ABB

Slik vil ABB bidra til en mer bærekraftig hydrogenproduksjon

Del
  • Innen 2030 skal Norge redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå.
  • For å få stabile og pålitelige energisystemer, er vi avhengig av å mellomlagre grønn energi.
  • ABB kan bidra til å gjøre produksjonen av blått og grønt hydrogen mer bærekraftig og ressurseffektiv.
ABB og HydrogenPro samarbeider for å optimalisere produksjon av grønn hydrogen.
ABB og HydrogenPro samarbeider for å optimalisere produksjon av grønn hydrogen. ABB/AdobeStock

For å nå klimamålene er vi avhengige av å produsere mer fornybar energi, blant annet fra kilder som sol og vind. Utfordringen er at disse energikildene ikke er stabile eller regulerbare, slik som vannkraften.  Hydrogen er en av disse energibærerne, som også har livets rett som drivstoff innen transportsektoren.

ABB kan bidra til å gjøre produksjonen av blått og grønt hydrogen mer bærekraftig og ressurseffektiv. Det inkluderer reduserte enhetskostnader og risiko, både for utvikling og drift av anlegg. ABB kan være en partner hele veien fra studier og leveranser til oppkoblede tjenester med løsninger for optimal drift og vedlikehold.

Til nå har det vært mest vanlig å produsere hydrogen fra fossile energikilder. Om denne produksjonen skal være miljøvennlig må karbonet som frigis i produksjonen fanges og lagres. Resultatet er såkalt blå hydrogen. Når vi snakker om fornybart, eller grønt hydrogen, produseres dette ved elektrolyse av vann. Et vannmolekyl består av to hydrogenatomer og ett oksygen atom. For å spalte molekylene brukes høyspent likestrøm, noe som er svært kraftkrevende.

ABB er en pioner innen elektro og automatisering med mer enn 100 års erfaring, også i Norge. Vi har bred kompetanse på produksjonsteknologien, og kan bidra til å optimalisere både investeringskostnader og driftskostnader, ikke minst når det gjelder en så stor innsatsfaktor som elektrisk kraft.

For at løsningene skal fungere optimalt er det viktig for ABB å komme tidlig inn i planleggingsarbeidet. ABB har en stor studieavdeling som kan bidra med forstudier, pre-engineering og så videre. Vi har også gjennomført en rekke studier på elektro/kraft og nettilkobling, særlig for grønt hydrogen.

En av grunnen til at dette er viktig er at anleggene vil være storforbrukere av energi, og det er helt nødvendig at anleggene kan operere med minimal påvirkning på kraftnettet, samtidig som de har tilstrekkelig pålitelig kraft til hydrogenproduksjon. I flere av områdene som er aktuelle for hydrogenproduksjon i Norge er det kraftunderskudd, og ABB kan bidra til design av system med minst mulig kaftbehov og belastning på nettet, for eksempel gjennom energilagring. Vi kan også bidra til å gi prosjektene økt bærekraft, for eksempel ved å fange/bruke overskuddsvarme, varmeveksler, fjernvarme og så videre.

ABB kan tilby komplette systemleveranser av elektro, automatisering og telekommunikasjon. Vi har omfattende og relevant kompetanse og erfaring, også når det gjelder karbonfangst og lagring. Med en stor internasjonal organisasjon og erfaringer med leveranser til store prosjekter har ABB vist at vi kan ta ansvar for komplette systemleveranser, også med tredjepartsutstyr dersom det skulle være aktuelt.

Uavhengig av type hydrogenproduksjon kan ABB bidra til optimal drift og vedlikehold av anlegget. Som datadrevet operasjonell partner har ABB løsninger og tjenester for mer effektiv, sikker og pålitelig drift. Sanntidsdata strømmes til skybaserte løsninger. Med digitale verktøy analyseres data for kontinuerlige forbedringer og beslutningsstøtte. Løsningen med fjernovervåkning inkluderer tilstandsbasert vedlikehold, noe ABB hat omfattende erfaring med fra olje og gass og maritimt. Økt automatiseringsgrad gjør prosessoperatørene mer effektive.

Trykk på lenken for å høre podcasten om ABB som partner for bærekraftig hydrogenproduksjon.

Nøkkelord

Kontakter

ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs rundt 105 000 ansatte bygger på mer enn 130 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. www.abb.com

Følg pressemeldinger fra ABB

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra ABB på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra ABB

ABB inngår avtale med SalMar om innsamling og bruk av sanntidsdata for å effektivisere driften av lakseoppdrettsanlegg20.9.2023 10:18:02 CEST | Pressemelding

• ABB samarbeider med SalMar, en av verdens største produsenter av oppdrettslaks, for å strømme offshore driftsdata i sanntid • ABB Ability™ EdgeInsight™ vil samle inn data fra driftsutstyr og enheter på ulike anlegg og overføre dem sikkert til en skybasert database • Den globale oppdrettsnæringen forventes å øke med opptil 40 prosent innen 2030, ifølge FN

ABB med Podcast om AI og digitale tjenester30.8.2023 11:09:02 CEST | Pressemelding

I en ny Podcast fra ABB kan du høre eksperter fra ABB utdype hvordan digitale løsninger som AI og autonomi har endret måten ABB leverer sine tjenester på. Podcasten gir eksempler på hvordan bruk og analyse av strømmede sanntidsdata blant annet kan gi bedre beslutningsstøtte, økt produksjon og sikkerhet. Løsningene bidrar også til redusert nedetid, og en mer rasjonell bruk av innsatsfaktorer som råvarer og energi.

ABB utvider samarbeidet med Northvolt for å elektrifisere verdens største batterigjenvinningsanlegg17.8.2023 16:47:38 CEST | Pressemelding

ABB skal levere elektrifiseringsløsninger til Revolt Ett, Northvolts nye batterigjenvinningsanlegg i Sverige Anlegget kommer på sikt til å behandle 125 000 tonn utbrukte batterier og batteriproduksjonsavfall hvert år, det største volumet i verden Northvolt, en langsiktig partner av ABB, har som mål at karbonavtrykket til batteriene skal være rundt 90 prosent lavere enn dagens industrinivå innen 2030

ABB og Microsoft samarbeider for å bringe generativ AI til industrielle applikasjoner3.7.2023 15:00:00 CEST | Pressemelding

ABB samarbeider med Microsoft om integrering av generativ AI i industrielle digitale løsninger for sikrere, smartere og mer bærekraftig drift Samarbeidet tar sikte på å distribuere Copilot-funksjoner som vil muliggjøre mer intuitiv brukerinteraksjon med ABB Ability™ Genix Industrial Analytics og AI Suite og dets applikasjoner for ytterligere å øke verdien av kontekstualiserte data for effektivitets- og bærekraftgevinster ABB benytter Microsoft Azure OpenAI Service for å utfylle ABB Ability Genix

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom