GlobeNewswire by notified

Extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ)

Dela

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) samlades under måndagen den 18 september 2023 i Stockholm för extra bolagsstämma.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter. Det beslutades att välja Svein Harald Øygard till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2024, och att, på egen begäran, entlediga Kjetil Solbraekke från sitt uppdrag som ordinarie styrelseledamot. Det beslutades vidare att välja Paulo Thiago Mendonça till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att, på egen begäran, entlediga Fabio Vassel som styrelsens ordförande medan han kvarstår som ordinarie styrelseledamot. Från och med stämmans beslut tillträder även Kjetil Solbraekke som verkställande direktör för Maha. Det beslutades vidare att Paulo Thiago Mendonça, Fabio Vassel och Svein Harald Øygard ska vara berättigade till ersättning (styrelsearvode) i enlighet med beslutet vid årsstämman 2023, vilket ska reduceras proportionerligt med hänsyn till att de inte kommer att tjänstgöra under som styrelsens ordförande respektive ordinarie styrelseledamöter hela perioden mellan årsstämman 2023 och nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§). Enligt den nya bolagsordningen ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 1 925 000 kronor och högst 7 700 000 kronor och antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för anställda och konsulter genom emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av nya aktier i Bolaget. Beslutet innebär att Bolaget ska emittera högst 5 712 210 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma något av Bolagets dotterbolag, varefter dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna under programmet. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckningskursen för teckning av nya aktier uppgår till motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 11 maj 2023 till och med den 18 september 2023. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 62 834,31 SEK.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att införa ett incitamentsprogram för styrelseledamöter genom emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av nya aktier i Bolaget. Enligt valberedningens reviderade förslag presenterat vid bolagsstämman ska samtliga styrelseledamöter utom Halvard Idland och Svein Harald Øygard omfattas av programmet. Beslutet innebär att Bolaget ska emittera högst 3 808 140 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma något av Bolagets dotterbolag, varefter dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna under programmet. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckningskursen för teckning av nya aktier uppgår till motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 11 maj 2023 till och med den 18 september 2023. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 41 889,54 SEK.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, Styrelseordförande, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2023, kl. 12:40 CEST.

Om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha har direkta och indirekta intresseandelar i producerande tillgångar i Brasilien och USA samt i en prospekteringstillgång i Oman. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). För mer information, vänligen besök www.mahaenergy.ca.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Technicolor Creative Studios: Business Update and First Half 2023 Financial Results2.10.2023 21:55:38 CEST | Press release

CORPORATE PRESS RELEASE Technicolor Creative StudiosBusiness Update and First Half 2023Financial Results PARIS (FRANCE), OCTOBER 2,2023 – Technicolor Creative Studios (Euronext Paris: TCHCS) (the “Company”) today provided business update and announced its first half 2023 financial results1. Acceleration of the transformation plan to drive the recovery of the business Impact of strikes in Hollywood andunfavourable macroeconomic environment led to reduction of activity withlower financial and operational performancefor thefirst half 2023Renewed confidence from majority shareholders and lenders with:An additional €30 million of new money injection to address liquidity needs A proposed tender offer (“offre publique d’achat simplifiée”)at a price of 1,63 euro per share, dividends included,to beinitiated by a large majority of shareholders and lenders (holding 94,82% of the capital) acting in concert in view of proceeding to a mandatory squeeze outto achieve delisting of Technicolor Creative

Meltwater launches new mChampion program in the Meltwater Customer Community2.10.2023 21:39:09 CEST | Press release

SAN FRANCISCO, Oct. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Meltwater, a leading global provider of social, media and consumer intelligence, today announces the launch of its new mChampions Community Rewards Program to enhance customer experience and provide career elevation and networking opportunities, in the Meltwater Customer Community. Meltwater’s Customer Community, mCommunity, is an online, self-service community for Meltwater customers to share knowledge, challenges, best practices and experiences to build skills and advance their careers in PR, Communications and Marketing. With over 7,000 members and several community-led discussion boards and groups established, mCommunity has created an environment where users can collaborate and succeed together. Today, through Meltwater’s customer-centric approach and commitment to fostering knowledge sharing through mCommunity, Meltwater has taken a significant leap forward with the introduction of the mChampions program – a rewards program exclusi

SKEL fjárfestingafélag hf.: Buy-back programme week 392.10.2023 20:04:24 CEST | Press release

In week 39 2023, SKEL fjárfestingafélag hf. purchased in total 7,350,000 own shares for total amount of 96,345,000 ISK as follows: DateTimePurchased sharesPricePurchase priceTotal own shares25.9.202309:35:00 500,000 13.30 6,650,000 27,118,518 25.9.202310:25:00 500,000 13.25 6,625,000 27,618,518 25.9.202314:49:00 500,000 13.30 6,650,000 28,118,518 25.9.202314:50:00 500,000 13.30 6.650.000 28,618,518 26.9.202309:53:00 500,000 13.40 6.700.000 29,118,518 26.9.202310:08:00 500,000 13.40 6.700.000 29,618,518 26.9.202312:49:00 500,000 13.25 6.625.000 30,118,518 26.9.202314:14:00 500,000 13.20 6.600.000 30,618,518 27.9.202310:04:00 500,000 12.90 6.450.000 31,118,518 27.9.202312:54:00 500,000 12.85 6.425.000 31,618,518 27.9.202314:21:00 450,000 12.85 5.782.500 32,068,518 27.9.202315:29:00 450,000 12.85 5.782.500 32,518,518 28.9.202310:01:00 450,000 12.90 5.805.000 32,968,518 28.9.202315:06:00 1,000,000 12.90 12.900.000 33,968,518 7,350,00096,345,00033,968,518 The execution of the buy-back progr

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 02.10.20232.10.2023 20:00:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 2 October 2023 at 21:00 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 02.10.2023 Espoo, Finland – On 2 October 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL341,8703.53CEUX35,2183.53AQEU1,5003.53TQEX22,4123.56Total401,0003.53 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023