Statens vegvesen

Presis Vegdrift AS skal drifte riksvegene på Sunnmøre og i Indre Romsdal

Del
Fra og med i dag, 1. september, drifter Presis Vegdrift AS over 360 kilometer med riksveg i Volda, Ørsta, Sula, Ålesund, Giske, Vestnes og Rauma på oppdrag fra Statens vegvesen.
Statens vegvesen og Presis Vegdrift sørger for trygge riks- og europaveger på Sunnmøre og i Indre Romsdal de neste fem årene. Foto: Marit Krekvik, Statens vegvesen
Statens vegvesen og Presis Vegdrift sørger for trygge riks- og europaveger på Sunnmøre og i Indre Romsdal de neste fem årene. Foto: Marit Krekvik, Statens vegvesen

Kontrakten har en verdi på 503 millioner + moms, altså over en halv milliard.

Erfaren entreprenør i nytt område

– Bergens-firmaet Presis Vegdrift AS er en erfaren entreprenør som har mange driftskontrakter med Statens vegvesen og fylkeskommunene, men blir et nytt bekjentskap i Midt-Norge. Det er spennende med en ny entreprenør for denne kontrakten og vi ser fram til et godt samarbeid, sier seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen.

Varigheten for kontrakten er til og med 31. august 2028, med mulighet for forlengelse for en periode på ytterligere 12, 24 eller 36 måneder ved enighet mellom partene. Statens vegvesen har i tillegg opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra og med 1. september i det året kontrakten er avtalt å skulle slutte.

Presis Vegdrift: – Gleder oss veldig

Bergens-firmaet Presis Vegdrift AS er et entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av offentlig veg. De største kundene er Statens vegvesen og fylkeskommunene. Presis Vegdrift betjener 24 vedlikeholdskontrakter fra Nordkapp i nord til Lindesnes i sør.

– Vi i Presis gleder oss veldig til å ta fatt på oppgaven og er ydmyk og stolt over å ha blitt tildelt oppdraget. Vi vil, sammen med byggherren, gjøre vårt beste for å minimere klima- og miljøbelastning, samtidig som vi sikrer trygge og gode veier for trafikantene, sier daglig leder Eivind Iden i Presis Vegdrift.

– Vi er stolt over at vår tilstedeværelse i stor grad bidrar til lokal verdiskapning. Vi har inngått, og er i prosess med å inngå avtaler med ca 20-30 lokale aktører med stort og smått, legger han til.

Totalt bidrar underentreprenører (UE) i stor grad med vinterdrift på vegene og GS-vegene. Ut over vinterdrift benyttes UE også i forbindelse med blant annet daglig renhold av servicebygg, fjellsikring og trafikkdirigering. Presis Vegdrift sine lokale medarbeidere utfører om lag 30-35 prosent av årsverkene i egenregi. Resten utføres av UE

Variert og viktig kontrakt

Geografien i kontraktsområdet varierer mellom lavtliggende terreng og fjellovergang til kyst og byområder i Ålesund.

– Det er av avgjørende betydning at vi har god, sikker og forutsigbar drift av riksvegene i dette området. Det er viktig for nærmiljø, privattrafikanter og næringstransport. I kontrakten inngår drift av motorveger og landeveger til bygater, gang- og sykkelveger, rasteplasser, tunnelløp og bruer, samt mindre vedlikeholdsoppgaver. Å ta vare på det vi har av vegnett er en veldig viktig oppgave. Da sparer vi både penger og miljø, ikke minst er god vegdrift svært viktig for trafikksikkerheten, sier Rotlid.

Trafikken på strekningene varierer fra 2000 til 26 000 kjøretøy. Det forventes en trafikkvekst på cirka 1,5 prosent i kontraktsperioden. Den totale lengden på 361,7 kilometer riksveg er fordelt på cirka 307,7 kilometer riksveg og cirka 54 kilometer gang- og sykkelveg.

I kontrakten er det lagt inn en opsjon med mulighet for innløsning i 2024, som kan føre til at strekningen E136 mellom Stuguflåten og Dombås kan bli del av kontrakten. Dette er en strekning på cirka 104 kilometer, hvorav 61 kilometer er riksveg og 43 kilometer er gang- og sykkelveg.

