Mattilsynet

Hamburgere er mistenkt kilde til utbrudd av E. coli(EHEC)-infeksjon

Del

Nordfjord Kjøtt trekker tilbake fryst Hamburger Classic, 800g, med best før-dato 24.03.24 og 25.03.24, og Big Beef Burger Thick and Juicy, 360g, med siste forbruksdag 16.07.23. Produktene er mistenkt kilde til et pågående utbrudd av E. coli (EHEC)-infeksjon.

Nordfjord Kjøtt trekker tilbake fryst Hamburger Classic, 800g, med best før-dato 24.03.24 og 25.03.24, og Big Beef Burger Thick and Juicy, 360g, med siste forbruksdag 16.07.23. Foto: Nordfjord Kjøtt AS
Nordfjord Kjøtt trekker tilbake fryst Hamburger Classic, 800g, med best før-dato 24.03.24 og 25.03.24, og Big Beef Burger Thick and Juicy, 360g, med siste forbruksdag 16.07.23. Foto: Nordfjord Kjøtt AS

Produktene som trekkes tilbake har blitt solgt hos Rema 1000. Produktene er fjernet fra butikkene, men forbrukere kan fortsatt ha disse hjemme i fryseren.

Mattilsynet oppfordrer forbrukere til å sjekke siste forbruksdag, dersom de har slike produkter i fryseren. Bakteriene tåler frysning.

Nordfjord har valgt å trekke produktene tilbake som et føre-var-tiltak for å beskytte forbrukerne mot en mulig helsefare. 

Utbruddsetterforskningen fortsetter for, om mulig, sikkert slå fast at disse produktene er smittekilden. Det kan på nåværende tidspunkt ikke utelukkes at andre produkter også vil bli trukket tilbake. 

Utbruddsetterforskningen fortsetter  

Mattilsynet ble i slutten av juli varslet av Folkehelseinstituttet om et nasjonalt utbrudd med mage-tarmbakterien EHEC. Det var da påvist smitte hos et fåtall personer, bosatt i ulike deler av landet. Det ble igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid mellom Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger. 

Så langt er det meldt 15 antall pasienter i alderen fra under 5 år til 55 år, bosatt over hele landet. 

Utbruddsetterforskninger er kompliserte, og det er ikke alltid mulig å finne smittekilden. 

– Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har innhentet informasjon fra de syke personene om hva de har spist, både hjemme og ute, og hva de har vært i kontakt med. Vi har også bedt pasientene om detaljer fra kvitteringer for bedre å vite nøyaktig hva de har handlet, sier Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

Forebyggende tiltak

Alt rått kjøtt inneholder bakterier, og noen av disse kan gjøre deg syk. Mattilsynet anbefaler at hamburgere skal gjennomstekes for å få et trygt produkt. Med gjennomstekt menes en kjernetemperatur på minimum 70 grader.

Særlig utsatte grupper som små barn, gravide og andre med nedsatt immunforsvar, bør ikke spise medium stekte hamburgere.

– God kjøkkenhygiene og god håndhygiene kan hindre smitte av sykdomsfremkallende bakterier mellom matvarer og mellom mennesker. Er man syk med diaré, skal man også unngå å lage mat til andre. Et generelt og godt råd, er å varmebehandle matvarer. Tilstrekkelig koking eller gjennomsteking, dreper bakteriene, sier Svindland. 

Ved kverning av kjøtt blir bakteriene på overflaten av kjøttstykkene jevnt fordelt i hele produktet. Bakteriene får lett tilgang til næringsstoffene i kjøttet og gode vekstvilkår. Dersom kvernet kjøtt ikke stekes tilstrekkelig, vil bakteriene i midten kunne overleve.  

Bakteriene tåler frysing godt, pass på god kjøkkenhygiene når du håndterer fryste kjøttprodukter og vask deg godt på hendene etter håndtering. 

Generelle råd om god kjøkkenhygiene: 

  • All farsemat (kjøttdeig, hamburgere, kjøttkaker o. l.) bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt.
  • Andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten.
  • Vask hendene godt dersom du har tatt på kjøtt og kjøttprodukter.
  • Unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk.
  • Grønnsaker som skal spises rå bør skylles godt og tørkes.
  • Oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C).
  • Vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider
  • Vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før utstyret brukes til annen mat.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom