Valgdirektoratet

Siste mulighet til å forhåndsstemme

Del
Oppholder du deg i en annen kommune enn den du er folkeregistrert i, er siste mulighet til å forhåndsstemme i dag, fredag 8. september.

På valgdagen du stemme i den kommunen du har stemmerett i. Det vil si den kommunen du var registrert som bosatt per 30. juni 2023.  

Selve valgdagen er 11. september. Noen kommuner har to valgdager. Her kan velgerne også stemme søndag 10. september.
 
 

Hvor du har stemmerett, står i valgkortet 
Er du student, eller har flyttet i løpet av de siste månedene? Da anbefaler vi deg å sjekke hvor du har stemmerett i valgkortet du har mottatt, slik at du rekker å forhåndsstemme om du har behov for det.
 
 

På valglokaler.no finner du ditt nærmeste valglokale
Du kan forhåndsstemme i hvilket som helst valglokale i landet. Husk å ta med legitimasjon. 

www.valglokaler.no finner du en oversikt over alle valglokalene i landet. Der finnes også åpningstider til valglokalene for både forhåndsstemmeperioden og valgdagen. Det er om lag 1200 valglokaler å velge i under forhåndsstemmeperioden og hele 1879 på selve valgdagen.  

Mange har allerede forhåndsstemt 
Før siste dag av forhåndsstemmeperioden har 1 123 339 velgere forhåndsstemt. Det er 31,6 % flere enn ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Valgdirektoratet

Valgdirektoratet
Valgdirektoratet
Postboks 2080
3101 Tønsberg

33 41 29 40http://valg.no

Valgdirektoratet skal bidra til å opprettholde høy tillit til valg og demokrati i Norge gjennom å sikre frie, direkte og hemmelige valg.

Valgdirektoratet har ansvar for valggjennomføringen på landsbasis. Dette innebærer å støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, informasjon til velgere, opplæring av kommuner og fylkeskommuner, evalueringer, drift og forvaltning av valgadministrasjonssystemet EVA, samt valgfaglig utredning og analyse.

Valgdirektoratet er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.