Rambøll

Rambølls vekstmomentum fortsetter i første halvdel av 2023

Del

Rambøll Gruppen leverer 9,2 prosent organisk vekst, spesielt støttet av vekst innen bærekraftige løsninger knyttet til fornybar energi og miljø og helse, og et sterkt resultat spesielt i Danmark. Rambøll har nå mer en 18 000 medarbeidere globalt.

Rambøll Gruppens sjef, Jens-Peter Saul, kan rapportere nok et solid halvår for Rambøll, og fortsetter den positive vekstraten med 9,2 prosent organisk vekst i konsernet, som er over forventningene.
Rambøll Gruppens sjef, Jens-Peter Saul, kan rapportere nok et solid halvår for Rambøll, og fortsetter den positive vekstraten med 9,2 prosent organisk vekst i konsernet, som er over forventningene. Rambøll

København, 21. august 2023

Det globale arkitektur-, ingeniør- og konsulentselskapet Rambøll fortsatte sin positive vekstkurve i første halvår 2023, og oppnådde høy vekst og en forbedret EBITA-margin. Med en stabil ordrebok på tvers av alle markeder forventer Rambøll fortsatt høy organisk vekst og resultatmargin for hele året på linje med, eller litt over, fjoråret.

 • Omsetningen var på 8,4 milliarder danske kroner i første halvår 2023, en økning på 7,1 prosent sammenlignet med første halvår 2022.
 • Organisk vekst var 9,2 % (8,3 % i første halvår 2022).
 • Resultat før avskriving av goodwill-, merkevare- og kundekontrakter  (EBITA) økte med DKK 62,3 millioner til DKK 436,1 millioner, som gir en EBITA-margin på 5,2 %, en økning på 0,4 %-poeng sammenlignet med samme periode i fjor.
 • Ordreboken er på 7,8 måneder med sikret omsetning, tilsvarende 8,5 milliarder danske kroner.


–Jeg er glad for å kunne rapportere nok et solid halvår for Rambøll. Vi fortsetter den positive vekstraten med 9,2 prosent organisk vekst i konsernet, som er over forventningene. Resultatet vårt er også høyere enn i samme periode i fjor, men litt under våre forventninger, sier konsernsjef Jens-Peter Saul.

Resultatet oppnås til tross for pågående makroøkonomisk usikkerhet, høy inflasjon, økende renter og stigende materialpriser.

–For halvannet år siden lanserte vi en ambisiøs strategi, Partner for Sustainable Change, som går all-in på bærekraft og forplikter våre globale ressurser til å forbedre bærekraftpåvirkningen av prosjektene våre, sier Jens-Peter Saul. – Strategien har spilt en sentral rolle i vår vellykkede organiske vekst, som har vært stabil på nærmere ti prosent det siste halvannet året – en bemerkelsesverdig økning siden lanseringen av strategien. Jeg er spesielt stolt av våre mer enn 18 000 ansatte som er forpliktet til strategien, og som fortsetter å utfordre normer og fremme nye tilnærminger som bidrar til å stake ut en vei til en mer bærekraftig fremtid.

Sterk vekst i nøkkelmarkeder
Rambølls virksomheter i Danmark, Storbritannia og Tyskland leverte alle tosifret vekst, noe som bidro sterkt til resultatet. Forretningsenheten Energi leverte den høyeste veksten blant alle forretningsenheter, mens Miljø og Helse også gjorde det spesielt bra. – Danmark har vist en spesielt sterk utvikling med både høy vekst og resultat, noe som har bidratt betydelig til vårt halvårsresultat, sier Jens-Peter Saul og fortsetter:

– Forretningsenheten Energy har også fortsatt å vise høy vekst med sterk markedsdynamikk på grunn av økt fokus på det grønne energiskiftet globalt, og krigen i Ukraina som påvirker energiforsyningssikkerheten. Dette har drevet energimarkedene spesielt innen offshore og onshore vindkraft, Power-to-X-løsninger, karbonfangst, utnyttelse og lagringsløsninger, og i tjenester knyttet til det elektriske nettet som trenger en stor oppgradering for å holde tritt med den massive fornybarutbyggingen. Denne høye etterspørselen etter bærekraftige løsninger har hatt en positiv innvirkning på virksomheten vår, sier Jens-Peter Saul.

Utsiktene for hele året
Som en refleksjon av den sterke organiske halvårsveksten og stabile ordreboken, forventer Rambøll høy organisk vekst for året som helhet, og en resultatmargin på samme nivå eller litt over fjoråret.

Utvalgte store prosjekter vunnet i første halvdel av av 2023

 • Forskningsfasiliteter for verdens første fullt funksjonelle kvantedatamaskin – I Danmark er Rambøll valgt av Novo Nordisk Foundation som hovedkonsulent i forbindelse med byggingen av  forskningsfasilitetene for verdens første fullt funksjonelle kvantedatamaskin ved Københavns Universitet. Datamaskinen skal bidra til utvikling av ny medisin og gi ny innsikt i klimaendringer og det grønne skiftet.
 • 20 MW hydrogenproduksjonsanlegg i Tyskland - I Tyskland skal Rambøll planlegge et 20 MW hydrogenproduksjonsanlegg i byen Hamm, i Nordrhein-Westfalen. Rambøll vil utføre grunnleggende evaluering, foreløpig planlegging og tillatelsestjenester for anlegget. Når anlegget er i drift innen midten av 2026, skal det levere 1.500 tonn grønt hydrogen per år fra fornybare energikilder som lokalt produsert selocelleenergi og vindkraft. Anlegget vil være en del av en strategisk hydrogenklynge i Nord-Tyskland, og er avgjørende for landets storskala hydrogenopptrapping i tråd med den nasjonale hydrogenstrategien og Tysklands mål om å nå netto nullutslipp innen 2045. 
 • Fangst av CO2 fra en av verdens største sementfabrikker - I Sverige bistår Rambøll Heidelberg Materials med en mulighetsstudie for et storskala CCS-prosjekt (carbon capture storage) ved sementfabrikken deres i Slite. Ambisjonen er å fange 1,8 millioner tonn CO2, tilsvarende alle utslipp ved anlegget og 3 prosent av Sveriges totale utslipp innen 2030.
 • Bybaneutvidelse i Bergen - I Norge har Rambøll signert kontrakt med byggherre Bybanen Utvikling for prosjektering av bybanen Bybanen fra Bergen sentrum til Åsane. Bybanen i Bergen er en nøkkelspiller for å nå kommunens ambisjon om å tilby sikker og effektiv kollektivtransport i Norges nest største by, og det viktigste prosjektet for å sikre nullvekst i biltrafikken. Den 12,7 km lange strekningen vil omfatte 14 stopp, og frakte passasjerer fra Bergen sentrum til Åsane på 17 minutter. Det er anslått at det vil bli foretatt 60.000 turer på Åsanebanen per dag i 2040. 
 • Konsekvensutredning for havvindprosjekt - I Finland fikk Rambøll i oppdrag å utrede en miljøkonsekvensutredning (EIA) for et nytt havvindprosjekt med en kapasitet på 1,9-2,0 GW i  Vågskär sør i Bottenhavet. EIA kartlegger potensielle miljøpåvirkninger av prosjektet på tvers av livssyklusen og på eksisterende aktiviteter i området.
 • Økt boligtilbud i England - I Storbritannia skal Rambøll rådgi Homes England, en offentlig virksomhet som skal øke tilbud av boligerer i hele landet gjennom finansiering av kvalitetsboliger til en overkommelig pris i forbindelse med byfornyelsesprosjekter i Storbritiannia. Rambøll skal levere rådgivende ingeniørtjenester og hjelpe byplanleggings- og designvirksomheten Prior+Partners med å levere hovedplanlegging og designtjenester (Lot 2) til Homes England-prosjekter frem til 2027.
 • Avfallsreduksjon for stor amerikansk flyselskap - I USA samarbeider Rambøll med et stort flyselskap med å redusere selskapets mengder av avfall. Rambølls eksperter innen ressursstyring og sirkulær økonomi evaluerer alternativer til engangsplast, vurderer andre elementer i flyselskapets nåværende avfalls- og resirkuleringsprogram, og gjennomfører støtte til sirkularitets- og livssyklusanalyser for materialer som benyttes til selskapets flyvninger.

Her finner du saken på Rambølls nettsider med regnskapstallene. 

Kontakter

Bilder

Rambøll Norge har signert kontrakt med byggherre Bybanen Utvikling for prosjektering av bybanen Bybanen fra Bergen sentrum til Åsane.
Rambøll Norge har signert kontrakt med byggherre Bybanen Utvikling for prosjektering av bybanen Bybanen fra Bergen sentrum til Åsane.
Last ned bilde
I Sverige bistår Rambøll Heidelberg Materials med en mulighetsstudie for et storskala CCS-prosjekt (carbon capture storage) ved sementfabrikken deres i Slite. Ambisjonen er å fange 1,8 millioner tonn CO2, tilsvarende alle utslipp ved anlegget og 3 prosent av Sveriges totale utslipp innen 2030.
I Sverige bistår Rambøll Heidelberg Materials med en mulighetsstudie for et storskala CCS-prosjekt (carbon capture storage) ved sementfabrikken deres i Slite. Ambisjonen er å fange 1,8 millioner tonn CO2, tilsvarende alle utslipp ved anlegget og 3 prosent av Sveriges totale utslipp innen 2030.
Last ned bilde

Om oss

Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg, transport, vann, miljø, energi og ledelseskonsultering. I Norge har vi 13 kontorer med mer 1700 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Arkitektfirmaet Henning Larsen er en del av Rambøll Gruppen, og er et studio for arkitektur, landskap, urbanisme og interiør, grafikk og lysdesign.  

Rambøll ble grunnlagt i Danmark i 1945. Rambølls mer enn 18 000 eksperter skaper inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Rambøll kombinerer lokal erfaring med global kunnskap over hele verden for å skape bærekraftige byer og samfunn. Vi kombinerer vår innsikt og evne til å drive frem positiv forandring og bringer den videre til våre kunder som ideer, som kan realiseres og gjennomføres. Vi kaller det: Bright ideas. Sustainable change. 

Rambøll var første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN, og er medlem av Skift - Næringslivets klimaledere.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye