Siemens

Færre enn 50 prosent av bedriftene tror de vil nå målene for CO2-utslipp innen 2030

Del
  • Ny global studie med 1400 ledere viser infrastrukturomstillingen av energisystemer, transport og bygninger – på nærings-, by- og regionnivå
  • Avkarbonisering står høyt på agendaen for infrastrukturomstillingen, men det går for langsomt
  • Over 50 % av de spurte lederne mener at lavere CO2-utslipp er et konkurransefortrinn, men under halvparten mener at de har en effektiv strategi for dette nasjonalt
  • Teknologi og digitalisering er avgjørende for å lykkes med infrastrukturomstillingen

Siemens Smart Infrastructure har publisert en ny studie med nøkkelinformasjon om kompleksiteten i infrastrukturomstillingen, med tittelen: «Siemens Infrastructure Transition Monitor 2023: The Great Divide on The Path to Net Zero.»

Studien viser at det er manglende samkjøring om prioriteringer og hva som er den beste måten å jobbe mot en avkarbonisert og ressurseffektiv fremtid. Selv om over halvparten av respondentene i undersøkelsen oppgir at infrastrukturomstillingen i deres region skyter fart, oppgir en fjerdedel – toppledere fra syv sentrale næringsgrupper – at fremdriften skjer «for langsomt».  29 prosent oppgir at fremdriften er «koordinert» og 31 prosent at den er «etter skjema».  

Formålet med studien var å kartlegge status for infrastrukturomstillingen, inkludert utviklingen som kreves innen systemer, tjenester, bygg og strukturer for at næringer, byer og land skal fungere effektivt. Det ble samlet inn data gjennom en global undersøkelse blant 1400 toppledere fra 22 land og en rekke dybdeintervjuer med ledere og eksperter.

Matthias Rebellius, styremedlem i Siemens AG og CEO i Smart Infrastructure, sier: – Infrastrukturomstillingen skyter fart og legger press på systemer verden over – fra energi til transport og bygg. Det er kritisk viktig å utvikle infrastrukturen på verdensbasis for å redusere CO2-utslippene og øke ressurseffektivitet og sosial velferd.

Teknologi og digitalisering er nøkkelen til å lykkes med omstillingen på en smart og bærekraftig måte. I Siemens Smart Infrastructure har vi allerede tatt de første skrittene og utviklet innovative produkter, systemer, løsninger og tjenester for å støtte dagens og fremtidens utfordringer knyttet til urbanisering og klimaendringer.

Bare 40 prosent av bedriftene forventer å nå målene om utslippsreduksjon i år

Næringslivet er under press for å redusere klimautslippene i sine forretningsmodeller, eiendeler og infrastruktur. Ifølge studien har nærmere halvparten (47 prosent) satt mål for Scope 1- og 2-utslipp. Bare 40 prosent tror det er sannsynlig at de vil nå målene for neste år, og bare 44 prosent forventer å nå 2030-målene de har satt. 

Et annet sentralt område er bedriftenes bygningsmasse – bare 37 prosent anslår at bedriften deres er «moden» eller «langt fremskreden» i arbeidet med å forbedre energieffektiviteten i sine anlegg og bygninger, og bare 30 prosent oppgir det samme for elektrifiseringen og/eller avkarbonisering av oppvarming og nedkjølingssystemer. 

Studien indikerer at teknologi og digitalisering er avgjørende for å lykkes med infrastrukturomstillingen, og forventes å ha størst innvirkning på prosessen med reduksjon av klimagassutslipp, ressurseffektivisering og velferd de neste tre årene. Teknologiene som anses å kunne ha den største positive effekten er blant annet AI-baserte prognoser og automatisering, virtuell og utvidet virkelighet samt 5G-mobilnett.

Nærmere halvparten av respondentene oppgir at digitalisering har et betydelig eller massivt potensial for å generere økt energieffektivitet (48 prosent), produktivitet (46 prosent) og avkarbonisering (45 prosent) i bedriftene deres.

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske, innovative løsninger for industri, energi, helse, byer og transport.  
Siemens-konsernet er en av verdens største leverandører av bærekraftige og miljøvennlige løsninger med fokus på elektrifisering, automatisering og digitalisering. Vi er 293.000 medarbeidere over hele verden. 

I Norge har Siemens AS gjennom 125 år satt tydelige spor med banebrytende teknologiløsninger for hele verden. Selskapets hovedområder er løsninger for industrien, kraftoverføring, infrastruktur til byer og byggteknologi. Hovedkontoret er i Oslo. 

Følg pressemeldinger fra Siemens

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Siemens på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Siemens

Siemens og Elvia samarbeider om å øke nettkapasiteten i deler av Norge innen 2030 med Software as a Service (SaaS) løsninger3.11.2023 12:00:00 CET | Pressemelding

Norsk distribusjonssystemoperatør, Elvia, vil bruke Siemens sin SaaS-løsning, LV Insights® X, for å automatisere prosesser og håndtere kompleksiteten i LV-nettet. LV Insights® X, en del av Siemens Xcelerator-porteføljen, har vært i drift hos Elvia siden oktober 2023, i forbindelse med Spectrum Power 7 ADMS. Partnerskapet vil muliggjøre en fremtidssikker distribusjonsnettforvaltning i Norge, ett skritt videre på reisen mot autonome nett.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom