Glitre Nett

Oppfordrer til økt elsikkerhet rundt solcelleanlegg

Del

Antall solcelleanlegg har de siste årene vært i sterk vekst, og utviklingen er ventet å fortsette i mange år fremover. Nå oppfordres det til å ta elsikkerhet på alvor når nye solcelleanlegg skal bestilles og installeres.

Foto: Glitre Nett

– DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har som samfunnsoppdrag å ivareta elsikkerheten i Norge. Nå har DSB bedt det Det lokale eltilsyn, DLE, om å rette et ekstra fokus mot solcelleanlegg og de arbeider som foregår på denne typen anlegg, forteller Magne Håland, leder av DLE Sør i Glitre Nett.

Bruk kvalifisert personell
– På Agder har veksten i antall kunder med solcelleanlegg som skal levere strøm inn på det lokale strømnettet økt med ca. 30 prosent siden nyttår. Vi registrerer flere nye tilbydere i markedet som både selger og installerer solcelleanlegg, og da er det viktig å minne om de forskriftskrav som gjelder for de som bygger solcelleanlegg, sier Magne Håland.

– Et foretak som tilbyr arbeid knyttet til elektriske anlegg, er undergitt særlige regler blant annet om registrering og bruk av kvalifisert personell. Disse bestemmelsene kommer også til anvendelse overfor de som bygger solcelleanlegg, som er et elektrisk anlegg. Det er bare registrerte elektroforetak som tilfredsstiller kravene som settes som kan tilby og utføre elektrisk installasjon av solcelleanlegg, understreker Magne Håland. Han legger til at det elektriske anlegget i et solcelleanlegg vil være alt av elektriske koblinger og sammenkoblinger, kabling, legging av tilførsler og montasje av inverter og ellers alt som vil være en del av det elektriske anlegget. Dette arbeidet skal utføres av kvalifisert personell, det vil si personer med relevant fagbrev innen elektrofaget.

Utfordrer strømnettet
Veksten i antall solcelleanlegg er også så stor at det enkelte steder kan utfordre dagens strømnett. For noen år siden var et gjennomsnittlig solcelleanlegg 3 – 4 kW, mens gjennomsnittet i dag er 14 kW. Mange installerer solcelleanlegg på 20 kW, som er størrelsen man kan få maksimal støtte til fra Enova. Med flere slike anlegg tilknyttet en lokal nettstasjon, kan det enkelte steder bli utfordringer med å få levert all strømproduksjonen fra solcelleanleggene.

– For de som vurderer å anskaffe seg solcelleanlegg, er det viktig at de sjekker hvilken kapasitet det er i strømnettet der de bor med tanke på hva som kan leveres inn i nettet. Ønsker kunden å installere et stort anlegg, f.eks. 20 kW, må kunde eller installatør ta kontakt med nettselskapet for å få avklart om det er begrensninger i strømnettet på den aktuelle adressen. De aller fleste solcelleanlegg blir tilknyttet strømnettet uten problemer, og får levert inn strøm kunden ikke bruker selv. Men i noen tilfeller må linjenettet forsterkes både med ny nettstasjon og nye linjer, og dette tar noe tid.  Hvis kunden kjøper et stort solcelleanlegg før han har sjekket kapasiteten i strømnettet, risikerer han å ikke får utbetalt maksimal strømstøtte fra Enova når anlegget settes i drift, avslutter Magne Håland.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Glitre Nett

Glitre Nett er Norges nest største nettselskap, og sørger hver dag for at mer enn 320.000 nettkunder får strømmen levert. Vi skal sørge for at samfunnet skal fungere, både i dag og i fremtiden. Derfor er moderne teknologi og smarte energiløsninger en viktig del av vår hverdag. Glitre Nett er et resultat av fusjonen mellom Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett. Selskapet har totalt mer enn 30.000 km med strømnett, mer enn 12.000 nettstasjoner, og 133 transformator- og koblingsstasjoner i Agder og i Buskerud. Glitre Nett har vel 350 ansatte , og er et heleid datterselskap i Å Energi.

Følg pressemeldinger fra Glitre Nett

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Glitre Nett på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Glitre Nett

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye