Norsk-Tysk Handelskammer

Omstillingen til fornybar energi belaster tyske bedrifter

Del

Det tyske næringslivets tillit til landets energipolitikk har nådd et bunnpunkt. Det viser det tyske industri- og handelskammerets Energiewende-Barometer 2023, basert på en undersøkelse blant 3572 bedrifter på tvers av alle bransjer og regioner i Tyskland. Den tyske regjeringen har nå kommet frem til ni punkter som skal forbedre forholdene for næringslivet.

For mange bedrfiter virker energiomstillingen negativt.
For mange bedrfiter virker energiomstillingen negativt. ©Stefan Loss - stock.adobe

Det sentrale spørsmålet i Energiebarometer-undersøkelsen lød: Hvordan mener du omstillingen til bærekraftig energiforsyning vil påvirke din bedrifts konkurranseevne? På en skala fra minus 100 (svært negativt) til pluss 100 (svært positivt) svarte bedriftene i gjennomsnitt minus 27. En ny rekord – aldri har verdien vært lavere siden spørreundersøkelsene startet i 2012.

Alt i alt ser tyske bedrifter flere risikoer enn muligheter for sin egen konkurranseevne: For 52 prosent av bedriftene virker energiomstillingen negativt eller svært negativt på forretningsdriften, mens bare 13 svarer positivt eller svært positivt. I industri med høyt energiforbruk anser tre fjerdedeler av bedriftene virkningene som negative eller svært negative.

En utløsende faktor for foretakenes negative syn er de energipolitiske konsekvensene av Russlands krig mot Ukraina. Etter fjorårets energiprissjokk, etterfulgt av en relativt smertefri vinter, vokser nå bekymringen for den videre utviklingen. Tre av fire bedrifter vil redusere investeringene. I energiintensiv industri vil nesten halvparten av foretakene begrense investeringene også på sine egne kjerneområder. Ifølge bedriftene er det først og fremst mangel på pålitelige perspektiver i energipolitikken og dermed vanskelig planlegging som hemmer transformasjonen. Nesten 60 prosent av foretakene mener at dette bremser dem. På årets German-Norwegian Energy Dialogue, arrangert av Norsk-Tysk Handelskammer, ble de samme faktorene nevnt: Et gjennomgående tema i samtalene var manglende rammevilkår og planleggingssikkerhet for bilaterale prosjekter.

Etter et todagers arbeidsmøte i august sendte den tyske regjeringen ut positive signaler: For å styrke næringslivets muligheter, skal skatteletter innføres og byråkratiske hindringer fjernes. Slik ønsker koalisjonsregjeringen å sende et samlet politisk signal om at de reagerer smidig i en utfordrende økonomisk situasjon. Tyske næringslivs- og industriorganisasjoner mener tiltakene går i riktig retning, men at de fortsatt ikke er tilstrekkelige.

Nøkkelord

Kontakter

Norsk-Tysk Handelskammer

Siden 1986 har Norsk-Tysk Handelskammer jobbet for økt handel, næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland. Norske og tyske bedrifter kompletterer hverandre på mange områder. Vår visjon er å være en naturlig partner for eksportorienterte bedrifter og sørge for at kundene og medlemmene våre drar nytte av samarbeidspotensialet landene imellom.

Som eksperter er vi det første kontaktpunktet og rådgiver for aktører innen norsk-tyske næringslivsforbindelser uavhengig av bedriftsstørrelse og bransje. Gjennom vår bilaterale plattform åpner vi dører, bygger broer og bidrar til verdiskapning for våre medlemsbedrifter og kunder.

Som nøytral partner for norske og tyske bedrifter representerer og fremmer vi vårt nettverks interesser og mål i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Handelskammeret har over 800 norske og tyske medlemsbedrifter og er en del av et verdensomspennende nettverk av tyske utenlandshandelskamre (AHKs), lokalisert på 140 steder i 92 land.

Følg pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk-Tysk Handelskammer på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Tysk kraftverkstrategi: positivt signal for forsyningssikkerheten i næringslivet8.2.2024 09:33:37 CET | Pressemelding

Den tyske regjeringen har lagt fram planer for en kraftverkstrategi som innebærer en anbudsrunde for gasskraftverk med en samlet kapasitet på opptil ti gigawatt i nær fremtid. Målet er å utjevne variasjonene i den stadig økende andelen av vind- og solkraft i energiforsyningen. Slik skal det tyske elektrisitetssystemet avkarboniseres og samtidig opprettholde forsyningssikkerhet på lang sikt.

Strømprispakke: Den tyske regjeringen avlaster kraftintensive foretak13.11.2023 09:28:30 CET | Pressemelding

I forrige uke ble den tyske regjeringen enige om ytterligere lettelser for selskaper i Tyskland de neste fem årene. Særlig bedrifter med spesielt kraftkrevende produksjon vil dra nytte av strømprispakken, og produksjonsindustrien avlastes. En senkning av elavgiften skal i første omgang lovreguleres for årene 2024 og 2025. Det er enighet om at reduksjonen skal gjelde frem til 2028, forutsatt at det foreligger finansiering i statsbudsjettet. Regjeringen ber nå parlamentet sørge for at tiltakene vedtas så raskt som mulig.

Tysklands næringsminister presenterer en ny industristrategi – med tiltak som også fremmer norsk-tysk samarbeid26.10.2023 11:02:28 CEST | Pressemelding

Tysklands nærings- og klimaminister, visekansler Robert Habeck, presenterte landets nye industristrategi på tirsdag. Strategien identifiserer noen sentrale handlingsområder: Å sikre Tyskland som industriland, fornye velstanden og styrke næringslivssikkerheten. Tiltakene som planlegges for å nå disse målene, innebærer også et stort potensial for norsk-tysk samarbeid på flere områder.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye