Felleskjøpet Agri

Fortvilt kornsituasjon – Felleskjøpet ber myndighetene ta grep

Del
Stadig større mengder værskadet korn må avvises ved mottakene. Bøndene fortviler. Felleskjøpet sender klar oppfordring til myndighetene.
Illustrasjonsfoto: Trond Anstensrud
Illustrasjonsfoto: Trond Anstensrud

– Vi ber om at sentrale myndigheter umiddelbart tar grep og gir kommunene tydelig veiledning i hvordan de skal praktisere ordningen med tilskudd ved produksjonssvikt, sier Bjørn Stabbetorp, konserndirektør landbruk i Felleskjøpet Agri.

Årets kornsesong i Sør-Norge har vært rammet av store utfordringer. Først med tørke i mai og juni, og deretter store mengder nedbør i juli og august med flom flere steder. Bønder opplever store avlingstap på grunn av værskadet korn.

– Felleskjøpet erfarer at flere kommuner ikke stiller med kapasitet og kompetanse til at bonden får nødvendig dokumentasjon i tråd med kravet i forskriften. Vi oppfordrer sentrale myndigheter til å gi kommunene tydelig beskjed, sier Stabbetorp.

Korn må avvises

Felleskjøpet er landets største kornkjøper, og tar vanligvis imot over en halv million tonn korn i innhøstingsperioden. Nå merker samvirkeselskapet en sterkt økende mengde værskadet korn. Stadig flere lass som kommer til mottakene må avvises. Kvaliteten på kornet er for dårlig til å brukes både i mat- og fôrproduksjon.

Dette gjelder spesielt ved mottakene på Romerike, Hadeland og i deler av Innlandet.

Samtidig øker antallet meldinger fra fortvilte kornbønder om elendig kvalitet på kornet. De står i fare for store økonomiske tap når kornet ikke er salgbart.

Uholdbart

I løpet av den siste uka har Felleskjøpet jobbet sammen med Norges Bondelag for at sentrale landbruksmyndigheter skal gi føringer for hvordan landbrukskontorene i kommunene skal avhjelpe situasjonen.

– Nå haster det med å få klargjøringene på plass. Det må omfatte både korn som fortsatt står ute på jordene, eller som er tresket og ikke viser seg å ha verdi på grunn av værskadene. Slik situasjonen er nå tar bonden all risikoen tilknyttet kostnaden ved å høste kornet, frakte det til mottak, og deretter i stadig flere tilfeller oppleve å få null i oppgjør for leveransen, sier Stabbetorp.

Han understreker at situasjonen i øyeblikket er uholdbar. Manglende initiativ og ulik praktisering fra lokale landbruksmyndigheter eskalerer usikkerheten som nå råder i kornnæringa.

– Vi frykter belastningen i verste fall kan gå ut over liv og helse til kornbonden, sier Bjørn Stabbetorp.

Han gjentar oppfordringen og rådene til bøndene om å ha dialog med lokale landbruksmyndigheter om kornet har vært rammet av flom eller annen klimatisk skade. Kornprodusentene oppfordres også til å ha tett kontakt med sitt lokale kornmottak om forhåndsprøver og eventuell levering av værskadet korn.

PS! Felleskjøpet er også markedsregulator for kornnæringa. Det er ventet en ny landsdekkende avlingsprognose i løpet av kommende uke. Den forrige prognosen fra 10. august anslo en avling 21 prosent under tilgangen i fjor. Grunnlaget for denne prognosen ble utarbeidet før ekstremværet «Hans», som førte til flom en rekke steder i Sør-Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto: Trond Anstensrud
Illustrasjonsfoto: Trond Anstensrud
Last ned bilde
Bjørn Stabbetorp er konserndirektør landbruk i Felleskjøpet Agri.
Bjørn Stabbetorp er konserndirektør landbruk i Felleskjøpet Agri.
Last ned bilde

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet Agri har en omsetning på 20,2 milliarder i 2022 og har i overkant av 4 000 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av i rundt 39 000 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.