SpareBank 1 Østlandet

Sterkt resultat og styrkede kunderelasjoner

Del

SpareBank 1 Østlandets resultat for andre kvartal 2023 etter skatt ble 579 (350) millioner kroner. Egenkapitalavkastningen ble 12,2 (7,7) prosent.

Resultatforbedringen fra samme periode i fjor skyldes i hovedsak økte netto renteinntekter grunnet vekst i utlåns- og innskuddsvolum, bedrede innskuddsmarginer og økte inntekter fra betalingsformidling. Banken hadde også bedre resultater fra finansielle eierposter enn på samme tid i fjor. En kraftig oppgang i pengemarkedsrentene bremser samtidig oppgangen i netto renteinntekter dette kvartalet.

Sterk utvikling i kjernevirksomheten

-Vi er godt fornøyde med resultatet. Til tross for et svakt makroøkonomisk bakteppe har vi fortsatt sterk utvikling i kjernevirksomheten, med god vekst i både person- og bedriftsmarkedet, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

God vekst i utlån og innskudd

Samfunnsutviklingen er kontrastfull, uforutsigbar og krevende. På Østlandet er bedrifter og husholdninger mindre optimistiske enn på lenge. Arbeidsledigheten holder seg imidlertid på et lavt nivå og boligmarkedet er stabilt, noe som understøtter den økonomiske aktiviteten. Banken opplever god etterspørsel etter finansiering, rådgivning og kompetanse. Konsernets samlede utlånsvekst i kvartalet var 2,0 (3,1) prosent, mens innskuddsvolumet økte med 5,5 (6,5) prosent.

Styrkede kunderelasjoner – godt utgangspunkt for videre vekst

- Også i en mer krevende periode er kundetilfredsheten svært høy. Det viser bankens kundeundersøkelser (TRIM), der resultatene er ytterligere styrket fra forrige måling. Vi legger vekt på å være en lokal støttespiller, vi deler overskuddet med kundene våre og vi er tilgjengelige med god rådgivning. Vi skal bidra med gode løsninger for kundene, også de som opplever tyngre tider, sier Heiberg.

Åpning av nytt kontor på Økern

I begynnelsen av juni åpnet banken sitt nye kontor på Økern, som følge av bankens ambisjon om å styrke satsningen i Oslo-regionen. Kontoret i Økern Portal ligger i et vekstområde for både næringsvirksomhet og privatkunder. Målet er at satsingen skal gi oss gode muligheter til å ta ytterligere markedsandeler i Oslo. Gode opplevelser med rådgiverne ved våre bankkontorer bidrar til å bygge sterke kunderelasjoner.

Stabil og god risikoutvikling, men noe høyere tapsavsetninger

Vi ser ingen systematisk økning i mislighold eller behov for avdragsutsettelser blant kunder. Banken har fortsatt svært lave faktiske tap, men styrker de modellbaserte avsetningene videre og øker de individuelle avsetningene for et fåtall kunder. Samlede tapskostnader i kvartalet var 86 (netto inntektsføring på 59) millioner kroner. Fremover vil makroøkonomiske forhold trolig bidra til at flere kunder opplever økonomiske utfordringer, noe som gjenspeiles i bankens styrking av de modellmessige tapsavsetningene de siste kvartalene.

Lavere utslipp i utlånsporteføljen

Konsernet har intensivert arbeidet med å bidra til utslippsreduksjoner i utlånsporteføljen med en målsetting om netto null utslipp fra 2050. Ved utgangen av kvartalet viste bankens grønne aktiva et volum på 36,1 (29,7) milliarder kroner. Grønne utlån utgjør nå 18,5 (16,2) prosent av bankens samlede utlån.

Gode framtidsutsikter

-Vekstmulighetene for banken samlet sett vurderes som gode. Vi har en veletablert markedsposisjon i landets mest attraktive markedsområde. Bankens kapitalsituasjon er solid. Kundetilfredsheten er høy, og vi har en kompetent organisasjon til stede der kundene ønsker å treffe oss. Det er i krevende tider at den norske sparebankmodellen har vist seg å stå godt, sier Heiberg.

2. kvartal 2023 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2022):

 • Resultat etter skatt: 579 (350) mill. kroner.
 • Egenkapitalavkastning: 12,2 (7,7) prosent.
 • Resultat per egenkapitalbevis: 3,37 (2,02) kroner.
 • Netto renteinntekter: 852 (634) mill. kroner.
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 412 (426) mill. kroner.
 • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 117 (minus 120) mill. kroner.
 • Sum driftskostnader: 534 (520) mill. kroner.
 • Tap på utlån og garantier: 86 (netto inntektsføring på 59) mill. kroner.
 • Utlånsvekst siste kvartal inklusive lån overført til kredittforetak: 2,0 (3,1) prosent.
 • Innskuddsvekst siste kvartal: 5,5 (6,5) prosent.
 • Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 5,9 (9,6) prosent.
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 5,9 (8,1) prosent.
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,9 (18,0) prosent.
 • Bankens grønne utlån (inkl. utlån overført til kredittforetakene) utgjorde ved utgangen av andre kvartal 36,1 mrd. kroner (29,7 mrd. kroner)

Kontakter

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er landets fjerde største sparebankkonsern med drøyt 1 100 kompetente og stolte medarbeidere. Gjennom 177 år har vi bygget en solid markedsposisjon på Østlandet ved å være tilgjengelige og yte kreditt til personer og bedrifter i bygd og by. Vi har i dag 37 kontorer spredt rundt om i Oslo, Viken og Innlandet, og har en forretningskapital på 239 milliarder kroner. Gjennom våre datterselskaper og SpareBank 1-alliansens produktselskaper er vi et komplett finanshus for våre person- og bedriftskunder. Vi er et børsnotert og selvstendig finanskonsern med dype røtter på Østlandet og hovedkontor i Hamar. Banken har bidratt til verdiskaping i markedsområdet gjennom flere generasjoner.

Følg pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Østlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom