Medietilsynet

Medietilsynet skal fordele fire millionar kroner til medieforsking

Del

Medietilsynet opnar no for søknader om midlar til medierelaterte forskingsprosjekt.

Journalist frå lokalavis på jobb. Foto.
Forsking på mediemangfald er viktig for eit velfungerande demokrati.

Forskarar, journalistar, mastergradsstudentar eller andre med gode forskingsprosjekt kan søke om midlar når Medietilsynet skal fordele cirka 4,2 millionar kroner til medieforsking. Forskinga skal vere praktisk orientert og skal kunne brukast i mediekvardagen. Søknadsfristen er 16. oktober, og pengane blir fordelte på nyåret.

Forsking på mediemangfald og kritisk medieforståing er prioritert 

Midlane går til forskings- og utviklingsarbeid knytt til media og mediebruk, og prosjekta skal ha både ein teoretisk og praktisk nytteverdi.

– Forsking innanfor mediemangfald, kritisk medieforståing og dataspel blir prioritert, seier avdelingsdirektør Hanne Sekkelsten i Medietilsynet.

Medietilsynet påpeikar at mediemangfald og kritisk medieforståing er viktig for eit velfungerande demokrati, og at det derfor er viktig med forsking på desse områda.

400 000 kroner er øyremerkt forsking på dataspeling

Av forskingsmidlane som no blir kunngjort, er 400 000 kroner øyremerkt forsking på dataspel. Eitt av måla i regjeringas handlingsplan mot speleproblem 2022-2025 er å finne ut korleis styrkane til dataspeling kan brukast til at færre får speleproblem.

Søkarane kan forvente svar mot slutten av januar 2024.

Les meir om medieforsking på Medietilsynets nettsider

Nøkkelord

Kontakter

Om Medietilsynet

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder barn og unge i bruk av digitale medier, fører tilsyn med aldersgrenser for film, forvalter støtteordninger, fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom