Rambøll

Skal undersøke redusert arbeidstid i norske barnehager

Del

Barnehageansatte er en av yrkesgruppene med høyest sykefravær. Nå tester Oslo og Stavanger redusert arbeidstid for ansatte i barnehager.

Virksomhetsleder i Tastabarnehagene Eli Mundheim, og avdelingsleder Kjersti Bjørnøy i Gullfaks barnehage (t.v), feiret oppstarten med brus i glasset. De ser frem til å teste ut en ny måte å jobbe på (Foto: Stavanger kommune).
Virksomhetsleder i Tastabarnehagene Eli Mundheim, og avdelingsleder Kjersti Bjørnøy i Gullfaks barnehage (t.v), feiret oppstarten med brus i glasset. De ser frem til å teste ut en ny måte å jobbe på (Foto: Stavanger kommune). Stavanger kommune

Rambøll Management Consulting skal de neste to årene undersøke hvordan ansatte, barn og foreldre opplever barnehager med redusert arbeidstid. I Stavanger skal de ansatte jobbe fire dager i uken, mens i Oslo testes det å jobbe kortere dager.  

Hensikten med forskningen er å belyse om prosjektet vil påvirke tjenestekvalitet, ansattes trivsel og økonomi. RMC vil følgeevaluere to barnehager, en i Stavanger og en i Oslo, for å undersøke hvordan ansatte, barn og foreldre opplever hverdagen mens de ansatte jobber reduserte arbeidstid. 
–Kommunene ønsker at vi særlig ser på tjenestekvalitet og ansettes trivsel samt sier noe om hvor mye sekstimersprosjektet koster. Tiltaket koster mer i ekstra bemanning, men kan også redusere vikarbruken som i dag er svært utbredt i barnehagesektoren. Det er noe av det vi skal undersøke, forteller Hege Hellvik i Rambøll Management Consulting.

Lite forskning på området
Fafos seniorforsker på arbeidsliv, Mona Bråten, sier i en kommentar til TV 2  at det har vært lite studier på dette feltet.

– Det er ikke gjort noen store forsøk på dette i Norge tidligere, og dermed er det heller ikke mye forskning som vi kan hente erfaring fra. Bråten ønsker forskningen velkommen og er spent på funnene.

– Litteraturen på feltet viser at det har en positiv effekt på arbeidsmiljøet, som igjen kan ha en positiv effekt på sykefraværet på kort sikt.

Følgeevaluering over to år

–Vi starter oppdraget med å utarbeide en endringsteori sammen med kunden: I fellesskap ser vi på hvordan endringer i barnehagen, slik som arbeidstid og ansattes oppgaver, kan påvirke prosjektets overordnede målsettinger om bedre tjenestekvalitet og trivsel. Deretter lager vi et forskningsdesign som sier noe om hva vi skal måle og undersøke og hvilke metoder vi skal benytte. I dette prosjektet vil vi sannsynligvis gjøre intervjuer med ansatte og foreldre samt de eldste barna. Vi vil også gjennomføre observasjon i barnehagen for å vurdere hverdagen for de minste barna og se hvordan ansatte har det på jobb, forteller Hege Hellvik

Hun sier at det det også kan også bli aktuelt med spørreundersøkelser til foreldre og medarbeiderundersøkelser for å vurdere hvordan tiltaket oppleves.
–RMC har en rekke forskningsmetoder å spille på og vi gleder oss til å skreddersy føleevalueringen sammen med oppdragsgiver. Underveis vil også de foreløpige funnene påvirke prosjektet: RMC vil vise til og drøfte resultater underveis sammen med barnehagene for sammen å vurdere om det er ytterligere tiltak de bør vurdere. Det kan være organisering, vaktlister og internkommunikasjon m.m. Vi gir med andre ord faglig fundert rådgivning med mål om å gjøre tiltaket så godt som mulig for barnehagene.

Gjennom tidligere oppdrag erfarer vi at ansatte i barnehager har travle dager og at en god del av dem bytter sektor fordi hverdagen blir for tung. Høy turnover kan være uheldig for barna og tjenestekvaliteten. Prosjektet med sekstimersarbeidsdag har som formål å se om kortere arbeidsdager kan gjøre arbeidssituasjonen enklere. 

Sist onsdag var det duket for feiring i Gullfaks barnehage på Tasta. Eli Mundheim, virksomhetsleder for Tastabarnehagene, er strålende fornøyd med at prosjektet som de har planlagt i lang tid, endelig er i gang.
– Dette er en stor dag for oss. Vårt mål er at det skal komme barna til gode når personalet kan jobbe på en annen måte, sier Mundheim i en kommentar.

Kontakter

Hege HellvikManager/ScenarioplanleggerRambøll Management Consulting/Sustainable society transformation

hege.hellvik@ramboll.com

Om oss

Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg, transport, vann, miljø, energi og ledelseskonsultering. I Norge har vi 13 kontorer med om lag 1700 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Arkitektfirmaet Henning Larsen er en del av Rambøll Gruppen, og er et studio for arkitektur, landskap, urbanisme og interiør, grafikk og lysdesign.  

Rambøll ble grunnlagt i Danmark i 1945. Rambølls 17.500 eksperter skaper inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Rambøll kombinerer lokal erfaring med global kunnskap over hele verden for å skape bærekraftige byer og samfunn. Vi kombinerer vår innsikt og evne til å drive frem positiv forandring og bringer den videre til våre kunder som ideer, som kan realiseres og gjennomføres. Vi kaller det: Bright ideas. Sustainable change. 

Rambøll var første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN, og er medlem av Skift - Næringslivets klimaledere.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

IT i praksis 2023: 750 000 nordmenn har lav tillit til offentlige digitale tjenester19.10.2023 06:00:00 CEST | Pressemelding

Digitalisering i offentlig sektor har potensial til å effektivisere og forbedre sektoren. Manglende tillit blant innbyggerne er likevel en alvorlig trussel for å utløse potensialet i ny teknologi. Den nye nasjonale digitaliseringsstrategien må vektlegge det offentliges arbeid med å skape mer brukertilpassede løsninger, og legge grunnlaget for mer samarbeid på tvers av virksomheter og sektorer.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom