Avinor beslutter fjernstyrte tårn ved Kirkenes lufthavn

Del

Avinor har tidligere besluttet at fjernstyrte tårn skal innføres ved Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen. Denne planen fastholdes, med noen justeringer.

-Vi ser at Kirkenes er godt egnet for Remote Towers-teknologien, og planlegger for å opprettholde målsetningen om å innføre dette ved Høybuktmoen. Samtidig velger Avinor en lokal løsning i denne omgang, i stedet for å flytte tjenesteutøvelsen til Bodø. Dette fordi vi ønsker å se Kirkenes i sammenheng med en bredere prosess rundt trafikkstyringen ved flere lufthavner. Denne prosessen er ikke påbegynt, og er forhold som ligger noen år frem i tid. Av den grunn velger vi å gå videre med en lokal løsning i første omgang, sier Jan Østby, leder for Remote Towers-programmet i Avinor.

Avinor har i dag 11 tårn i operativ drift ved Remote Towers Centre i Bodø. Kirkenes blir det 15. tårnet som inngår i første fase. Fjernstyrt tårntjeneste ble først innført ved Røst lufthavn i 2019. Systemet har gitt mange fordeler, også sikkerhetsmessig, da kamerateknologien har åpnet for muligheter som man ikke har ved konvensjonell tårndrift. Dette inkluderer nattoptikk og bevegelsessensorer som kan oppdage og varsle om mennesker, kjøretøy, fugler og andre mulige farer som beveger seg på bakken og i lufta rundt en lufthavn.

-Vi har naturligvis notert oss spørsmålene og bekymringene fra lokalt hold rundt fjernstyrte tårn i Kirkenes. Vår beslutning om å lokalisere fjernstyrte tårn lokalt ved Kirkenes lufthavn har ingen sammenheng med disse bekymringene. Vi har nå drevet med fjernstyrt tårndrift i snart fire år. Erfaringene er svært gode, og det er ingen grunn til at dette skal være annerledes ved Kirkenes. Avinor har god dialog med Luftfartstilsynet, og den fjernstyrte tårntjenesten ved Kirkenes vil godkjennes av dem før vi tar systemet i bruk, slik vi har gjort på de øvrige tårnene. Dersom det besluttes å overføre tårntjenesten til Avinors Remote Towers Centre i Bodø noen år frem i tid, vil vi ha tilsvarende godkjenningsprosess med Luftfartstilsynet da, sier Anders Kirsebom, konserndirektør for Divisjon Regionale Lufthavner i Avinor.

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Konsesjon til ny lufthavn i Bodø19.10.2023 15:11:03 CEST | Pressemelding

Samferdselsdepartementet har gitt Avinor konsesjon for en ny lufthavn i Bodø. Konsesjonen er en av flere tillatelser som er nødvendige for å kunne bygge og ta i bruk lufthavnen. Dette er derfor en viktig milepæl for prosjektet. – Å få på plass konsesjonen er et nytt, viktig skritt på veien mot realiseringen av en ny, fremtidsrettet og bærekraftig lufthavn for Bodø og Nordland, sier Anders Kirsebom, som er konserndirektør Regionale lufthavner i Avinor.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom