GlobeNewswire by notified

Den fjärde konverteringsperioden för konvertibler av serie KV2 inleds idag och konverteringskursen har fastställts till 0,10 SEK

Dela

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, fredag den 1 september 2023

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) genomförde under tredje kvartalet 2022 enföreträdesemission bestående av konvertibler av serie KV2 och teckningsoptioner av serie TO10. Konverteringskursen per konvertibel ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market undermätperioden från och med den18augusti2023till och med den 31 augusti2023, dock lägst 0,10 SEK och högst 0,40 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,08 SEK och således är konverteringskursen fastställd till 0,10SEK. Den fjärdekonverteringsperioden för konvertibler av serie KV2 inleds idag, fredagenden 1 september.


Mer information om konverteringsperioden finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.cortus.se.

Villkor för konvertibler i sammandrag:

Konverteringsperiod: 1 september 2023 - 15 september 2023.
Konverteringskurs: 0,10 SEK. Varje konvertibel berättigar nominellt till cirka 11 aktier.
Ränta för perioden: 11,11 %

Upplupen ränta för perioden
Konvertiblernas ränta uppgår till tolv (12) procent per år. Denna ränta berättigar konvertibelinnehavaren till utbetalning av upplupen ränta i form av aktier vid konvertering. Räntan beräknas genom att beräkna räntan för perioden med avrundning nedåt till närmaste heltal, för att sedan beräkna antalet aktier den upplupna räntan berättigar till, med avrundning nedåt till närmaste heltal.

Förvaltarregistrerade konvertibler (depå)
Teckning av aktier genom konvertering av konvertibler ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direkregistrerade konvertibler (VP-konto)
Teckning av aktier genom konvertering av konvertibler sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedeln kommer att finnas tillgänglig på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Registrering av emissionen
Vid konvertering erhålls interimsaktier (IA) i väntan på att registrering ska ske hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av oktober 2023. Nyemitterade aktier berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i Bolagets aktiebok, som förvaltas via Euroclear.

Återbetalning av ej nyttjade konvertibler
Konvertibler som inte konverterats till aktier kommer att återbetalas till nominellt värde, det vill säga 1,00 SEK per konvertibel, jämte upplupen periodränta om tolv (12) procent. Sådan återbetalning kommer i förekommande fall att ske den 12 april 2024.

Fullständiga konvertibelvillkor
Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.cortus.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konverteringsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Ljunggren, tf VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Changes in Sampo Group Executive Committee and Board of Directors1.10.2023 11:05:00 CEST | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 1 October 2023 at 12:05 pm Changes in Sampo Group Executive Committee and Board of Directors Following the completion of the partial demerger of Sampo plc, the Sampo Group Executive Committee (GEC) terms of Patrick Lapveteläinen, former Sampo Group CIO, and Petri Niemisvirta, CEO of Mandatum, have ended. Meanwhile, the new Sampo Group CIO Ville Talasmäki has joined the GEC today. Lapveteläinen and Niemisvirta have moved to Mandatum plc, a new company established in connection with the demerger to take up roles as Full-time Chair of the Board and CEO, respectively. Both Patrick Lapveteläinen and Petri Niemisvirta were members of Sampo GEC since 2001. Following the changes, the strength of the GEC has decreased from seven to six members. As previously communicated, the number of the members of the Board of Directors of Sampo has declined from ten to nine as Johanna Lamminen has left the Board as of today. Lamminen, who has been a member of the Sampo Board

Partial demerger of Sampo completed - Mandatum to be listed on Nasdaq Helsinki1.10.2023 11:00:00 CEST | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 1 October 2022 at 12:00 pm NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA OR SINGAPORE OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL. Partial demerger of Sampo completed - Mandatum to be listed on Nasdaq Helsinki The completion of Sampo plc’s partial demerger has today been registered with the Finnish Trade Register and Mandatum has consequently been separated from Sampo Group, in accordance with the decision of Sampo’s Annual General Meeting on 17 May 2023. Nasdaq Helsinki has admitted the shares in Mandatum plc, the company incorporated in the demerger, to trading on the official list from 2 October 2023. - By separating Mandatum from Sampo, we have simplified the Group and created two entities that are well placed to create shareholder value. Sampo becomes a pure P&C insurance group, while Mandatum i

Redomiciliation to Bermuda completed30.9.2023 16:28:35 CEST | Press release

The Hague, September 30, 2023 - Aegon’s Extraordinary General Meeting of shareholders (EGM) today approved the cross-border conversion into a Bermuda Limited company. After the completion of the EGM, the change of Aegon’s legal seat to Bermuda has been effectuated, as a result of which the company became a Bermuda entity: Aegon Ltd. As of October 1, 2023, the Bermuda Monetary Authority will be Aegon’s group supervisor. Aegon shares will continue to be listed on Euronext Amsterdam (AGN) and NYSE (AEG). As at market open on October 2, 2023, trading will commence in Aegon Ltd. shares. The identifiers (such as the ISIN) of the Aegon shares will change: the Aegon Ltd. common shares will have the ISIN BMG0112X1056; andthe Aegon Ltd. common shares held in New York registry form will have the ISIN US0076CA1045 and the CUSIP 0076CA 104.1 More information on the redomiciliation, as well as the documentation relating to it, can be found here. Contacts Media relations Investor relations Richard Ma

Vow ASA: Order received to double production capacity at VGM’s Follum factory30.9.2023 12:00:00 CEST | Press release

On September 30th, 2023, Vow ASA announced that it has received an order from Vow Green Metals AS to enhance the production capacity at their biocarbon production plant in Hønefoss, Norway. This order is an extension of the equipment order received in October 2021, resulting in a new total contract value of NOK 332 million. In addition to some modification on the original equipment order, the expansion will involve the addition of a new process line, effectively doubling the factory's capacity. This will enable the production of up to 20,000 tons of biocarbon annually. The increased capacity is made possible by utilizing self-sufficient renewable gas to power the new reactor technology developed and manufactured by Vow's subsidiary, C. H. Evensen Industriovner AS. This ensures that the expanded capacity remains within the site's power supply limits. Henrik Badin, CEO of Vow ASA, expressed enthusiasm for this solution, emphasizing its ability to enhance efficiency, significantly increas

FDA Approves Biogen’s TOFIDENCE™ (tocilizumab-bavi), a Biosimilar Referencing ACTEMRA®29.9.2023 22:06:00 CEST | Press release

TOFIDENCE (BIIB800) becomes the first tocilizumab biosimilar to gain FDA approval in the United States FDA approval is based on a robust analytical, non-clinical and clinical data package comparing TOFIDENCE to the reference product ACTEMRA CAMBRIDGE, Mass., Sept. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB) announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved TOFIDENCE (tocilizumab-bavi) intravenous formulation, a biosimilar monoclonal antibody referencing ACTEMRA. The TOFIDENCE intravenous formulation is approved for the treatment of moderately to severely active rheumatoid arthritis, polyarticular juvenile idiopathic arthritis and systemic juvenile idiopathic arthritis. TOFIDENCE is the first tocilizumab biosimilar approved in the United States. Biosimilars are biologic products that have been demonstrated to have equivalent efficacy and comparable safety as the approved reference product, with the advantage that they may offer cost savings and promote