Lyse

Lavere strømpriser ga resultatnedgang for Lyse

Del
Lyses resultat etter skatt for første halvår ble på 1 521 millioner kroner, en nedgang på 860 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2022.

- Etter fjorårets svært høye kraftpriser er vi glade for at vi nå ser et roligere kraftmarked, selv om kraftprisene til våre kunder fortsatt er høyere enn det som har vært normalt de siste årene, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Lavere priser og produksjon

Lyses driftsresultat innen fornybar energi ble 4 367 millioner kroner, en reduksjon på 2 044 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes hovedsakelig lavere kraftproduksjon og kraftpris. Fjoråret var preget av Russlands krig mot Ukraina som ga ekstreme gass- og kullpriser i Europa og frykt for energiknapphet. I 2023 har derimot fallende kontinentale kraftpriser kombinert med mer nedbør gitt fallende strømpriser i første halvår.

Høye teleinvesteringer

Innen telekom er driftsresultatet 199 millioner mot 625 millioner i første halvår 2022. Nedgangen skyldes flere forhold; blant annet positive engangseffekter i 2022, lavere marginer på fast bredbånd som følge av sterk konkurranse, samt økte avskrivninger som følge av utbyggingen av Norges tredje 5G mobilnett. Nedgangen i driftsresultatet dempes av betydelig kundevekst innen mobil. Resultatutviklingen er i tråd med plan etter oppkjøpet av Ice.

Mindre nettap
Driftsresultat for infrastruktur og sirkulær energi er 374 millioner mot -78 millioner i første halvår i 2022. Økning i resultatet skyldes hovedsakelig lavere kraftpriser som medfører et betydelig redusert nettap for nettvirksomheten.

- Lyse fortsetter med tunge investeringer i kritisk infrastruktur og de finansielle resultatene preges av dette. Vi har satt i drift tre nye transformatorstasjoner og to nye kraftledninger i regionalnettet bare dette halvåret samtidig som vi bygger et landsdekkende mobilnett. Disse investeringene skal vi fortsette med, og vi har også ambisjoner om å få til en betydelig opprustning og utvidelse av kraftverkene i Røldal og Suldal forutsatt at Regjeringen holder løftet om å fjerne høyprisbidraget, sier Eimund Nygaard.

Tall i millioner kroner 30.06.2023 30.06.2022 31.12.2022
Totale inntekter 12 644 13 903 30 219
Driftsresultat 4 839 6 728 12 495
Høyprisbidrag 374 0 528
Konsesjonsavgifter og eiendomsskatt 147 114 252
Resultat før skattekostnad 4 487 6 352 11 850
Skattekostnad 2 966 3 972 9 402
Resultat etter skattekostnad 1 521 2 381 2 448
Ikke-kontrollerende eierinteresser* 365 881 1 094
Aksjonærer i Lyse AS 1 155 1 500 1 354

* = Hovedsakelig Hydros eierandeler i vannkraftvirksomheten og Å Energis eierandeler i Viken Fiber.

Noen viktige hendelser første halvår 

  • I første halvår 2023 ble gjennomsnittlig strømpris 106,94 øre per kWh, sammenlignet med 162,80 øre per kWh for samme periode i fjor. Produksjonsvolum er 4,4 TWh, noe som er 0,6 TWh lavere enn samme periode i fjor.
  • Mobiloperatøren Ice har hatt en kundevekst på 65 252 første halvår og har nå 822 557 mobilkunder. Ice har også 55 095 mobil bredbånd-kunder.
  • Altibox-partnerskapet fikk 15 848 nye kunder i første halvår 2023. Ved utgangen av første halvår 2023 leverte Altibox-partnerskapet bredbånds- og underholdningstjenester til totalt 844 729 kunder hvorav 53 550 hører til i Danmark.
  • Lnett har satt i drift tre nye transformatorstasjoner: Håland, Veland og Fagrafjell. I tillegg er det satt spenning på to kraftledninger i regionalnettet, henholdsvis på Jæren og i Strand kommune. Lnett fortsetter sin store utbygging av regionalnettet.
  • Scope ratings har oppgradert sin selskapsrating av Lyse AS til A- fra BBB+ den 3. april 2023.
  • Lyse utbetalte i april 700 millioner kroner i utbytte til eierkommunene basert på fastsatt årsregnskap for 2022, en økning på 50 millioner kroner i forhold til året før. I tillegg ble det etablert et ansvarlig lån på 400 millioner kroner slik at utbytte totalt ble 1 100 millioner.

Halvårsrapporten vil bli publisert på www.lysekonsern.no  

Stavanger, 23. august 2023 

Nøkkelord

Kontakter

Rosalie PoenKonserndirektør økonomi og finans

Tel:95261054

Bilder

Om Lyse

Lyse
Lyse
Breiflåtveien 18
4017 Stavanger

+47 51 90 80 00http://www.lysekonsern.no

Om Lyse 
Lyse er et energi- og telekomkonsern. Konsernet er en nasjonal aktør innen fornybar og regulerbar vannkraft og er landets fjerde største vannkraftprodusent. Lyse har lenge vært en pådriver for utbygging av robust digital infrastruktur. Gjennom det landsomfattende Altibox-partnerskapet leverer konsernet bredbånds- og underholdningstjenester til en betydelig andel av befolkningen og gjennom mobiloperatøren Ice bygger vi Norges tredje 5G mobilnett.

Lyse er heleid av 14 kommuner i Sør-Rogaland, og vår verdiskaping går tilbake til fellesskapet. Våre eierkommuner legger til grunn et langsiktig industrielt eierskap og har forventninger til selskapet som samfunnsbygger med et regionalstrategisk perspektiv og tilfredsstillende lønnsomhet. Lyses totale bidrag til stat, vertskommuner og eierkommuner for 2022 var på om lag 11,5 milliarder kroner. 

Følg pressemeldinger fra Lyse

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Lyse på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lyse

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom