Norske studenter vil fortsatt lese pensum på papir

Del
Årets leseundersøkelse fra Akademika viser at papir er det viktigste formatet for læring av pensum og at flertallet av studenter ønsker en kombinasjon av digitalt og papir. Kun 2 prosent av studentene ønsker heldigitalt pensum og bare 1 prosent mener de lærer best uten papir. Svarene har endret seg lite de siste 6 årene.
Studenter i kø for å skaffe pensumbøker hos Akademika
Studenter i kø for å skaffe pensumbøker hos Akademika

I årets leseundersøkelse svarer norske studenter at det viktigste formatet for læring av pensum er papir. Over 80 prosent sier at de lærer best med en overvekt av papirpensum eller halvparten digitalt og halvparten papir. Under 1 prosent mener de lærer best med kun digitalt pensum. Når det kommer til hvordan de foretrekker å lese pensum, svarer omtrent 3 av 4 at de ønsker en kombinasjon av papir- og digitalt pensum, 1 av 4 ønsker kun papir mens bare 2 prosent ønsker kun digitalt.

I en større undersøkelse, gjennomført av Kantar i 2017, svarte kun 1 prosent at de lærer best med 100 prosent digitalt pensum. Studentenes svar er stabile over tid tross det store digitaliseringstrykket i samfunnet generelt og i utdanningssektoren spesielt.

«At regjeringen nå gir en ekstrabevilgning på 115 millioner kroner til innkjøp av trykte skolebøker i grunnskolen for å ivareta en god balanse mellom trykte og digitale læremidler, tolker vi som bekreftelse på at pendelen har svingt for langt i retning digitalisering i grunnskolen», sier daglig leder i Akademika, Arnstein Bjørke.

«Der skoleelever i Norge i stor grad har måttet akseptere at skolene har gått over til pc og nettbrett og digitale læremiddel velger norske studenter fortsatt å kjøpe lærebøker på papir», sier han.

Vi ser en sakte bevegelse over tid mot at flere studenter ønsker pensum i en kombinasjon av digitalt og papir. Det er også slik at over halvparten av respondentene mener at det er viktig for dem at mer av pensumet blir tilgjengelig digitalt.

Studentenes svar i disse undersøkelsene forteller at papir-teknologien er viktig for deres læring, at det store flertallet ønsker kombinasjon av papir og digitalt og at det derfor er nødvendig å legge til rette for kombinasjoner av ulike teknologier i læringsløpet.

«Stortingets vedtak om Boklov med fortsatt faste priser på også faglitteratur for å sikre god tilgang til norsk faglitteratur er dermed i tråd med studentenes ønske om fortsatt å lese pensum på papir», avslutter Bjørke.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Studenter i kø for å skaffe pensumbøker hos Akademika
Studenter i kø for å skaffe pensumbøker hos Akademika
Last ned bilde

Om Akademika AS

Akademika AS
Kanalveien 51
5068 Bergen

http://www.akademika.no

Fagbokhandelen Akademika gjennomfører årlig en undersøkelse blant norske studenter om lesevaner. Undersøkelsen sendes ut gjennom Akademikas kanaler, i tillegg til Facebook og nettsider. Den følger opp en større undersøkelse Kantar gjorde for Akademika i 2017. Undersøkelsen gir et bilde av hvordan studentene foretrekker å lese pensum og hvilke format de mener fungerer best for egen læring.

Følg pressemeldinger fra Akademika AS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Akademika AS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.