AF Gruppen

Høyt aktivitetsnivå og rekordhøy ordrereserve

Del

AF Gruppen hadde en omsetning i 2. kvartal på MNOK  7 853. Resultat før skatt ble MNOK 292 i 2. kvartal, som ga en resultatmargin på 3,7 %. I kvartalet hadde konsernet svært god ordreinngang innen Anlegg og solid marginforbedring innen Bygg.

Omsetningen for 2. kvartal var MNOK 7 853 (8 292) og MNOK 15 246 (15 101) i første halvår. Resultat før skatt ble MNOK 292 (426) i 2. kvartal og MNOK 305 (635) i første halvår. Dette ga en resultatmargin på 3,7 % (5,1 %) i 2. kvartal og 2,0 % (4,2 %) i 1. halvår. AF Gruppen hadde en ordreinngang på MNOK 10 877 i 2. kvartal og en ordrereserve på MNOK 44 693 (42 003) ved utgangen av kvartalet. 

- Vi opprettholder et høyt aktivitetsnivå og har solid ordreinngang, spesielt innen Anlegg. Det er også gledelig at vi leverer gode resultater i Anlegg og innen Energi og Miljø.  I virksomhetsområde Bygg leverer vi en solid marginforbedring fra første kvartal, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen. 

Kontantstrøm fra driften ble MNOK 227 (619) i 2. kvartal 2023 og MNOK 203 (1 226) for første halvår. AF Gruppen hadde per 30. juni 2023 netto rentebærende gjeld på MNOK 1 582 (-145). Resultat per aksje ble NOK 1,72 (2,67) i 2. kvartal og NOK 1,69 (4,07) i første halvår.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. AFs underentreprenører inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 2. kvartal var 0,7 (1,7). For første halvår 2023 var H1-verdien 1,1 (1,3).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Sykefraværet for 2. kvartal var 3,9 % (4,1 %) og for første halvår 2023 var det 4,2 % (4,8 %).

- Innovasjon er et av fire strategiske initiativ i vår konsernstrategi. Digitale løsninger og AI gir bedre beslutningsstøtte og mer effektiv prosjektgjennomføring. Vi utvikler innovative løsninger selv samt investerer i venture-selskaper som kan være med å forme vår bransje. Vi har aktivt benyttet AI i flere år, og er veldig positive til mulighetene dette medfører for byggenæringen, sier Tøftum.

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

  • Anlegg hadde høy aktivitet i kvartalet og leverer et godt resultat. AF Anlegg har to store prosjekter i produksjon og flere store prosjekter i oppstartsfasen ved utgangen av kvartalet. Både E6 Rentvannstunnel i Oslo og Bergtunnlar Lovö i Stockholm har høy produksjon og god drift. Prosjektene E1 Vannbehandlingsanlegg på Huseby i Oslo, Kabeltunnel Sogn–Ulven i Oslo, E6 Storhove–Øyer og Mo i Rana lufthavn er i oppstartsfasen. Målselv Maskin & Transport leverer omsetningsvekst og et svært godt resultat i 2. kvartal. Stenseth & RS har et godt resultat.
  • Bygg har opprettholdt et høyt aktivitetsnivå, med økt resultat og margin sammenlignet med samme kvartal i fjor. AF Bygg Østfold, Strøm Gundersen, Strøm Gundersen Vestfold og Haga & Berg har svært gode resultater i kvartalet, mens AF Håndverk og Åsane Byggmesterforretning leverer gode resultater. Bygg har hatt en betydelig ordreinngang og det er børsmeldt fem kontrakter dette kvartalet.
  • Betonmast har et resultat under forventning i kvartalet, med forbedret lønnsomhet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det er stor variasjon i resultatene til enhetene. Enhetene Betonmast Trøndelag, Romerike, Røsand og Asker og Bærum leverer gode resultater i kvartalet.
  • Eiendom består av to operative enheter, AF Eiendom og LAB Eiendom, med lokal forankring i henholdsvis Stor-Oslo og Bergensregionen. Det ble inngått salgskontrakter på 16 (64) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 7 (29). Hittil i år er det inngått salgskontrakter på 36 (121) boliger, hvorav AFs andel er 17 (54). Det var seks boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i produksjon er 885, hvorav AFs andel er 410. Dette gir en salgsgrad i igangsatte prosjekter på 75 %.
  • Energi og Miljø økte aktivitetsnivået i 2. kvartal, og har samlet sett et godt resultat på nivå med samme kvartal i fjor. AFs rivevirksomhet som river og sorterer ulike materialer for gjenvinning, AF Decom, har opprettholdt aktivitetsnivået i 2. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. Enheten leverer et resultat noe under forventning. AF Energi leverer en betydelig omsetningsvekst i kvartalet. Høy aktivitet og god drift i prosjektene bidrar til et godt resultat i 2. kvartal for AF Energi.
  • Virksomhetsområdet Sverige leverer samlet sett et positivt resultat dette kvartalet, fortsatt med stort sprik mellom de beste og svakeste prestasjonene. Kanonaden, AF Prefab i Mälardalen og AF Härnösand Byggreturer leverer både omsetningsvekst og svært gode resultater dette kvartalet. AF Bygg Syd og HMB leverer gode resultatbidrag, men har marginer noe under forventning i kvartalet. Øvrig entreprenørvirksomhet har negativt resultatbidrag også i 2. kvartal.
  • Virksomhetsområdet Offshore leverer et godt resultat dette kvartalet. AF Offshore Decom river og legger til rette for gjenvinning av offshoreinstallasjoner, og leverer god lønnsomhet med høy aktivitet på miljøbasen i Vats i 2. kvartal. Aeron hadde et høyt aktivitetsnivå og leverer svært god lønnsomhet i kvartalet. 

Nøkkelord

Kontakter

Om AF Gruppen

AF Gruppen er et prosjektbasert entreprenør- og industrikonsern, formet av entreprenørånd og gjennomføringskraft. Konsernet omsatte for 31 mrd kroner i 2022 og har i dag ca. 6000 medarbeidere. AF Gruppen er notert på Oslo Børs (AFG).

Vår virksomhet er inndelt i følgende områder: Anlegg, Bygg, Betonmast, Eiendom, Energi og Miljø, Sverige og Offshore. 

Følg pressemeldinger fra AF Gruppen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra AF Gruppen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra AF Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom