Rambøll

La myrene ligge i fred uten fiktive klimatiltak

Del

Jeg vil se forskning og dokumentasjon på at veibygging gjennom myr kan fungere som klimatiltak, skriver miljørådgiver i Rambøll, Vegard Ulvan, i dette innlegget.

Et myrrestaureringsprosjekt på Fosen. Rambøll Miljø i Trondheim var her på befaring med myrforsker Marte Fandrem hvor Rambølls eksperter lærte mer om de metanspisende organismene og deres viktighet.
Et myrrestaureringsprosjekt på Fosen. Rambøll Miljø i Trondheim var her på befaring med myrforsker Marte Fandrem hvor Rambølls eksperter lærte mer om de metanspisende organismene og deres viktighet. Rambøll

Flere og flere har fått øynene opp for myras unike egenskaper, og særlig dens enorme karbonlager. Punktering av myrer, eksempelvis gjennom deponering og drenering, medfører at myra mister vanninnholdet sitt og kontakt med luft gjør at det organiske innholdet brytes raskere ned. Det er i denne prosessen at kjenningen CO2 oppstår.  

Dette blir et problem når vi stadig ønsker å bygge ned urørt natur, som for eksempel å bygge ny veg, flere kraftverk eller nye hyttefelt. Noen aktører har funnet en tilsynelatende genial løsning på dette: vi fjerner ikke myra, vi bare bygger oppå den! På Kringelormmyra sør for Mosjøen bygges det ny E6-trasé hvor myra er presset sammen til det halve og dermed «hermetisert».

Videre er det på riksveg 4 på Hadeland benyttet kalksementpeling for å kunne bygge veg på myra. I sum får utbygger bygd, myra forblir, og ingen klimagassutslipp kommer på avveie. Eller? 

Myra er som all annen natur kompleks, og dens karbonkretsløp rommer flere klimagasser enn CO2. Den produserer også metan (CH4), en klimagass som er 28 ganger (!) mer potent enn karbondioksid (CO2). Metanet dannes under anaerobe forhold (uten luft). Noe transporteres til atmosfæren, men ikke alt. En del metan oksideres i vannsjiktet eller blir spist av metanspisende mikrobesamfunn i toppsjiktet av myra. Faktisk kan opptil 90 % av metanet som blir dannet spises opp av disse metanspiserne

Siden metan er en sterkere, men kortlevd klimagass, vil utslipp av denne i vesentlig større grad påvirke vår vei mot et lavutslippssamfunn, som Norge har forpliktet seg til innen 2050 i vår klimalov. 

Så hva skjer når myra presses sammen og/eller blir tildekt? Vil metanspiserne overleve under andre forhold uten levende vegetasjon i toppsjiktet? Vil metanet oksidere i vannsjiktet som før? Eller kan det være at vegen som skulle kutte klimagassutslipp har i realiteten skapt en klimabombe? Det har ikke jeg svaret på, men det vet heller ikke utbyggerne. Dersom det er undersøkt gjennom feltarbeid er det i så fall svært innovativ forskning som må deles med flere.  

Med disse nye utbyggingsmetodene kan mesteparten av karbonet i myra bli lagret, for en stund. Men det resulterende samlede utslippet fra klimagassene CO2, CH4 og N2O vet vi lite om. Hvis vi er åpne om dette, og inviterer forskere til å delta i slike prosjekt, kan vi kanskje finne svaret sammen. Inntil videre er det beste, sikreste, og eneste, klimatiltaket på myr å la den være. 

Jeg heier på teknologiutvikling og innovasjon, og syns det er oppløftende at utbyggere har et indre driv til å redusere klimagassutslipp. Men tiltakene må kunne støttes opp med dokumentasjon og forskning slik at klimatiltakene blir nettopp det de skal være: tiltak som reduserer klimagassutslipp. 

Til slutt et stort vink til alle de andre egenskapene til myra, som flomdemper, vannrenser, habitat og sjelefred for en turgåer. Dette skjermes heller ikke, ei om vegen går gjennom eller over myra. 

null
Sivilingeniør og miljørådgiver i Rambøll, Vegard Ulvan.
null

Figur: Myrens karbonsyklus 

Kilde: Hvordan redusere konsekvensene ved inngrep i myr? (Sweco, Nye Veier) 

Nøkkelord

Kontakter

Vegard Selvåg Ulvan,
Sivilingeniør og miljørådgiver
vegard.ulvan@ramboll.no

Bilder

Sivilingeniør og miljørådgiver i Rambøll, Vegard Ulvan.
Sivilingeniør og miljørådgiver i Rambøll, Vegard Ulvan.
Last ned bilde
Illustrasjonen viser karbonsyklusen til en myr. Kilde: Hvordan redusere konsekvensene ved inngrep i myr? (Sweco, Nye Veier)
Illustrasjonen viser karbonsyklusen til en myr. Kilde: Hvordan redusere konsekvensene ved inngrep i myr? (Sweco, Nye Veier)
Last ned bilde
Rambøll Miljø i Trondheim på myrbefaring på Fosen med myrforsker Marte Fandrem. Her lærte ekspertene i Rambøll mer om de metanspisende organismene og deres viktighet. Området var et myrrestaureringsprosjekt.
Rambøll Miljø i Trondheim på myrbefaring på Fosen med myrforsker Marte Fandrem. Her lærte ekspertene i Rambøll mer om de metanspisende organismene og deres viktighet. Området var et myrrestaureringsprosjekt.
Last ned bilde

Om oss

Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg, transport, vann, miljø, energi og ledelseskonsultering. I Norge har vi 13 kontorer med om lag 1700 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Arkitektfirmaet Henning Larsen er en del av Rambøll Gruppen, og er et studio for arkitektur, landskap, urbanisme og interiør, grafikk og lysdesign.  

Rambøll ble grunnlagt i Danmark i 1945. Rambølls 17.500 eksperter skaper inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Rambøll kombinerer lokal erfaring med global kunnskap over hele verden for å skape bærekraftige byer og samfunn. Vi kombinerer vår innsikt og evne til å drive frem positiv forandring og bringer den videre til våre kunder som ideer, som kan realiseres og gjennomføres. Vi kaller det: Bright ideas. Sustainable change. 

Rambøll var første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN, og er medlem av Skift - Næringslivets klimaledere.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

IT i praksis 2023: 750 000 nordmenn har lav tillit til offentlige digitale tjenester19.10.2023 06:00:00 CEST | Pressemelding

Digitalisering i offentlig sektor har potensial til å effektivisere og forbedre sektoren. Manglende tillit blant innbyggerne er likevel en alvorlig trussel for å utløse potensialet i ny teknologi. Den nye nasjonale digitaliseringsstrategien må vektlegge det offentliges arbeid med å skape mer brukertilpassede løsninger, og legge grunnlaget for mer samarbeid på tvers av virksomheter og sektorer.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom