Arkivverket

Budsjettlekkasje: Pengestøtte til samisk arkivløft

Del

Regjeringen ønsker å styrke samisk språkarbeid, og foreslår blant annet å bevilge 2 millioner kroner til et prosjekt for å gjøre samisk tale om til tekst. Utgangspunktet er vokalarkivene som ligger hos Samisk arkiv, som er en del av Arkivverket.

Direktør ved Samisk arkiv i Arkivverket, Inga Marja Steinfjell. (Foto: Arkivverket/Niels Ovlla Dunfjell).
Direktør ved Samisk arkiv i Arkivverket, Inga Marja Steinfjell. (Foto: Arkivverket/Niels Ovlla Dunfjell). Arkivverket/Niels Ovlla Dunfjell

Samisk versjon ligger vedlagt.

– En satsing på samiske vokalarkiv vil på sikt gi medlemmer av truede samiske språksamfunn mulighet til å høre eget språk og historie, og gi tilgang på tradisjonell kunnskap, uavhengig av bosted. Samarbeidet med språksentret Divvun vil kunne gi oss tilgang på maskinoversettelse av transkripsjoner (avskrifter) og dermed gjøre materialet tilgjengelig for flere enn de som snakker samisk, sier en glad direktør ved Samisk arkiv/Arkivverket, Inga Marja Steinfjell.

– Denne bevilgningen til Samisk arkivs samarbeid med Divvun gir nye muligheter til å forvalte samisk språk- og kulturdokumentasjon, og gjøre materialet bedre tilgjengelig i fremtiden. I dag er det vanskelig å gi tilgang på materialet. Nå blir det enklere både for oss å saksbehandle og brukerne får tilgang fortere og lettere, sier Steinfjell.

Satser på ny teknologi

Samisk arkiv forvalter de største samlingene av samiske vokalarkiv, men opplever utfordringer med bruk av materialet. Teknologien for tilgjengeliggjøring av lyd er ikke ferdig utviklet, dette arbeidet gir oss noe å bygge på. Samisk arkiv og Arkivverket har tidligere hatt et pilotprosjekt om tilgjengeliggjøring av sørsamisk vokalarkiv.

– Erfaringer viser behov for ny metodikk og utvikling av nye løsninger, før vi er i stand til å møte språksamfunnenes behov og ønsker. Det er særlig lærere og de som tar tilbake språket som etterlyser enklere tilgang på materiale. Språkteknologi er avgjørende for å digitalisere og automatisere nødvendige prosesser i tilgjengeliggjøring, sier Steinfjell. 

Samisk arkiv vil samarbeide med Divvun, som jobber med å utvikle samisk språkteknologi som maskinoversettelse og taleteknologi som for eksempel tekst til tale ved UiT Norges arktiske universitet.

– Divvun trenger lyd og transkripsjoner for å utvikle taleteknologi for samiske språk. Det er ikke mye materiale som er tilgjengelig for oss, så dette vil bety mye for å kunne tilby blant annet automatisk teksting, diktering og andre talebaserte hjelpemidler, sier Sjur Nørsterbø Moshagen, sjefsingeniør og leder for Divvun-gruppa. 

– Det å utvikle gode talebaserte hjelpemidler krever store mengder transkribert tale. Samisk arkiv sitter på kanskje den største samlingen av samiske lydinnspillinger, og dette samarbeidet vil hjelpe begge parter med å utnytte denne kulturskatten til nytte og glede for hele Sápmi. Divvun-gruppa finnes for at det samiske samfunnet skal få tilgang til moderne språkteknologi, og samarbeidet med Samisk arkiv vil kraftig styrke vår satsning på taleteknologi.

Utviklingen av automatisk tale til tekst på samisk er avhengig av både tale og transkripsjon (avskrift). Arkivverket har tradisjon og kompetanse på transkribering, men dette grunnarbeidet har aldri vært gjort i samisk sammenheng. Samisk arkiv ønsker en satsning på å transkribere samisk materiale. Det vil bidra til at vi kan utvikle samisk taleteknologi raskere, som igjen vil gjøre materiale digitalt tilgjengelig for de som ønsker å bruke det.   

Fakta:

Samisk arkiv er en del av Arkivverket

Divvun er et samisk språkprosjekt ved Universitetet i Tromsø. De videreutvikle samisk språkteknologi og praktiske hjelpemidler i samarbeid med Senter for samisk språkteknologi. Divvun er finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sjur Nørsterbø Moshagen, sjefsingeniør og leder for Divvun-gruppa
Sjur Nørsterbø Moshagen, sjefsingeniør og leder for Divvun-gruppa
Last ned bilde
Inga Marja Steinfjell, direktør for Samisk arkiv i Arkivverket.
Inga Marja Steinfjell, direktør for Samisk arkiv i Arkivverket.
Last ned bilde
Inga Marja Steinfjell, direktør ved Samisk arkiv i Arkivverket.
Inga Marja Steinfjell, direktør ved Samisk arkiv i Arkivverket.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye