Å Energi

Å Energi har økt beredskap

Del

Store nedbørsmengder rundt Drammensvassdraget gjør at Å Energi Vannkraft har økt beredskapen igjen.

Det har kommet store mengder regn natt til søndag, spesielt over Finnemarka som treffer nedre del av Drammensvassdraget.

- Vi har igjen fått vannmengder og vannføring på svært høye nivåer. Vi har derfor satt beredskap, og følger situasjonen nøye. Vi har satt inn ekstra mannskaper og gjør det vi kan for å være best mulig forberedt, sier Line Drange Ruud, operativ beredskapsleder i Å Energi Vannkraft.

Å Energi har til sammen 72 hel- og deleide kraftverk i Agder og Buskerud.  Per nå er det kraftverkene på Ringerike, Modum og Øvre Eiker hvor utfordringene er størst på grunn av vannføringen, og utviklingen langs hele Drammenselva følges nøye. 

Å Energi har gjennom de siste ukene siden ekstremværet Hans traff, jobbet tett med både andre kraftprodusenter og reguleringsforeningene i Drammensvassdraget og Numedalsvassdraget for å begrenses omfanget av vannmengdene.

- Men det er mye vann i både elver og innsjøer, noe som fører til at vannstanden nå stiger raskt, sier Drange Ruud.  

Overvåker kraftverkene 

Spesielt på Hellefoss følger Å Energi situasjonen tett.  Å Energi har dialog både med NVE og Øvre Eiker kommune om status på vannføringen på Hellefoss, men det er foreløpig ikke nådd nivåer som innebærer en anbefaling om evakuering. Å Energi anbefalte evakuering av innbyggere nedstrøms Hellefoss den 10. august under ekstremværet Hans. Med de enorme vannmengdene som var da, kunne det være fare for materielle skader på dammen, som igjen kunne føre til ytterligere vannstigning i Gamle Hokksund. Anbefaling om evakuering var en forholdsregel basert på gjeldende beredskapsplaner.

Begrenset konsekvens

Siden den gang har Å Energi gjort ytterligere beregninger for å bedre kartlegge konsekvensene av en eventuell skade på dammen.

- Vi har brukt tiden godt siden 10. august. Vi har regnet ytterligere på et potensielt skadeomfang på overløpet på dammen og har justert ned konsekvensen. Vi snakker nå om en potensiell vannstandsstigning på 10 cm om det skulle bli en skade på dammen, sier Drange Ruud.

Å Energi fortsetter å ha dialog med NVE og kommune de neste dagene.

For prognoser på vannføring og status på beredskapsnivåer i de ulike kommunene, vises det til Norges Vassdrags- og energidirektorat – nve.no og varsom.no

Kontakter

Kontakt: Ragnhild Ask Connell, Å Energi, 992 46 664

Bilder

Hellefoss kraftstasjon ved flommen under ekstremværet Hans. Bildet er tatt 10. august, 2023.
Hellefoss kraftstasjon ved flommen under ekstremværet Hans. Bildet er tatt 10. august, 2023.
Last ned bilde
Line Drange Ruud, operativ beredskapsleder i Å Energi Vannkraft
Line Drange Ruud, operativ beredskapsleder i Å Energi Vannkraft
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Å Energi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Å Energi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Å Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom