NAF

Møre og Romsdal: Dette frykter vi i trafikken

Del

Dårlig vedlikeholdte er på topp når folk i Møre og Romsdal svarer på hva de er bekymret for på hverdagsreisen. - Frykten for at veien i seg selv er farlig er mer utbredt enn frykten for ruskjørere eller møteulykker, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Folk opplever at veiene de kjører på hver dag er utrygge. Ikke på grunn av de som kjører på dem, men på grunn av forfallet. Det er en alvorlig advarsel til alle fylkespolitikere som nå skal gjøre sine prioriteringer (FOTO: Colourbox).
Folk opplever at veiene de kjører på hver dag er utrygge. Ikke på grunn av de som kjører på dem, men på grunn av forfallet. Det er en alvorlig advarsel til alle fylkespolitikere som nå skal gjøre sine prioriteringer (FOTO: Colourbox).

Hele 70 prosent i Møre og Romsdal sier de er bekymret for dårlig vedlikeholdte veier på hverdagsreisen, viser nye tall fra NAFs Trafikantbarometer 2023. 

- Folk opplever at veiene de kjører på hver dag er utrygge. Ikke på grunn av de som kjører på dem, men på grunn av forfallet. Det er en alvorlig advarsel til alle fylkespolitikere som nå skal gjøre sine prioriteringer, sier Handagard. - Vedlikeholdet av veiene må tas på alvor, det er et soleklart krav viser disse tallene, sier hun.   

Dårlig vintervedlikehold og manglende gang- og sykkelvei er de neste på listen over hva som bekymrer i trafikken i Møre og Romsdal. Også andelen som er bekymret for viltpåkjørsler er høy, hele 56 prosent. Dette er nest høyest i landet etter Nordland fylke.  

Klare skiller mellom by og bygd 

NAFs Trafikantbarometer viser at det er forskjell på hva folk i byene bekymrer seg for, og hva folk i spredtbygde strøk er opptatt av.  

- Politikerne som nå kommer i posisjon etter valget, må se hele fylket. I byene handler det om tilrettelegging for både bilister og syklister, mens i spredtbygde strøk er det andre forhold ved veien som skaper mest bekymring, sier Handagard.  

Bakgrunn:  

NAF Trafikantbarometer 2023, utført av Norstat for NAF. N=4242, undersøkelsen er vektet på kjønn, alder og landsdel.  

Folks bekymringer på hverdagsreisen. Andel som svarer «ja» på spørsmål om de er bekymret for: 

Norge 

Møre og Romsdal 

Dårlig vedlikehold (hull i veien, manglende siderekkverk o.l. 

68% 

70% 

Dårlig vintervedlikehold 

60% 

65% 

Manglende gang-/ sykkelvei eller fortau 

50% 

60% 

Viltpåkjørsler 

39% 

56% 

Farlige situasjoner mellom bilister og syklister 

62% 

56% 

Berusede/ rusede sjåfører 

47% 

50% 

Manglende lys/mørke veier 

43% 

48% 

Påkjørsler 

44% 

46% 

Farlige situasjoner knyttet til skoler/barnehager 

35% 

44% 

Møteulykker/frontkollisjoner 

40% 

44% 

Farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister 

47% 

35% 

Farlige situasjoner ved av/påstiging til kollektiv 

26% 

30% 

Skred og ras 

14% 

20% 

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom