Felleskjøpet Agri

Tilgangen på korn ned over 30 prosent

Del
Fersk prognose viser at forventet tilgang på korn og oljevekster er ned 155.000 tonn sammenlignet med prognosen i august.
Illustrasjonsfoto: Felleskjøpet Agri
Illustrasjonsfoto: Felleskjøpet Agri

Grunnlaget for forrige prognose i august ble laget før ekstremværet «Hans» som førte til flom og ødeleggelser flere steder i Sør-Norge. Nå viser ferske tall fra markedsregulator Felleskjøpet Agri at værforholdene ytterligere forverrer årets kornavling.

– Sesongen har gitt svært vanskelige vilkår for korndyrking i Norge, med utgang av høstsådd korn etter vinteren, tørke i juni og mye regn i juli. Dette har gitt sen modning, dårlig utvikling av kornet og spiring i akset. En del areal tilsådd med korn vil ikke bli treska, skriver Sindre Flø, seniorrådgiver næringspolitikk og markedsregulering i Felleskjøpet Agri i prognosen som ble publisert mandag.

33 prosent lavere enn fjoråret

I prognosen påpekes det at ekstraordinære mengder nedbør i august og september har endret forutsetningene som lå til grunn for prognosen i august.

Den ferske avlingsprognosen estimerer at 70.000 dekar korn ikke blir tresket denne sesongen. Prognosen tilsier en tilgang av korn og oljevekster som er 33 prosent lavere enn fjoråret, og 19 prosent under femårssnittet.

Basert på prognosen gir også markedsregulator råd til Landbruksdirektoratet om suppleringsimport av korn til matmjøl og kraftfôr. I prognosen anslår markedsregulator et importbehov på 203.500 tonn matkorn for å dekke forbruket. Dette vil i så fall gi en norskandel i matmjøl og gryn på 34 i prosent denne sesongen.

Les hele prognosen fra markedsregulator her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto: Felleskjøpet Agri
Illustrasjonsfoto: Felleskjøpet Agri
Last ned bilde

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet Agri har en omsetning på 20,2 milliarder i 2022 og har i overkant av 4 000 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av i rundt 39 000 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Følg pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Felleskjøpet Agri på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom