad.no

Nøkkelord

Om Hvild AS

Hvild AS
c/o Vega Advisors AS, Bryggetorget 11
0250 OSLO

https://www.hvild.no/
Hvild tilbyr løsninger til bedrifter for å tilrettelegge for og å ta vare på kvinnelige ansatte i forskjellige livsfaser der de færreste bedrifter har gode løsninger eller dekninger for dette i dag. Dette gjelder særlig overgangsalder. Menopause eller overgangsalder kan ha store personlige konsekvenser for de som rammes, men har også betydelige økonomiske konsekvenser for arbeidsgivere og for samfunnet. Høyt sykefravær og tidlig utmeldelse fra arbeidslivet er noen av effektene. I Norge har kvinner betydelig mer sykefravær enn menn, men vi vet alt for lite om årsakene. Britiske studier viser imidlertid at symptom-plager på grunn av overgangsalder er en betydelig belastning på mange ansatte, og en stor kostnad for arbeidsgiveren: • 1 av 10 kvinner har sluttet i jobben pga sterke plager • 13% har vurderer å slutte, 52% sier de har mistet sin selvtillit for å gjøre jobben • 8% velger å ikke søke på lederstillinger de ellers ønsker seg • 14% valgte deltid • 8 av 10 sier at de ikke har fått noen informasjon eller støtte på arbeidsplassen

Følg pressemeldinger fra Hvild AS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hvild AS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.