– Om denne strekningen blir del av kontrakten vil den omfatte en totallengde på cirka 466 kilometer, sier Rotlid.

Krav til miljø og bærekraft

Denne kontrakten har som alle nye driftskontrakter til Statens vegvesen krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk. Etatens mål er å halvere CO2-utslippene fra drift og vedlikehold av vegene innen 2030, forteller Rotlid.

– Vi setter krav om bruk av kost for vinterdrift i Brusdalen for å begrense saltbruken langs drikkevannskilden Brusdalsvannet på strekninga E39 fra Digernes til Moa. I tillegg er det krav om bruk av utslippsfrie kjøretøy for feiing på gang- og sykkelveger, og på deler av gang- og sykkelvegene i vinterdriften på strekninga Ålesund til Moa. Det vil si maskiner uten lokalt utslipp av CO2 eller NOx.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Statens vegvesen og Presis Vegdrift sørger for trygge riks- og europaveger på Sunnmøre og i Indre Romsdal de neste fem årene. Foto: Marit Krekvik, Statens vegvesen
Statens vegvesen og Presis Vegdrift sørger for trygge riks- og europaveger på Sunnmøre og i Indre Romsdal de neste fem årene. Foto: Marit Krekvik, Statens vegvesen
Last ned bilde
Statens vegvesen og Presis Vegdrift sørger for trygge riks- og europaveger på Sunnmøre og i Indre Romsdal de neste fem årene. Bjørn Ove Rotlid,  Kaj-André Sæther Døving og Ruth Helene Myklebust (Svv), Jostein Hatlebrekke Marita Bøe Brekke og Thomas Haugan.  Foto: Marit Krekvik, Statens vegvesen
Statens vegvesen og Presis Vegdrift sørger for trygge riks- og europaveger på Sunnmøre og i Indre Romsdal de neste fem årene. Bjørn Ove Rotlid, Kaj-André Sæther Døving og Ruth Helene Myklebust (Svv), Jostein Hatlebrekke Marita Bøe Brekke og Thomas Haugan. Foto: Marit Krekvik, Statens vegvesen
Last ned bilde
Statens vegvesen og Presis Vegdrift sørger for trygge riks- og europaveger på Sunnmøre og i Indre Romsdal de neste fem årene. På bildet Kaj-André Sæther Døving (kontraktsansvarlig Statens vegvesen) og Marita Bøe Brekke (driftsleder Presis vegdrift). Foto: Marit Krekvik, Statens vegvesen
Statens vegvesen og Presis Vegdrift sørger for trygge riks- og europaveger på Sunnmøre og i Indre Romsdal de neste fem årene. På bildet Kaj-André Sæther Døving (kontraktsansvarlig Statens vegvesen) og Marita Bøe Brekke (driftsleder Presis vegdrift). Foto: Marit Krekvik, Statens vegvesen
Last ned bilde
Elektrisk feiemaskin. Foto: Bjørn Ove Rotlid, Statens vegvesen
Elektrisk feiemaskin. Foto: Bjørn Ove Rotlid, Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

Starter opp strekningsmåling av fart mellom Melbu og Stokmarknes29.9.2023 09:39:37 CEST | Pressemelding

Den 4. oktober starter Statens vegvesen strekningsmåling av fart (S-ATK) på fylkesvei 82 mellom Melbu og Stokmarknes. Det har i mange år vært problemer med for høy fart på strekningen mellom Melbu og Stokmarknes, der politiet har beslaglagt mange førerkort, og bøtelagt enda flere førere. - Automatisk trafikkontroll er et effektivt trafikksikkerhetstiltak der vi har problemer med høy fart, sier Jørgen Bysveen, seniorrådgiver på trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Vi jobber forebyggende med trafikksikkerhet, og ved å senke hastigheten på strekningen, reduserer vi faren for ulykker, og sparer liv og helse. Statens vegvesen starter opp måling 4. oktober kl.12.00 Den 9,2 km lange strekningen fra Husby til Hadselhamn, som ble godkjent for S-ATK i fjor, er nå ferdigstilt og starter opp onsdag 4. oktober klokken 12:00. Det vil måles gjennomsnittsfart i begge retninger. Analyser fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at tallet på drepte og hardt skadde blir halvert på strekninger med gje

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom