Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Historisk fellesuttalelse fra religiøse ledere og representanter fra skeive organisasjoner

Del
I ett år, siden 25. juni-angrepet i Oslo, har religiøse ledere og representanter for skeive organisasjoner, samt religiøse skeive, hatt jevnlige dialogmøter. Dialogen har kulminert en banebrytende fellesuttalelse fra religiøse ledere, representanter fra skeive organisasjoner og skeive religiøse.

Fellesuttalelsen

«Gjennom det siste året har representanter fra trossamfunn i Norge hatt jevnlige møter med representanter fra organisasjoner for skeive. Fire hele dager har vi tilbrakt sammen. I trygge rom har vi ført samtaler preget av god vilje og stor åpenhet for hverandres perspektiver. Vi har lyttet til hverandres historier og delt våre håp og vår frykt.

Vi har økt vår kunnskap om hverandre og satt oss inn i forskning på kjønn og seksualitet. Dialogen har fått gå sin gang naturlig, og uten at forhåndskrav til resultater har hemmet prosessen. Slik har vi lært hverandre å kjenne og nyansert våre bilder av hverandre. Vanskelige temaer har vært behandlet på dialogmøtene, og det krever respekt og ydmykhet, noe alle har utvist i stort monn.

Vi anerkjenner alle at debatten i offentligheten, ikke minst den som foregår i sosiale medier, er preget av mangel på slike nyanser. Det er en manglende evne til å sette seg inn i den andres forståelse, behov og utfordringer.

Vi håper å bidra til å endre på det. Både trossamfunn og skeive opplever flere lignende utfordringer. Og både trossamfunn og skeive har opplevd å være mål for terrorangrep i Norge.

Sammen har vi besluttet i større grad å vektlegge det vi er enige om og lytte til hverandres levde liv. Det betyr ikke at religiøse tradisjoner med ett endrer teologi og syn på eksempelvis ekteskapet, eller at skeive skal slutte å utfordre religiøs lære eller praksis som de mener er problematisk. Det skal være rom for diskusjoner og uenighet, men det er ingen grunn til at disse uenighetene skal være så dominerende at de utelukker fellesskap og respekt.

Vi ønsker å stå opp for hverandre når noen av oss blir utsatt for angrep. Særlig virkningsfullt er det når vi forsvarer noen innenfor vår egen religion som blir rammet, og derfor er det viktig at vi tar ansvar og viser solidaritet når det skjer.

Det gjelder ikke bare i offentligheten, men også innad i våre trossamfunn og organisasjoner. Det gjelder ikke minst ved å slå ned på dehumaniserende språkbruk. Vi behøver ikke være enig om alt, vi lever i et uenighetsfellesskap, men måten vi snakker om hverandre på er av stor betydning.

STL hadde alt før terrorangrepet den 25. juni i fjor bestemt å sette LHBT+ på dagsordenen, og denne ugjerningen gjorde det klart at det hastet. Dialogen vi har ført med hverandre det siste året er banebrytende. Ettersom dette var upløyd mark, var det knyttet spenning til hvordan dette ville gå. Vi er enige om at dette har vært en viktig og nødvendig samtale, som utgjør et godt fundament vi kan bygge videre på.» 

Vi er alle takknemlige for at vi har hatt disse samtalene. Gjennom denne dialogen har vi fått tro på at vi kan arbeide sammen for et samfunn hvor alle skal være både trygge og bli behandlet med respekt og anstendighet.

Sundvollen, 24. august 2023

Omar Orhan Akthar, muslim

Wesam Almadani, muslim

Jane Victorius Bonsaksen, Skeiv Ungdom

Lucas Casanova, buddhist

Inge Alexander Gjestvang, Foreningen Fri

Hanne Lyseth, Skeiv Verden

Elisabeth Meling, Skeivt kristent nettverk

Aasmund Vik, katolikk

Olav Fykse Tveit, Den norske kirke

Bernt Eidsvig, Den katolske kirke, Oslo katolske bispedømme                                            

Joav Melchior, Det Mosaiske Trossamfund                                      

Faruk Terzic, Muslimsk Dialognettverk (Det Islamske Fellesskap Bosnia-Herzegovina)

Mohammad Saleemullah Alvi, Muslimsk Dialognettverk (Islamic Cultural Center)

Marathugoda Manirathana Thero, Buddhistforbundet

Dragan Jovanov, Norges Kristne Råd (Den serbisk ortodokse kirke)

Anne Mari Schiager Topland, Norges Kristne Råd (Den Evangelisk Lutherske Frikirken)

Ingrid Rosendorf Joys, STL Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Bakgrunn

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) bestemte alt før terrorangrepet mot skeive ved London pub at LHBT+ måtte settes på dagsorden. Terrorhandlingen, som sannsynligvis ble begrunnet religiøst av ugjerningsmannen, gjorde det klart at dette måtte få prioritet og at en mer dyptgående prosess enn opprinnelig tenkt var nødvendig. 

STL tok derfor initativ til en dialog mellom ledere i flere av våre største trossamfunn og representanter for skeive organisasjoner. Skeive religiøse, som har kjennskap til både trossamfunn og det skeive miljøet, og møter utfordringer begge steder, har spilt en viktig rolle i både planleggingsarbeidet og under selve dialogen. 

Terrorangrepet bidro til å fremskynde prosessen, men det var mange andre årsaker til at en dialog var ønskelig. Debatter om skeive spørsmål som PRIDE-feiring, undervisningsmateriell fra Foreningen Fris fagavdeling, Rosa kompetanse, i skoler og barnehager, og transseksualitet opptar mye plass i den norske offentligheten. Dette merkes også i trossamfunnene. I enkelte trossamfunn er også spørsmålet om likekjønnet ekteskap en kilde til splittelse. 

Dialogen, og fellesuttalelsen, er en milepæl i relasjonen mellom trossamfunn og skeive organisasjoner i Norge. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Rådhusgata 1 - 3
0151 Oslo

http://www.trooglivssyn.no

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn og sammenslutninger av disse.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Rådhusgata 1 - 3
0151 Oslo

Nettside: http://www.stl.no

Facebookside: https://www.facebook.com/STLtrooglivssyn/

Følg pressemeldinger fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Justisministeren avviser behovet for mer tilpasset fengselsmat for innsatte fra minoritetsreligioner. Likestillings- og diskrimineringsombudet tar saken videre.6.6.2023 09:02:04 CEST | Pressemelding

To jødiske fanger, utlevert fra Israel, har kjempet en lang kamp for å få tilgang på kosher-mat i fengselet, tilsvarende den maten andre innsatte får servert. Justisministeren, Emilie Enger Mehl, mener norske fengsler ikke behøver å legge mer til rette for at minoriteter kan praktisere sin religion ved å følge sine tradisjoners diettkrav. Saken vil bli fulgt opp av Likestillings- og diskrimineringsombudet i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Det Mosaiske Trossamfund (DMT).

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom