OsloMet

Trenger du en ekspert til valgkampen?

Del

OsloMet har en rekke forskere som kan kommentere ulike tema før, under og etter valget. 

Eldreomsorg 

Bemanning, organisering, styring 

Heidi Gautun, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 988 93 728 

Mia Vabø, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf: 470 25 489  

Helsehus, kommunale helsetjenester for eldre 

Linda Aimee Hartford Kvæl, forsker ved Fakultet for helsevitenskap. Tlf. +47 404 74 325 

Pårørende og hjelp til eldre foreldre 

Heidi Gautun, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 988 93 728  

Hanna Vangen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 992 58 678 

Frivillighet blant eldre 

Hanna Vangen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 992 58 678 

Hjemmetjenester 

Helle Cathrine Hansen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 932 00 365 

Tillitsreformer 

Helle Cathrine Hansen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 932 00 365  

Mia Vabø, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. Tlf: 470 25 489  

Helsefagarbeidere 

Sigrun Saur Stiklestad, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Tlf. +47 952 07 330  

Velferdsteknologi 

Erik Børve Rasmussen, forsker ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf. +47 922 10 882 

Åsmund Hermansen, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf. +47 411 46 510 

Eldre 

Generasjoner, aldring 

Katharina Herlofsen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 958 78 723  

Ensomhet hos eldre 

Marja Aartsen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 900 35 439  

Eldre og bolig, bo hjemme 

Hans Christian Sandlie, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 924 83 547  

Miljø og klima

Forbruk, miljø, klima 

Harald Throne-Holst, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Tlf. +47 917 13 927 

Forbruk, klær og miljø 

Ingun Grimstad Klepp, professor ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Tlf. +47 990 97 402 

Lokal matproduksjon og næringsutvikling 

Annechen Bahr Bugge, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Tlf. +47 482 86 633 

Lokal klimaomstilling 

Hege Hofstad, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Tlf. +47 90725233 

Trond Vedeld, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Tlf. +47 90137743 

Kommunenes naturregnskap, naturnedbygging for vindkraft, kommunal planlegging 

Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Tlf. +47 975 37 362 

Marthe Indset, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Tlf. +47 480 84 978 

Lokalsamfunn, bærekraft 

Heidi Bergsli, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Tlf. +47 412 29 225 

Bærekraftige byer, miljøløsninger, protester på miljøtiltak  

Hege Hofstad, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Tlf. +47 907 25 233 

Trond Vedeld, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Tlf. +47 901 37 743

Fattigdom 

Axel West Pedersen, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap og NOVA, axel.pedersen@oslomet.no 

Ivar Lødemel, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap, +47 411 46 510 

Espen Dahl, professor emeritus ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf. +47 959 07 248 

Kjetil van der Wel, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf +47 67 23 81 30 

Ira Malmberg-Heimonen, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf. +47 936 33 283 

Einar Øverbye, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf. +47 926 62 588 

Personlig økonomi, dyrtid 

Christian Poppe, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Tlf. +47 402 21 956 

Gjeldsproblemer 

Åsmund Hermansen, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf. +47 411 46 510 

Christian Poppe, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Tlf. +47 402 21 956 

Trygd, utenforskap, helseutfordringer 

Kristian Heggebø, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 928 92 449 
Bostøtte, kommunale boliger 

Jardar Sørvoll, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 932 24 305 

Arbeidsinkludering 

Ira Malmberg-Heimonen, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf +47 936 33 283 

Espen Dahl, professor emeritus ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf +47 959 07 248 

 Kjetil van der Wel, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf +47 67 23 81 30 

Åsmund Hermansen førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf. +47 411 46 510 

Ivar Lødemel, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap, +47 411 46 510 

Sosialt arbeid 

Anne Britt Djuve, instituttleder ved Institutt for sosialfag. Tlf. +47 959 67 244 

Sosial ulikhet 

Inntektsulikhet 

Einar Øverbye, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap, +47 926 62 588 

Axel West Pedersen, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: axel.pedersen@oslomet.no  

Sosial mobilitet 

Mats Eirik Lillehagen, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: matserik@oslomet.no 

Sosial ulikhet i helse 

Espen Dahl, professor emeritus ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf. +47 959 07 248  

Kjetil van der Wel, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf. +47 67 23 81 30  

Jon Ivar Elstad, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 958 12 548 

Flyktninger, innvandring, integrering 

Marie Louise Seeberg, forskningsleder ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 470 18 424 

Anne Britt Djuve, instituttleder ved Institutt for sosialfag. Tlf. +47 959 67 244 

Einar Øverbye, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf. 47 926 62 588 

Mats Eirik Lillehagen, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: matserik@oslomet.no 

Vilde Hernes, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Tlf. +47 400 71 072 

Kristian Tronstad, forskningssjef ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Tlf. +47 995 45 936 

Bosetting av flyktninger 

Marie Louise Seeberg, forskningsleder ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 470 18 424 

Barn og unge på mottak 

Marie Louise Seeberg, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 470 18 424 

Innvandringsbakgrunn og familieliv i Norge 

Monica Aarset, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 412 27 937 

Negativ sosial kontroll 

Anja Bredal, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 900 36 967 

Kommuneøkonomi 

Trine Myrvold, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Tlf. +47 979 75 084 

Barn og unge 

Ungdomskriminalitet, forebygging 

Monika Rosten, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 412 94 172 

Christer Hyggen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 402 03 747 

Stian Lid, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Tlf. +47 408 30 235

Ungdom og vold 

Lars Roar Frøyland, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 913 10 076 

Digitale seksuelle overgrep 

Lars Roar Frøyland, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 913 10 076 

Psykisk helse og ungdom 

Ingunn Eriksen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 922 13 024 

Rus, avhengighet og psykisk helse 

Dagny Johannessen, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: dagny-adriaenssen.johannessen@oslomet.no 

Ragnhild Fugletveit, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf. +47 984 99 179 

Ungdom og idrett, sosiale forskjeller, kjønnsforskjeller 

Marlene Persson, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 932 54 454 

Unge og negativ sosial kontroll 

Anja Bredal, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 900 36 967 

 
Stemmerett for unge, ungt engasjement 

Guro Ødegård, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 990 24 922 

Idunn Seland, forsker ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Tlf. +47 975 45 652

Barn og unge på mottak 

Marie Louise Seeberg, forskningsleder ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 470 18 424 

 
Oppvekst i distriktet 

Ingunn Eriksen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 922 13 024 

Barn og unges digitale liv 

Christer Hyggen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 402 03 747 

Clara Julia Reich, stipendiat ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, tlf. 976 16 295 

Unges boligetablering 

Hans Christian Sandlie, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 924 83 547 

Rasisme 

Tina Mathisen , forsker Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 920 32 657 

Barnevern 

Cecilie Neumann, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf. +47 924 93 677 

Kirsti Valset, forsker ved Fakultet for samfunnsvitenskap. E-post: kirsti.valset@oslomet.no  

Ragnhild Fugletveit, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf. +47 984 99 179 

Familier med funksjonshemmede barn, utfordringer 

Jon Erik Finnvold, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 934 90 649 

Barnehage 

Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Tlf. +47 959 90 942 

Elisabeth Bjørnestad, professor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Tlf. +47 951 62 017 

Skole 

Skolestart 

Trine Myrvold, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Tlf. +47 979 75 084 

Elisabeth Bjørnestad, professor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Tlf. +47 951 62 017 

Tuva Bjørkvold, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Tlf +47 480 55 236 

Motivasjon, livsmestring og trivsel i skolen 

Anders Bakken, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 465 02 076 

Jon Rogstad, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 992 51 463 

Mobbing 

Ingunn Eriksen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 922 13 024 

Digitalisering i skolen 

Halla Holmarsdottir, professor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Tlf. +47 454 314 20 

Tuva Bjørkvold, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Tlf. +47 480 55 236 

Frafall i videregående skole 

Evi Schmid, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Tlf. +47 477 45 219 

Marianne Dæhlen, professor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Tlf. +47 951 17 788 

Skoleorganisering og skolestyring 

Trine Myrvold, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Tlf. +47 979 75 084 

Spesialpedagogikk  

Veerle Garrels, professor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. E-post: veerle.garrels@oslomet.no 

Sosial ulikhet i skolen 

Marianne Dæhlen, professor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Tlf. +47 951 17 788 

Demokratiopplæring i skolen 

Evy Jøsok, førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Tlf. +47 915 98 131 

Funksjonshemmede barn og unge i skolen 

Jon Erik Finnvold, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 934 90 649 

Demokrati, stille til valg 

Kvinnelige politikere og maktpersoner, hets  

Kristin Skare Orgeret, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf. +47 902 02 747 

Boligpolitikk 

Kommunale boliger, sosial boligpolitikk, leieboere 

Jardar Sørvoll, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 932 24 305 

Bostedsløse, boutfordringer, boligspørsmål 

Kim Astrup, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Tlf. +47 416 54 645 

Anders Eika, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Tlf. +47 981 23 798 

Berit Nordahl, forskningssjef ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Tlf. +47 990 31 793 

Eldre og bolig, bo hjemme 

Hans Christian Sandlie, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 924 83 547 

Kulturpolitikk  

Håkon Larsen, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tlf. +47 976 54 127 

Lokal styring i kriser  

Are Vegard Haug, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 464 10 537 

Valget i Oslo

Ungdomskriminalitet 

Monika Rosten, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 412 94 172 

Ungdoms deltakelse i å utforme nærmiljø 

Monika Rosten, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 412 94 172 

Den delte byen 

Jørn Ljunggren, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 419 21 291 

Ung i Oslo-undersøkelsen og forskjeller mellom bydelene 

Anders Bakken, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 465 02 076 

Frøydis Enstad, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 971 30 533 

Narkotikabruk ungdom 

Anders Bakken, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 465 02 076 

Kommunale leieboliger 

Jardar Sørvoll, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 932 24 305 

Nabolag, flytting 

Lena M. Turner, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Tlf. +47 412 90 227 

Kontakter

Om oss

OsloMet – storbyuniversitetet har cirka 22.000 studenter og 2.400 ansatte, og har studier i Pilestredet og på Kjeller.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg pressemeldinger fra OsloMet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom