Den norske kirke

Val i Den norske kyrkja i di kommune

Del

På valdagen 10.–11. september kan tre millionar medlemmar i Den norske kyrkja også stemme på kven som skal leie kyrkja lokalt, regionalt og nasjonal. Det er det største medlemsdemokratiet i Noreg.

10.-11. september er det kyrkjeval. Foto: Den norske kyrkja.
10.-11. september er det kyrkjeval. Foto: Den norske kyrkja. Foto: Den norske kyrkja

Etter at meir enn 91.000 har førehandsstemt digitalt i Kyrkjevalet, gjeld det no å stemme fysisk på valdagen. Stemming i kyrkjevalet er ofte i same bygg som kommune- og fylkestingsvalet, eller rett i nærleiken.

Finn ditt næraste vallokale på kyrkjevalet.no, eller ta kontakt med kyrkja lokalt for meir informasjon.

Den norske kyrkja er med sine over 3,5 millionar medlemmar det største medlemsdemokratiet i Noreg. Det er ei folkekyrkje som mange nordmenn verdset:

– Vi ser at folk brukar kyrkja som ein samlingsstad i kriser og på dei store dagane i livet. Mange er også innom i kvardagen, til dømes på babysong, trusopplæring og eldretreff, seier Kristin Gunleiksrud Raaum som er den øvste folkevalde i kyrkja. Ho er leiar i Kyrkjerådet.

– 83 % av medlemmane er innom kyrkja, og over halvparten har hatt ein samtale med ein prest eller anna tilsett i kyrkja i løpet av eit år. Det er det viktig for oss at dei som ynskjer skal få mogelegheita til å stemme, seier Raaum.

Ho trekker fram dei 12.000 frivillige som stiller til val i år:

– Vi er takksame for alle dei som stiller opp og brukar si fritid for at kyrkja skal vere ei god kraft i lokalsamfunnet.

Fakta:

I kyrkjevalet skal kyrkjemedlemmene velje kven som skal styre Den norske kyrkja dei neste fire åra. Medlemmer i Den norske kyrkja, busett i Noreg, har stemmerett frå det året dei fyller femten år. Det skal veljast medlemmer til sokneråd (lokalt), bispedømeråd (regionalt) og Kyrkjemøtet (nasjonalt). For første gong har det vore mogeleg å førehandsstemme digitalt, noko meir enn 91.000 har gjort.

På valdagen 10.-11. september  kan du stemme i kyrkjevalet i nærleiken av kommunevalet, og du kan få bistand til å stemme fysisk av valfunksjonærar. Det er ikkje sendt ut valkort i kyrkjevalet, men status for ditt medlemskap kan du sjå på kyrkja.no/medlem. Næraste vallokale kan du finne på kyrkjevalet.no.

Kontakter

Til redaksjonen:
Hei frå oss i Den norske kyrkja! Kyrkjevalet gjeld 3 millionar nordmenn. I dykkar nedslagsfelt finst det frivillige som stiller opp for kyrkja ved å verve seg til fire år i sokneråd eller bispedømeråd. Ta kontakt med den lokale kyrkja for å få ein lokal ildsjel brukar fritida si p å gjere kyrkja til ei god kraft i lokalsamfunnet. Eller kontakt oss sentralt, så skal vi forsøke spore opp nokon for dykk.

Bilder

Om oss

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

Mer himmel på jord

kirken.no

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom