Den norske kirke

Ett skritt nærmere ny biskop i Sør-Hålogaland

Del

Biskopene i Den norske kirke og bispedømmerådet i Sør-Hålogaland har uttalt hvem de ønsker som ny biskop i Sør-Hålogaland. Kirkerådet tilsetter ny biskop i Bodø 21. september.

De tre kandidatene, fra venstre Hallgeir Elstad, Anne Skoglund og Svein Valle.
De tre kandidatene, fra venstre Hallgeir Elstad, Anne Skoglund og Svein Valle.

Sør-Hålogaland bispedømme dekker hele Nordland fylke, og Bodø domkirke er bispesete. Det er nå tre kandidater til å overta etter Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.

En rådgivende avstemning, avsluttet 18. august, gav tre kandidater:

  • Hallgeir Elstad, professor i kirkehistorie ved Det teologiske fakultetet (TF), Universitetet i Oslo
  • Anne Bergljot Skoglund, stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømme
  • Svein Valle, domprost i Sør-Hålogaland bispedømme

Nå har de øvrige biskopene i Den norske kirke og Sør-Hålogaland bispedømmeråd uttalt seg om hvem de mener bør bli ny biskop.

Slik uttalte biskopene seg

Biskopene gir hver sin prioritering. De hadde frist til 1. september med å gi en begrunnet vurdering av hvilken av de tre kandidatene som er mest skikket. Begrunnelsen er ikke offentlig.

Dette er biskopenes prioritering:

Hallgeir Elstad fikk 4 førstestemmer, 1 andrestemmer og 5 tredjestemmer.

Anne Bergljot Skoglund fikk 3 førstestemmer, 3 andrestemmer og 4 tredjestemmer.

Svein Valle fikk 3 førstestemmer, 6 andrestemmer og 1 tredjestemmer.

Dette mener bispedømmerådet

Sør-Hålogaland bispedømmeråd hadde møte 30. august. De ble også bedt om å rangere kandidatene. Dette er prioriteringen til rådet:

  1. Svein Valle
  2. Anne Bergljot Skoglund
  3. Hallgeir Elstad

Tilsetter biskop i Bodø

Veien frem til en bispetilsetting er en grundig prosess. Etter forslag, nominasjon, presentasjon, rådgivende avstemming og disse siste uttalelsene – skal nå Kirkerådets arbeidsutvalg gjennomføre intervju med kandidatene.

Det er Kirkerådet som tilsetter ny biskop, ut fra en helhetsvurdering. Den rådgivende avstemningen, bispedømmerådets stemme, biskopenes uttalelser og intervjuene med bispekandidatene danner til sammen grunnlaget for Kirkerådets beslutning.

Kirkerådet tilsetter ny biskop i Sør-Hålogaland på sitt møte i Bodø 21.–22. september.

Det er ikke avgitt stemmer fra Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland biskop. Fungerende biskop i Sør-Hålogaland Svein Valle er kandidat til stillingen og Nord-Hålogaland-biskop Olav Øygard er inhabil.

Kontakter

Bilder

De tre kandidatene, fra venstre Hallgeir Elstad, Anne Skoglund og Svein Valle.
De tre kandidatene, fra venstre Hallgeir Elstad, Anne Skoglund og Svein Valle.
Last ned bilde

Om oss

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

Mer himmel på jord

kirken.no

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye