NAF

Nordmenn frykter dårlige veier mer enn fyllekjørere

Del

Dårlig vedlikeholdte veier topper listen over våre bekymringer på hverdagsreisen. - Frykten for at veien i seg selv er farlig, er mer utbredt enn frykten for ruskjørere eller møteulykker, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Godt vedlikeholdte veier er viktig for trygge hverdagsreiser der folk bor spredt (Foto: NAF)
Godt vedlikeholdte veier er viktig for trygge hverdagsreiser der folk bor spredt (Foto: NAF) Colourbox

Hele 68 prosent svarer «dårlig vedlikeholdte veier» på spørsmål om hva som bekymrer dem på hverdagsreisen, viser nye tall fra NAFs Trafikantbarometer 2023. Og jo mer spredtbygd folk bor, jo flere deler bekymringen. I Distrikts-Norge svarer hele 79 prosent at de er bekymret på grunn av de dårlige veiene.  

- Folk opplever at veiene de kjører på hver dag er utrygge. Ikke på grunn av de som kjører på dem, men på grunn av forfallet. Det er en alvorlig advarsel til alle fylkespolitikere som nå skal gjøre sine prioriteringer, sier Handagard. - Vedlikeholdet av veiene må tas på alvor, det er et soleklart krav viser disse tallene, sier hun.   

Klare skiller mellom by og bygd 

Etter dårlig veivedlikehold kommer frykt for viltpåkjørsler, dårlig vintervedlikehold og manglende sykkelvei og fortau på topp over bekymringer blant folk i distriktene. I byene er bildet annerledes. Her svarer flere at de er bekymret for møter mellom bilister og syklister, hele 69 prosent er redd for dette. Men også i sentrale strøk merker folk forfallet på veiene. 64 prosent av folk bosatt i byene er bekymret for dårlige veier på hverdagsreisene.  

- I byene handler det om tilrettelegging for både bilister og syklister, mens i distriktene er det andre forhold ved veien som skaper mest bekymring, sier Handagard.  

Bakgrunn:  

NAF Trafikantbarometer 2023, utført av Norstat for NAF. N=4242, undersøkelsen er vektet på kjønn, alder og landsdel. 

Folks bekymringer på hverdagsreisen. Andel som svarer «ja» på spørsmål om de er bekymret for:  

Norge 

Dårlig vedlikehold (hull i veien, manglende siderekkverk o.l. 

68% 

Farlige situasjoner mellom bilister og syklister 

62% 

Dårlig vintervedlikehold 

60% 

Manglende gang-/ sykkelvei eller fortau 

50% 

Berusede/ rusede sjåfører 

47% 

Farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister 

47% 

Påkjørsler 

44% 

Manglende lys/mørke veier 

43% 

Møteulykker/frontkollisjoner 

40% 

Viltpåkjørsler 

39% 

Farlige situasjoner knyttet til skoler/barnehager 

35% 

Farlige situasjoner ved av/påstiging til kollektiv 

26% 

Skred og ras 

14% 

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom