Norsk elbilforening

Denne grafen viser at vi ikke når 2025-målet

Del

─ Verden ser til Norge og forventer at vi når målet om hundre prosent elbiler i nybilsalget. Men kurven flater ut og viser at dersom det ikke tas grep rekker vi ikke frem til 2025, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

Markedsandelen for elbiler flater ut. Det viser grafen tydelig.
Markedsandelen for elbiler flater ut. Det viser grafen tydelig. Kilde: Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV)

Statsbudsjettet for 2024 er regjeringens siste mulighet til å sikre Norges berømte klimamål, også kalt 2025-målet. Budsjettkonferansen starter i dag torsdag, og her bør regjeringen bestemme seg for hvordan de skal sikre målgang i 2025

I et brev (vedlagt) til klima- og miljøminister Espen Barth Eide skriver Elbilforeningen:

 – Kjære energi- og miljøminister! Vi klarer ikke nå Norges internasjonalt berømte klimamål dersom elbilpolitikken fortsetter som nå!

Brevet er sendt som en bekymringsmelding til regjeringen i forkant av regjeringens budsjettkonferanse 31. august og 1. september.

Budsjettkonferansen er den siste før forslaget til statsbudsjett for 2024 legges fram - det som skal sikre at Norge når målet om at alle nye personbiler og lette varebiler som selges, skal være nullutslippsbiler innen 2025.

Salgstallene i nybilstatistikken viser at markedsandelen for elbiler har ligget flatt siden januar 2022. Uten ny politikk ser det dermed mørkt ut for å nå målet Stortinget har satt for 2025.

Skulle hatt 90 prosent i år

 – Vi må ha minst 90 prosent elbiler i 2023 som helhet, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen. Tallene så langt viser at vi ikke klarer det.

Elbilforeningen mener at forklaringen på utflatingen ligger i de altfor kraftige endringene regjeringen gjorde i forrige statsbudsjett. Når innføring av moms kom sammen med vektavgift og mindre rabatt i bompenger, ble det for mye negativt på en gang. I tillegg gjorde de ikke noe med det de hadde lovet å gjøre noe med, nemlig å fikse hindringene som gjør at ikke elbiler vinner i leasingmarkedet.

Pinlig internasjonalt om vi ikke klarer målet

Generalsekretæren i Norsk elbilforening snakker ofte med elbilengasjerte fra andre land og internasjonal presse som er imponert over det konkrete klimamålet Norge har bestemt seg for å nå i 2025.

 – Hele verden følger med. Norge kan bli det første land i verden som helektrifiserer nybilsalget. Det er pinlig om vi som er på så god vei, ikke klarer å  nå målet.

Her er de fire grepene som må tas i neste statsbudsjett dersom vi skal få grafen opp i hundre prosent innen 2025:

  1. Gjøre skatteendringer slik at elbiler øker konkurransekraften i leasing- og firmabilmarkedet.
  2. Unngå skatteskjerpelser for elbil, fjorårets endringer var uventet store.
  3. Gjør forurensende biler dyrere.
  4. Øke konkurransekraften til elektriske varebiler, gjennom nasjonalt bompengefritak for elvarebil og økt skatt på nye forurensende varebiler.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Det er pinlig for Norge om vi ikke klarer å nå vårt internasjonalt kjente mål i 2025, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforenng.
– Det er pinlig for Norge om vi ikke klarer å nå vårt internasjonalt kjente mål i 2025, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforenng.
Last ned bilde

Dokumenter

Norsk elbilforening er en medlemsorganisasjon som fremmer elektrisk mobilitet til beste for klima og miljø. Vi har 14 lokalforeninger og over 120.000 medlemmer. De er i hovedsak privatpersoner, men inkluderer også noen organisasjons- og bedriftsmedlemmer.

Følg pressemeldinger fra Norsk elbilforening

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk elbilforening på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk elbilforening

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom