Mattilsynet

Utbrudd av fugleinfluensa i Finnmark

Del
De siste ukene har det blitt påvist fugleinfluensa på villfugler flere steder langs Finnmarkskysten. Risikoen for smitte til mennesker er svært lav. Det er viktig å fjerne døde fugler for å redusere smitte til andre fugler.

Det er nå store mengder død villfugl i flere områder langs Finnmarkskysten. Dette gjelder særlig krykkjer, men også andre måkearter.

– Utbruddene vi ser ulike steder i Finnmark i år, er større enn vi har sett tidligere. Massedød i tilknytning til fuglefjell har også blitt sett andre steder i Europa de siste årene. Dette er alvorlig, ikke minst for de mest sårbare artene våre, som for eksempel krykkje, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Mattilsynet samarbeider med kommunene, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet, SNO, FHI, og NINA og vurderer fortløpende tiltak for å hindre smittespredning.

– Det er viktig å fjerne døde fugler for å redusere smitte til andre fugler. Mattilsynet samarbeider derfor med aktuelle myndigheter for å få på plass best mulige ordninger i de hardest rammede områdene, sier Godal.

Flere kommuner har tatt på seg jobben med innsamling, men med mange døde fugler over store og noen ganger avsidesliggende områder, er det en utfordrende jobb.

Lav smitterisiko til menneske

– Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Dette gjelder også i områder der det er påvist fugleinfluensa hos villfugl og det er funnet døde fugler, sier Godal.

Mattilsynet råder folk til å ikke ta på syke og døde fugler, og å la syke fugler være i fred.

– De blir stresset når folk nærmer seg, og er heller ikke i stand til å fly vekk. Fugler som overlever sykdommen, vil kunne forsørge reirungene sine. Syke fugler kan ikke behandles mot fugleinfluensa, sier Godal.

For å begrense smittespredningen, oppfordres folk til å begrense unødvendig ferdsel i områder med mye fugler.

Lav smitterisiko til andre dyr

– Fugleinfluensaen som nå er påvist utgjør først og fremst en risiko for fugler. Det er uvanlig at pattedyr smittes med fugleinfluensa, men det finnes tilfeller fra flere land, spesielt hos viltlevende pattedyr som rev, sel og småhval, sier Godal.

Smitte til katt er lite sannsynlig, men i sommer har det blitt rapportert om noen katter som har blitt syke av fugleinfluensa i Polen. Smittekilden er så langt ikke kjent. Det er ikke påvist fugleinfluensasmitte på katt i Norge.

– I områder hvor det er mange fugler som dør av fugleinfluensa, bør man vurdere å holde katter innendørs og å lufte hunder i bånd, slik at de unngår kontakt med syke og døde fugler. Dette vil også beskytte mot smitte med andre smittsomme sykdommer, som for eksempel salmonella. I tillegg bør syke fugler få være mest mulig i fred fra andre dyr, sier Godal.

Mattilsynet oppfordrer publikum til å melde fra til Mattilsynet dersom man observerer store ansamlinger med døde og syke fugler. Mattilsynet ønsker oversikt over utbruddet, og i noen tilfeller er det aktuelt å ta prøver av døde fugler.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom