Høgskolen i Innlandet

Formaliserer samarbeid med Innlandet Science Park Hamar

Del

Innlandet Science Park Hamar og Høgskolen i Innlandet har signert en strategisk samarbeidsavtale. Dette markerer høgskolens intensjon om å etablere seg som en nøkkelaktør og leietaker i forskningsparken på Hamar.

Per Atle Tufte, Peer Jacob Svenkerud og Anette Mellbye står ved et rundt bort mens Mellby signerer avtalen mellom partene.
Prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane Nor Eiendom, rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet og direktør Anette Mellbye i Innlandet Science Park signerer avtalen om samarbeid. Høgkolen i Innlandet. Høgkolen i Innlandet.

En science park har som mål å akselerere vekst, innovasjon og teknologisk utvikling ved å samlokalisere og skape synergier mellom oppstartsbedrifter, etablerte bedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, kapital og innovasjonsaktører.

Innlandet Science Park Hamar er et samarbeidsprosjekt initiert av Stiftelsen Innlandet Science Park og Bane NOR Eiendom AS.

Den strategisk plasserte forskningsparken bygges ved Mjøsa og jernbanestasjonen i Hamar, og vil være en viktig katalysator i utviklingen av den nye bydelen i område

– Vi ønsker å styrke vår posisjon som partner for næringslivet og andre aktører i utviklingen av Innlandet. Det er strategisk viktig for oss å være til stede i en forskningspark som samler mange aktører under samme tak, sier rektor Peer Jacob Svenkerud ved HINN.

Vil skape synergier

Forskning og utdanning innen biovitenskap, spill- og læringsteknologi, virtuell- og utvidet virkelighet (VR/AR), kunstig intelligens og maskinlæring er blant områdene som er prioritert for samlokalisering i parken.

Hamar-regionen har allerede etablerte innovasjonsmiljøer på flere av disse feltene, og disse miljøene kan ha stor nytte av å finne sammen. Dette er også områder som krever teknologi, spesialrom eller laboratorier som flere kan samarbeide om.

– For høgskolen er det viktig å finne partnere som både kan gi faglig synergi og som ser verdien av en felles infrastruktur, tilføyer Svenkerud.

Etablerer felles prosjektgruppe

For å operasjonalisere samarbeidet, har Innlandet Science Park og høgskolen etablert en felles prosjektgruppe som aktivt vil identifisere og invitere potensielle bedrifter og institusjoner til samarbeid.

Ifølge høgskolens styre vil hoveddelen av høgskolens virksomhet på Hamar fortsatt foregå ved dagens studiested i Hamar sentrum. Styret har anbefalt for Kunnskapsdepartementet at det oppføres et nybygg som utvider studiestedet og knytter sammen flere eksisterende bygninger. Deltakelsen i Innlandet Science Park er sett som et verdiøkende tillegg til hovedvirksomheten. En endelig leiekontrakt må godkjennes av departementet.

Innlandet Science Park vurderer å bidra i et utviklingskonsept i regi av Bane NOR Eiendom og Lillehammer kommunale eiendomsselskap ved Skysstasjonsområdet på Lillehammer. En mulig utvidelse av samarbeidet med høgskolen også her blir vurdert.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Peer Jacob Svenkerud, Per Atle Tufte, Tore Anstein Dobloug og Anette Mellbye står oppstilt med jernbaneskinner og Hamar stasjon i bakgrunnen.
Rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet, prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane Nor Eiendom, daglig leder Tore Anstein Dobloug i Sparebankstiftelsen Hedmark og direktør Anette Mellbye i Innlandet Sciencepark på tomta der den nye forskningsparken skal bygges, rett ved jernbanestasjonen i Hamar.
Last ned bilde
Tore Anstein Dobloug, Anette Mellbye, Per Atle Tufte og Peer Jacob Svenkerudgår på tomta der den nye forskningsparken skal bygges, med togskinner ved Hamar stasjon i bakgrunnen.
Daglig leder Tore Anstein Dobloug i Sparebankstiftelsen Hedmark, direktør Anette Mellbye i Innlandet Sciencepark, prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane Nor Eiendom og rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet på tomta der den nye forskningsparken skal bygges, rett ved jernbanestasjonen i Hamar.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskolen i Innlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom