Bane NOR

Thor Gjermund Eriksen blir ny konsernsjef i Bane NOR

Del

Den tidligere NRK-toppen, og sist administrerende direktør i Norsk Tipping, tar over topplederrollen i Bane NOR innen 1. november 2023.

Thor Gjermund Eriksen blir ny konsernsjef i Bane NOR. Foto: Ole Kaland, NRK
Thor Gjermund Eriksen blir ny konsernsjef i Bane NOR. Foto: Ole Kaland, NRK Ole Kaland, NRK

– Det er med stor tilfredshet jeg kan informere om at Thor Gjermund Eriksen har takket ja til konsernsjefjobben i Bane NOR, sier Cato Hellesjø styreleder i Bane NOR.

Eriksen har med sitt store samfunnsengasjement, betydelig ledererfaring fra komplekse og store virksomheter og sin forståelse for statlig eierskap og politiske beslutningsprosesser, svært gode forutsetninger for denne topplederrollen.

– I valg av konsernsjef har styret også vektlagt Thor Gjermund Eriksen sin tydelige forståelse av utfordringene og mulighetene for Bane NOR og jernbanen, hans erfaring med å jobbe tett med fagforeninger og ikke minst evnen til å skape trygghet og stolthet i virksomheter han leder. Vi er svært fornøyde med ansettelsen, sier Hellesjø.

Thor Gjermund Eriksen var tidligere journalist og redaktør i Dagbladet og Aftenposten, før han i 2006 ble direktør og senere konsernsjef i Amedia. I 2013 begynte han som kringkastingssjef i NRK, en rolle han hadde frem til høsten 2022. Det siste året har Eriksen vært administrerende direktør i Norsk Tipping.

– Bedre og mer jernbane, må være en del av løsningen når vi skal gjennom det grønne skiftet. Det finnes vel knapt noen viktigere oppgave enn å bidra til det. Sammen med nesten 5000 medarbeidere i Bane NOR, ser jeg fram til å jobbe for et bedre togtilbud. Ambisjonen må rett og slett være at folk som skal på jobben eller sende gods, kan stole på toget i større grad enn i dag. Bane NOR har et hovedansvar for det, men vi må jobbe bedre og mer samordnet i hele jernbanesektoren, sier Thor Gjermund Eriksen.

Siden mars 2023 har Henning Bråtebæk vært konstituert som konsernsjef i Bane NOR. Bråtebæk fortsetter konstitueringen frem til Eriksen er på plass.

– Styret er meget takknemlige for jobben Bråtebæk gjør. Han har ledet Bane NOR på en utmerket måte disse månedene, og fortsetter det gode arbeidet fremover. Fra høsten ønsker Bråtebæk å lede den nye divisjonen for drift og vedlikehold i Bane NOR. Styret og Bane NOR er heldige som får Bråtebæk som leder av denne divisjonen. Han har lang erfaring fra samferdselssektoren, både jernbane og luftfart, avslutter Cato Hellesjø.

Fakta:

  • Bane NOR har ansvar for infrastrukturen på jernbanen i Norge, og drifter, vedlikeholder og bygger jernbane og knutepunkt over hele landet.
  • Det inkluderer 4200 kilometer med spor, 335 togstasjoner og holdeplasser og over 4300 eiendommer.
  • Bane NOR er arbeidsgiver for 4800 medarbeidere og har hovedkontor i Oslo.
  • Bane NOR er eid av staten ved Samferdselsdepartementet, og ble opprettet som del av Jernbanereformen 1. januar 2017.

Kontakter

Døgnåpen pressevakt

For alle typer spørsmål, ikke minst for hendelser i togtrafikken der pressevaktene uttaler seg på relativt kort varsel.

Tel:91656565presse@banenor.no

Bilder

Thor Gjermund Eriksen blir ny konsernsjef i Bane NOR. Foto: NRK
Thor Gjermund Eriksen blir ny konsernsjef i Bane NOR. Foto: NRK
Last ned bilde
Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad / Bane NOR
Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad / Bane NOR
Last ned bilde

Om oss

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom