SpareBank 1 Nord-Norge

Investeringsviljen i nord svekkes

Del

Høyere rente og usikre økonomiske fremtidsutsikter gjør at investeringsviljen i Nord-Norge svekkes.

Kunnskapsbanken for Nord-Norge har for åttende gang kartlagt investeringsplanene i nord. 2000 investeringsobjekter er med i årets utgave av «Investeringstelleren».

– Vi ser tydelig at år med pandemi, krig, krevende økonomi og en usikker kraftsituasjon gjør noe med muligheten og viljen til å investere. Det er vanskelig å rekruttere nok arbeidstakere, og renta fortsetter å gå opp. Dette får konsekvenser, sier Jeanette Gundersen, leder for Kunnskapsbanken i SpareBank 1 Nord-Norge.

Det forventes investeringer på over 1.000 milliarder kroner i Nord-Norge frem til 2030. Dette er to prosent høyere enn de rapporterte tallene i 2021, men i realiteten en nedgang dersom prisveksten på ti prosent de siste to årene tas med i beregningen.

Markant nedgang

I forhold til forrige kartlegging er det i 2023 en markant nedgang i verdien på prosjekter på fastlandet (uten olje og gass på sokkelen). En mer forsiktig tilnærming preger alle sektorer, med unntak av sjømat og petroleum. Andelen konkrete investeringsprosjekter reduseres også sammenlignet med 2021.

Det er grunn til å forvente en ytterligere svekkelse av investeringsviljen med bakgrunn i både usikkerheten knyttet til rentenivå og økonomisk utvikling.

– Vi har hatt vekst i mange år, men ser nå at ting snur. Det er ikke unaturlig at det svinger, spesielt ikke med den spesielle situasjonen vi har hatt de siste årene, sier Gundersen.

Flere detaljer fra årets investeringsteller.

Om «Investeringstelleren»

  • I «Investeringstellingen» kartlegges planlagte investeringer i Nord-Norge frem til og med 2030.
  • Tellingen inkluderer både vedtatte og planlagte prosjekter. Omtrent 41 prosent av investeringsprosjektene er allerede igangsatt eller ferdig finansiert/vedtatt.
  • Av pågående prosjekter er det kun de som er igangsatt i løpet av 2023 som telles med.
  • Tellingen utføres annethvert år for Kunnskapsbanken Nord-Norge av Bedriftskompetanse AS og Menon Economics. Årets utgave er den åttende i rekken.

Kontakter

Lenker

Følg pressemeldinger fra SpareBank 1 Nord-Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Nord-Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SpareBank 1 Nord-Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom