Valgdirektoratet

Valgresultater overføres som normalt

Del
Forsinkelsen i overføringen av valgresultater skyldtes ytelsesutfordringer og er nå løst.

Valgdirektoratet har jobbet gjennom hele natten med å finne årsaken til at flere kommuner opplevde utfordringer med å overføre godkjente tellinger av stemmesedler til valgresultat.no. Flere medier har avtale med oss om tilgang på valgresultater, og opplevde de samme utfordringene.

- Vi har gjennom natten jobbet med å øke ytelsen i våre systemer. Vi har testet dette grundig, og tiltakene ser ut til å forbedre ytelsen. Vi følger nøye med når kommunene fortsetter jobben med endelig telling av stemmesedlene utover dagen, sier avdelingsleder Cecilie Jacobsen Yri.

Korrekte data på valgresultat.no

Velgerne kan være trygge på at kommunene har overført valgresultatene slik de skal og at disse er korrekte og tilgjengelig på valgresultat.no.

- Vi beklager hendelsen. Dette skulle aldri skjedd, og hadde ingenting med kommunenes ferdigstilling av resultatene å gjøre, sier Jacobsen Yri.

Om Valgdirektoratet

Valgdirektoratet
Valgdirektoratet
Postboks 2080
3101 Tønsberg

33 41 29 40http://valg.no

Valgdirektoratet skal bidra til å opprettholde høy tillit til valg og demokrati i Norge gjennom å sikre frie, direkte og hemmelige valg.

Valgdirektoratet har ansvar for valggjennomføringen på landsbasis. Dette innebærer å støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, informasjon til velgere, opplæring av kommuner og fylkeskommuner, evalueringer, drift og forvaltning av valgadministrasjonssystemet EVA, samt valgfaglig utredning og analyse.

Valgdirektoratet er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.