Husbanken

Husbanken deler ut 300 000 kroner i masterstipender

Del

Hvordan opplever barnefamilier å bo midlertidig? Hvordan blir barn og unge involvert i områdeløft? Er byrommene på Tøyen og Grønland inkluderende? Dette er noen av spørsmålene masterstudenter med stipend fra Husbanken skal søke svar på.

Ung dame står og ser utover elv og gammel bebyggelse.
Stipendene fra Husbanken skal bidra til ny kunnskap og nytenkning om boligsosialt arbeid. Foto: Getty Images.

Husbanken deler ut stipend til masterstudenter for å utvikle ny kunnskap og nytenkning om boligsosialt arbeid. I år er det 12 studenter fordelt på ti oppgaver som får 30 000 kr for hver oppgave.

– Dette gjør vi hvert år. Det kommer alltid spennende søknader fra studentene. I år fikk vi 12 søknader og innvilget ti av dem som berører Husbankens arbeidsfelt best, sier seniorrådgiver Anne Camilla Vaalund.

Tematisk spennvidde

Årets temaer er aktuelle og spenner vidt. Her er et lite utvalg:

Svein Kristian Igland skal undersøke om kommunens boligsosiale avdeling hadde fått andre ressurser, dersom den var plassert høyere opp i organisasjonen. Dette i lys av suksessfaktorene i strategien Bolig for velferd.

Dorthe Westergaard skal se på hvordan ulike grupper innbyggere har ulik tilgang til boligmarkedet i Oslo og hvilken betydning det har for medborgerskap, herunder det å eie egen bolig sammenlignet med å være leietaker.

Merethe Risnes Johansen skal finne ut hvordan veilederne i NAV praktiserer sosialtjenesteloven og lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet. Er det variasjoner i hvordan NAV-kontor tolker sin rolle og sitt bidrag for å hjelpe mennesker?

Disse får masterstipend i 2023:

Søker

Tittel

Atle Hassum

Hva skal til for å få folk boende? En undersøkelse om boligsosial bærekraft og medvirkning på Strømsø i Drammen

Nikolai Lindberg

Familiene på Grefsen Korttidsboliger

Svein Kristian Igland

Boligsosial ledelse

Amalie Hegdalsaune

Den tredje boligsektor - mer enn bare bolig

Sunniva Jensen og

Sunniva Bakke

Hvordan erfarer kommunalt ansatte å tilrettelegge for barn og unges medvirkning i områdesatsinger i Norge?

Ann Mathea Wiborg Wollan

Alternative boformer i Norge

Dorthe Westgaard

Boligens rolle i medborgerskap

Merethe Risnes Johansen

NAV lokalt med hovudfokus på sosialt arbeid sin rolle i det bustadsosiale arbeidet

Lone Bergland Christoffersen

«Jeg håper jo å være frisk så lenge jeg lever»

Madeleine Mulbakken og

Charlie Dina Dickhausen

Byrom i endring: levde erfaringer og meningsskaping av transformasjonsprosesser på Tøyen og Grønland

Les mer om Husbankens stipend til masteroppgaver

Nøkkelord

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye