GlobeNewswire by notified

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör information kring omräkning avseende teckningsoptioner av serie 2022:1 och 2022:2

Dela

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRIRTORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Fingerprint Cards AB (publ) (“Fingerprints” eller “Bolaget”) har tidigare den 5 september 2023 meddelat en förlängning av teckningsperioden för teckningsoptioner av serie 2022:1 och 2022:2 (ISIN: SE0018768269 och ISIN: SE0018768277) (tillsammans ”Teckningsoptionerna”). Den nuvarande teckningsperioden avslutas den 21 september 2023. Innehas Teckningsoptioner genom förvaltare ska anmälan om utnyttjande av Teckningsoptionerna ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Omräkning i enlighet med teckningsoptionsvillkoren för Teckningsoptionerna ger följande resultat:

Teckningsoptioner av serie 2022:1

Ursprunglig teckningskurs Omräknad teckningskurs
1,30 SEK/A-aktie1,30 SEK/A-aktie


Ursprungligt antal A-aktier som varje teckningsoption berättigat till Omräknat antal A-aktier som varje teckningsoption berättigar till
1 A-aktie/1 teckningsoption1,03 A-aktie/1 teckningsoption

Teckningsoptioner av serie 2022:2

Ursprunglig teckningskurs Omräknad teckningskurs
1,30 SEK/B-aktie1,30 SEK/B-aktie


Ursprungligt antal B-aktier som varje teckningsoption berättigat till Omräknat antal B-aktier som varje teckningsoption berättigar till
1 B-aktie/1 teckningsoption1,03 B-aktie/1 teckningsoption

Om Fingerprints

Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

För information, vänligen kontakta:
Adam Philpott, VD

Per Sundqvist, CFO

Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com

Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2023 kl. 17:30 CEST        

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller i övrigt handla i aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper i Fingerprints. Erbjudande till berörda personer avseende teckning av aktier i Fingerprints kommer endast att göras genom det prospekt som Fingerprints kommer att publicera på sin webbplats efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Åtgärder som bryter mot dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

Inga aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper har registreras, och inga aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper får erbjudas, säljas, eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning i gällande delstat eller i någon annan jurisdiktion i USA.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES”), utöver Sverige, Danmark, Finland och Norge är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”), det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) - (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka informationen annars lagligen får kommuniceras (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Värdepapper i Bolaget är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla baserat på eller förlita sig på informationen som finns i detta pressmeddelande.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”tror”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”beräknas”, ”ska”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Fingerprints anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Technicolor Creative Studios: Business Update and First Half 2023 Financial Results2.10.2023 21:55:38 CEST | Press release

CORPORATE PRESS RELEASE Technicolor Creative StudiosBusiness Update and First Half 2023Financial Results PARIS (FRANCE), OCTOBER 2,2023 – Technicolor Creative Studios (Euronext Paris: TCHCS) (the “Company”) today provided business update and announced its first half 2023 financial results1. Acceleration of the transformation plan to drive the recovery of the business Impact of strikes in Hollywood andunfavourable macroeconomic environment led to reduction of activity withlower financial and operational performancefor thefirst half 2023Renewed confidence from majority shareholders and lenders with:An additional €30 million of new money injection to address liquidity needs A proposed tender offer (“offre publique d’achat simplifiée”)at a price of 1,63 euro per share, dividends included,to beinitiated by a large majority of shareholders and lenders (holding 94,82% of the capital) acting in concert in view of proceeding to a mandatory squeeze outto achieve delisting of Technicolor Creative

Meltwater launches new mChampion program in the Meltwater Customer Community2.10.2023 21:39:09 CEST | Press release

SAN FRANCISCO, Oct. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Meltwater, a leading global provider of social, media and consumer intelligence, today announces the launch of its new mChampions Community Rewards Program to enhance customer experience and provide career elevation and networking opportunities, in the Meltwater Customer Community. Meltwater’s Customer Community, mCommunity, is an online, self-service community for Meltwater customers to share knowledge, challenges, best practices and experiences to build skills and advance their careers in PR, Communications and Marketing. With over 7,000 members and several community-led discussion boards and groups established, mCommunity has created an environment where users can collaborate and succeed together. Today, through Meltwater’s customer-centric approach and commitment to fostering knowledge sharing through mCommunity, Meltwater has taken a significant leap forward with the introduction of the mChampions program – a rewards program exclusi

SKEL fjárfestingafélag hf.: Buy-back programme week 392.10.2023 20:04:24 CEST | Press release

In week 39 2023, SKEL fjárfestingafélag hf. purchased in total 7,350,000 own shares for total amount of 96,345,000 ISK as follows: DateTimePurchased sharesPricePurchase priceTotal own shares25.9.202309:35:00 500,000 13.30 6,650,000 27,118,518 25.9.202310:25:00 500,000 13.25 6,625,000 27,618,518 25.9.202314:49:00 500,000 13.30 6,650,000 28,118,518 25.9.202314:50:00 500,000 13.30 6.650.000 28,618,518 26.9.202309:53:00 500,000 13.40 6.700.000 29,118,518 26.9.202310:08:00 500,000 13.40 6.700.000 29,618,518 26.9.202312:49:00 500,000 13.25 6.625.000 30,118,518 26.9.202314:14:00 500,000 13.20 6.600.000 30,618,518 27.9.202310:04:00 500,000 12.90 6.450.000 31,118,518 27.9.202312:54:00 500,000 12.85 6.425.000 31,618,518 27.9.202314:21:00 450,000 12.85 5.782.500 32,068,518 27.9.202315:29:00 450,000 12.85 5.782.500 32,518,518 28.9.202310:01:00 450,000 12.90 5.805.000 32,968,518 28.9.202315:06:00 1,000,000 12.90 12.900.000 33,968,518 7,350,00096,345,00033,968,518 The execution of the buy-back progr

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 02.10.20232.10.2023 20:00:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 2 October 2023 at 21:00 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 02.10.2023 Espoo, Finland – On 2 October 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL341,8703.53CEUX35,2183.53AQEU1,5003.53TQEX22,4123.56Total401,0003.53 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023