Statens vegvesen

Svevia skal sikre trygge og fremkommelige riksveger i Ofoten

Del
Godt samarbeid mellom Statens vegvesen og Svevia skal sikre mer effektiv og grønnere drift av riksvegene i Ofoten de neste årene.
Svevia er klar for å drifte riksvegene i Ofoten på oppdrag fra Statens vegvesen. Kontrakten for de neste fem årene er verdt 477 millioner kroner. Foto: Thomas Lundström, Svevia Norge AS.
Svevia er klar for å drifte riksvegene i Ofoten på oppdrag fra Statens vegvesen. Kontrakten for de neste fem årene er verdt 477 millioner kroner. Foto: Thomas Lundström, Svevia Norge AS.

1. september startet Svevia på en ny driftskontrakt med Statens vegvesen. Entreprenøren får ansvaret for å brøyte, strø, salte og tine stikkrenner om vinteren, og renhold, rasteplasser og grøntarealer om sommeren. Løpende vedlikehold utføres året rundt.

Kontrakten er på 477 millioner kroner eks. mva. for de neste fem årene.

Dette er nytt i ny kontrakt

Byggeleder Renate Dalmo i Statens vegvesen ser fram til å gå i gang med den nye kontrakten.

– Det blir økt innsats på å holde vegen åpen på E10 over Bjørnfjell. Her får vi mer brøytemateriell på plass, og vi tar i bruk flere digitale verktøy. Målet er å gi økt forutsigbarhet for både næringstrafikk og hyttefolk.

– I Narvik by blir det hyppigere vask og feiing av Fagernestunnelen på E6. Tunnelen blir tryggere og mer behagelig å kjøre gjennom når den blir renere, lysere og har mindre svevestøv, sier Dalmo.

Vegvesenet stiller strengere miljøkrav

Statens vegvesen har skjerpet kravene til å ta hensyn til miljøet og å redusere klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenørene skal derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

Det settes strenge krav til avfallshåndtering, inkludert slam fra tunnel og strøsand fra vegen. Statens vegvesen oppfordrer til re-foliering av skilt, og entreprenøren belønnes for gjenbruk av skilt.

Langsiktige arbeidsplasser 

Kontrakten på nesten en halv milliard kroner betyr sikre og forutsigbare lokale arbeidsplasser i hele Ofoten og deler av Sør-Troms. 

– Svevia inngår kontrakter med lokale entreprenører som underleverandører. De anslår at mellom 80 og 100 arbeidstakere blir involvert i vegdrifta. Lokalkjente entreprenører gir best mulig framkommelighet for trafikantene, og har stor betydning for å holde vinterveiene åpne og trygge, sier Renate Dalmo. 

Svevia Norge er et Nordlandsbasert selskap med hovedkontor i Mosjøen. Svevia har driftskontrakter med Statens vegvesen og andre vegeiere i store deler av Norge og Sverige.

Dette er Ofoten-kontrakten

Driftskontrakten for riksvegene i Ofoten omfatter 314 kilometer veg, hvor 23 kilometer er gang- og sykkelveger. Den strekker seg fra ferjeleiene på E6 Skarberget og Rv. 827 i Kjøpsvik nordover til Brandvoll på E6 i Bardu, i tillegg til E10 mellom Riksgrensen mot Sverige og Tjeldsundbrua.

Vegene går gjennom kommunene Narvik, Gratangen, Lavangen, Bardu, Evenes og Tjeldsund.

Svevia vant anbudet i konkurranse med tre andre tilbydere. Den femårige kontrakten har oppstart 1. september 2023. Kontrakten inneholder også en opsjon på inntil tre års forlengelse.

Fire vil drifte og vedlikeholde riksvegene i Ofoten | Statens vegvesen

Slik er Statens vegvesens driftskontrakter

  • All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
  • Fram til regionreformen trådte i kraft i 2020 var driftskontraktene felles for statlige og fylkeskommunale veger. Etter reformen har Statens vegvesen bare ansvar for riksvegene, og felleskontraktene er faset ut. Fra 1. september 2023 har Statens vegvesen 28 rene riksvegkontrakter, mens 3 kontrakter er felles med fylkeskommuner.
  • Standard kontraktsperiode er fem år, med tre års gjensidig opsjon for inntil tre nye år.
  • Pris skal alltid vektes i tildelingen av kontrakter, men det er åpnet for kombinasjon med andre tildelingskriterier, for eksempel miljø/klima.
  • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.
  • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Svevia er klar for å drifte riksvegene i Ofoten på oppdrag fra Statens vegvesen. Kontrakten for de neste fem årene er verdt 477 millioner kroner. Foto: Thomas Lundström, Svevia Norge AS.
Svevia er klar for å drifte riksvegene i Ofoten på oppdrag fra Statens vegvesen. Kontrakten for de neste fem årene er verdt 477 millioner kroner. Foto: Thomas Lundström, Svevia Norge AS.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom