NAF

Rogaland: Dette frykter vi i trafikken

Del

Farlige situasjoner mellom bilister og syklister er på topp når folk i Rogaland svarer på hva de er bekymret for på hverdagsreisen. - Rogaland er eneste fylke i landet der dårlig vedlikeholdte veier ikke er på topp over bekymringer i trafikken, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Politikerne som nå kommer i posisjon etter valget, må se hele fylket. I byene handler det om tilrettelegging for både bilister og syklister, mens i spredtbygde strøk er det andre forhold ved veien som skaper mest bekymring (Foto: NAF).
Politikerne som nå kommer i posisjon etter valget, må se hele fylket. I byene handler det om tilrettelegging for både bilister og syklister, mens i spredtbygde strøk er det andre forhold ved veien som skaper mest bekymring (Foto: NAF).

Hele 67 prosent i Rogaland svarer at de er bekymret for farlige situasjoner mellom bilister og syklister. Også møter mellom gående og sparkesyklister bekymrer mange rogalendinger. Det viser nye tall fra NAFs Trafikantbarometer 2023. 

- Rundt halvparten av rogalendingene er bekymret på grunn av dårlig vedlikeholdte veier. Det er faktisk lavest i landet. Sammen med tallene som viser at rogalendingene er opptatt av å skille trafikantgrupper som bilister, syklister og sparkesyklister viser det at fylkespolitikerne har en jobb å gjøre med å sikre trygge hverdagsreiser for folk, sier Handagard.  

Klare skiller mellom by og bygd 

NAFs Trafikantbarometer viser at det er forskjell på hva folk i byene bekymrer seg for, og hva folk i spredtbygde strøk er opptatt av.  

- Politikerne som nå kommer i posisjon etter valget, må se hele fylket. I byene handler det om tilrettelegging for både bilister og syklister, mens i spredtbygde strøk er det andre forhold ved veien som skaper mest bekymring, sier Handagard.  

Bakgrunn:  

NAF Trafikantbarometer 2023, utført av Norstat for NAF. N=4242, undersøkelsen er vektet på kjønn, alder og landsdel.  

Folks bekymringer på hverdagsreisen. Andel som svarer «ja» på spørsmål om de er bekymret for: 

Norge 

Rogaland 

Farlige situasjoner mellom bilister og syklister 

62% 

67% 

Farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister 

47% 

57% 

Berusede/ rusede sjåfører 

47% 

49% 

Dårlig vedlikehold (hull i veien, manglende siderekkverk o.l. 

68% 

48% 

Påkjørsler 

44% 

45% 

Møteulykker/frontkollisjoner 

40% 

41% 

Dårlig vintervedlikehold 

60% 

41% 

Farlige situasjoner knyttet til skoler/barnehager 

35% 

38% 

Manglende gang-/ sykkelvei eller fortau 

50% 

37% 

Manglende lys/mørke veier 

43% 

34% 

Farlige situasjoner ved av/påstiging til kollektiv 

26% 

29% 

Viltpåkjørsler 

39% 

20% 

Skred og ras 

14% 

11% 

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom