Hafslund

Hafslund vil granske hendelsen på Braskereidfoss

Del

Hafslund Eco Vannkrafts foreløpige undersøkelser viser at årsaken til hendelsen på Braskereidfoss kraftverk var at flomlukene ikke åpnet seg på den økende vannføringen i Glomma. – Vi vet ikke hvorfor flomlukene ikke åpnet seg som de skulle, og vil derfor sette ned en granskningsgruppe for å kartlegge hendelsesforløp, årsaker og sammenhenger, sier adm. direktør Kristin Lian.

Hafslund vil granske hendelsen på Braskereidfoss
Hafslund vil granske hendelsen på Braskereidfoss Hafslund Eco Vannkraft

Som følge av ekstremværet var det sterkt stigende vannføring i Glomma natt til onsdag 9. august. Normalt skal flomlukene ved kraftverket åpnes etter hvert som vannføringen øker, slik at vannet renner forbi og ikke samler seg opp ovenfor dammen. Dette skjedde ikke. I løpet av natten flommet dermed vannet over dammen og etter hvert inn i kraftverket. Første aggregat stoppet kl. 06:17 og kort tid etter gikk strømmen i kraftstasjonen. Mannskaper kom til kraftstasjonen kl. 06:45, deretter forsvant nødstrømmen, og det var ikke lenger mulig å åpne flomlukene. Hendelsen startet dermed ikke med strømbrudd i nettet, slik det ble vurdert innledningsvis.

kl. 16:30 gikk fyllingsdammen ved siden av kraftverket til brudd. Vi visste fra en revurderingsrapport fra 2018 at denne dammen ikke tålte overtopping. Bruddet i fyllingsdammen har gitt tilstrekkelig avrenning forbi kraftverket.

- At flomlukene åpner seg ved økende vannføring, er vårt ansvar som kraftverkseier. Det er svært viktig for oss å finne ut hvordan dette kunne skje, og finne forbedringspunkter for å forhindre liknende hendelser i fremtiden. Vi vil nå sette ned en granskningsgruppe med kompetente personer både fra egen organisasjon og eksterne, sier Lian.

Oppdrag, sammensetning og tidsfrist for denne granskningen vil være klart i løpet av en ukes tid.

- Dambruddet ved Braskereidfoss kraftverk er en alvorlig hendelse som ikke skulle skjedd. Vi beklager overfor alle som ble berørt av hendelsen. Samtidig er vi lettet over at det ikke fikk konsekvenser for liv og helse, sier Lian.

Kontakter

Om Hafslund

Vi jobber "For en verden i balanse, med fornybart"

I Hafslund går vi på jobb hver dag for å sikre at Norge har tilgang på ren, fornybar energi – og dette er noe vi har gjort i hele 130 år. Hvert år produserer vi 21 TWh vannkraft fra våre anlegg, eller sagt med andre ord, vi forsyner over 2,6 millioner innbyggere med strøm. I tillegg leverer vi 1,9 TWh fjernvarme til 400 000 mennesker og bedrifter i Oslo og har 900 000 nettkunder gjennom eierskapet i Elvia.

Følg pressemeldinger fra Hafslund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hafslund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hafslund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom