Husbanken

14 kommuner får tilskudd til boligtiltak i distriktene

Del

Husbanken deler ut 8,5 millioner kroner i tilskudd til boligtiltak i distriktene i 2023. Kommunene skal bruke pengene til å prøve ut nye boligkonsepter og samarbeidsformer for å øke tilgangen på boliger.

Liten klynge med boliger langs vannet.
Husbanken deler ut tilskudd som skal øke tilgangen på boliger i distriktene. Foto: Getty Images.

Da søknadsfristen gikk ut 1. juni hadde Husbanken fått inn totalt 110 søknader om til sammen 110 millioner kroner. 40 av dem gjaldt tilskudd til boligtiltak i distriktene, og av disse har Husbanken og Distriktssenteret i fellesskap valgt ut 14 prosjekter som får tilskudd.

Prosjektene som får støtte ser nærmere på ulike boligmodeller og boligkonsept i de minste distriktskommunene, modeller for å redusere tapsrisikoen og boligmodeller som bidrar til å framskaffe leieboliger i distriktene som kan kjøpes av leietaker.

Her er noen eksempler på prosjekter som får tilskudd:

Prøvebo og minihus

Senja kommune får 1 575 000 kroner for et prosjekt som skal bidra til at flere bygger nytt hus eller kjøper nybygget leilighet utenfor sentrumsplanområdet.

Skjåk kommune får 760 000 kroner for å utvikle et prøveboprosjekt.

Lebesby kommune får 350 000 kroner for å prosjektere minihus i Kjøllefjord, Dyfjord og Lebesby.

Drangedal kommune får 500 000 kroner for å klartlegge mulighetene for å skape et aldersvennlig lokalsamfunn på området «Doktormyra».

Kriterier for å få tilskudd

Utvikle nye samarbeidsformer og forsøk med nye boligkonsepter og virkemidler som bidrar til økt tilgang til egnede boliger i distriktskommuner, for eksempel:

  • Modeller som reduserer tapsrisikoen for personer som skal bygge eller kjøpe nybygde boliger i distriktene.
  • Nye måter å samarbeide med utbyggere på for å sikre at prosjekter med flere boliger blir bygd i distriktene.
  • Nye boligkonsepter og boformer som for eksempel kan være rettet mot å skaffe til veie utleieboliger i distriktene som kan kjøpes av leietakere.


– Vi har også lagt vekt på at kunnskapen som utvikles i prosjektene skal dokumenteres, formidles og deles på en slik måte at andre kan ha nytte av erfaringene fra prosjektet, sier prosjektleder Kongsli.

Husbanken og Distriktssenteret vil følge opp kommunene som får tilskudd og tilby kompetansestøtte og arenaer for erfaringsdeling.

Disse prosjektene får tilskudd:

Søker/kommune Tittel Beløp
Drangedal Aldersvennlig lokalsamfunn 500 000
Etnedal Utvikling av utleieboliger på Bruflata 300 000
Folldal Leiligheter i institusjonsbygg 1 000 000
Heim GammelHeim 300 000
Lebesby Minihus Lebesby kommune 350 000
Leka Konseptutvikling for boliger i sentrum 500 000
Lom Videreføring av GNIST-prosjektet 800 000
Masfjorden Sakshandsaming av startlånsordninga
i Nordhordaland-regionen
670 000
Rindal Boligutvikling i Rindal 600 000
Sel Plan- og designkonkurranse gamle Otta skole 500 000
Senja Pilot Senja 1 575 000
Skjåk Bustadprosjektet «Prøvebu i Skjåk» 760 000
Tydal Bolig for alle 400 000
Ål Utforskning og utvikling av nye regionale
bustadsamarbeid i Hallingdal
250 000

Tilskuddet til boligtiltak i distriktene er en del av tilskuddsordningen som heter boligtiltak. De to andre delene er boligsosiale tiltak og Leieboerforeningen. Den totale tilskuddsrammen for boligtiltak i 2023 er 22,2 millioner kroner, en økning på 9,9 millioner fra 2022.

Se hvilke prosjekter som får tilskudd til boligsosiale tiltak

Les mer om tilskudd til boligtiltak på husbanken.no.

Nøkkelord

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye