KLP

Godt resultat for KLP i første halvår

Del

KLP leverer et godt resultat for første halvår, med en avkastning for pensjonskundene på 4,2 prosent hittil i år. Også KLPs datterselskaper kan vise til fin utvikling.

Konsernsjef i KLP, Sverre Thornes
Konsernsjef i KLP, Sverre Thornes

Nøkkeltall

  • KLP oppnådde en verdijustert avkastning på pensjonsmidlene i kollektivporteføljen på 4,2 prosent hittil i år.
  • Samlet resultat til kundene ble 21,3 milliarder kroner.
  • God vekst fra eksterne kunder som velger KLPs fondsprodukter.
  • Stadig flere av pensjonsordningens medlemmer setter pris på gode betingelser og kjøper skadeforsikring i KLP.

– Sterke aksjemarkeder har bidratt til et godt resultat for KLP i kvartalet, særlig tatt i betraktning av at vi har justert ned verdien på eiendommene våre på grunn av økte renter, sier konsernsjef Sverre Thornes.

Nytt pensjonssystem gir bedre veiledning

KLP har i kvartalet gjort store fremskritt i utviklingen av et nytt og moderne digitalt pensjonssystem tilpasset det nye regelverket innenfor offentlig tjenestepensjon. I andre kvartal er alle alderspensjoner og AFP lagt over i det nye systemet. Det betyr hurtigere saksbehandling og enda bedre rådgivning, både til arbeidsgivere og arbeidstakere.

– For ansatte i kommune- og helse-Norge betyr det at de i løpet av sekunder kan få vite hva de vil få i pensjon, hva det betyr å jobbe videre i full stilling, og hvilken fleksibilitet de har til å kunne jobbe ved siden av pensjonen. Dette er et viktig for at alle skal kunne ta gode valg om sin pensjon, og ikke minst bidra til å vise hva de tjener på å jobbe mer, både med tanke på stillingsstørrelse og alder, sier konsernsjef Sverre Thornes.   

Les kvartalsrapporten her.

Lenker

Om oss

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.